Først lagt op 25-03-2021; senest opdateret 25-03-2021 13:37

 

Af John Chr. Jørgensen

Indhold

Punkteret selvhøjtidelighed. 1

Den næsten nøgne journalist 1

Den professionelle journalist 1

Iagttagerens skæbne. 1

Den reflekterende journalist 1

Ikke en mediekrønike. 1

Selvudvikling og selvkritik. 1

Stringent selvbiografi 1

Skæg og svie. 1

Modtagelse og fake review.. 1

Litteratur 1

Anmeldelser af Journalist (et udvalg) 1

 

Punkteret selvhøjtidelighed

Titlen på Lasse Jensens erindringer tager sig beskeden ud: Journalist. I virkeligheden er den krævende - for ikke at sige blæret. Ved at bruge den blotte erhvervsbetegnelse som titel, får forfatteren det til at se ud, som om han indbegrebet af sit fag, journalisten par excellence.

Journalisten er titlen på en biografi om Henrik Cavling. Han kan i kraft af sin historiske betydning bedre bære at blive identificeret med erhvervsbetegnelsen. Biografiens forfatter, Sven Ove Gade, tilføjer: en biografi om Henrik Cavling.

Lasse Jensens erindringer har også en undertitel, men kun på omslaget: Fortællinger om mig selv, medier og mennesker. Den fungerer som en slags billedtekst til en Roald Als-tegning af Lasse Jensen.

Samtidig refererer den til det radioprogram, “Mennesker og medier”, som mange i mediebranchen husker Lasse Jensen for. “Fortællinger om mig selv” signalerer erindringer i et mundtligt farvet sprog. Tegningen og teksten tager noget af selvhøjtideligheden af Journalisten.

Den næsten nøgne journalist

Der er et vist belæg i bogen for at forstå titlen ‘Journalisten’ i betydningen den renlivede journalist, den ægte journalist, journalisten uden anden agenda end den faglige.

Lasse Jensen (f. 1946) kom fra et venstreorienteret miljø. Faderen var kommunistisk modstandsveteran. Lasse Jensen blev medlem af Danmarks Kommunistiske Ungdom og delte partiavisen Land og Folk ud i Fredericia om søndagen. Men da han som stor dreng besluttede sig for at blive journalist, var det “ikke for at lave verden om, men for at opleve og beskrive den. Ikke for at missionere, men for at fortælle historier og lede efter sammenhænge”. Ordvalget tyder på, at der er tale om en efterrationalisering, men derfor kan det jo godt være sandt.

I hvert fald erklærer han, at han, allerede før han fik valgret, var “partiløs og politisk troløs”, og det blev han ved med at være.

Det virker, som om han må afskrive ethvert politisk engagement for at fastholde sit journalistiske ideal om at være iagttager og fortæller.

Tresserne gjorde ham ikke til oprører. “Tværtimod”, siger han.

Disse gentagne ‘uafhængighedserklæringer’ må forstås i en kontekst, hvor en journalist med Lasse Jensens karriere fra højre side har været under mistanke for at være en ’rød lejesvend’ og fra venstre under mistanke for at være en ‘borgerlig medløber’.

Stillet over for disse mistænkeliggørelser siger Lasse Jensen: Jeg har ikke stræbt efter at drive politik og forandre verden. Jeg var fra første færd fagmand, journalist.

Informations Nils Ufer, som Lasse Jensen beundrede og tidligt i sin elevtid lærte at kende personligt, talte om “den nøgne journalist”. Derved forstod han journalisten, der skriver referater; “andet og mere har vi ikke at have vores fag i” (Ufer, 1988; 2001:59).

Lasse Jensens journalist er af samme skole, men kun halvnøgen. Ud over at referere vil han også fortælle historier og søge sammenhænge.

Når det kom til stykket, kunne heller ikke Ufer selv holde sig til referatet (jf. Anker Brink Lund i Ufer, 2001).

Den professionelle journalist

Lasse Jensen har gjort en strålende karriere i efterkrigstidens danske journalistik. Han tilhører en generation, som kom let til goderne og næsten kun oplevede fremgang. Han blev smidt ud af gymnasiet, men en halvsløj realeksamen og nogle gode forbindelser skaffede ham adgang til en elevplads på først Middelfarts Venstreblad (1965-68) og dernæst Ritzaus Bureau (1968-69).

Et typisk karriereforløb ville tidligere have ført ham til et af de store dagblade, men Lasse Jensen gik ind i internationalt arbejde, blev pressesekretær for Verdenskirkerådets flygtningearbejde i Biafra (1969), hvorefter han fik stilling som journalist ved Danmarks Radio (1969-77) og programredaktør ved Statens Filmcentral (1977-79).

Lyd- og billedmedierne blev formende for hans professionelle liv, og hans selvbiografi er en historie om en journalist, som skiftevis laver radio/tv og indtager chefstillinger: Danmarks Radios korrespondent i USA (1979-83), programchef for TV-A (1983-87), Danmarks Radios korrespondent i Washington (1987-88), leder af en europæiske Radio- & TV-union EBUs kontorer i USA (1988-92), redaktionssekretær på Danmarks Radios P1s Orientering. (1992-93).

Stillingerne kom næsten flyvende ind i munden på ham som stegte duer.

Da TV 2 blev grundlagt, lod han sig ansætte som souschef i denne stations nyheds- og aktualitetsafdeling (1993-96), hvorefter han returnerede til DR TV som programchef (1996-97).

I 1997 etablerede han eget firma, som bl.a. producerede P1-programmet Mennesker og Medier. Samtidig instruerede og producerede han en film om Biafra, Jesus Christ Airlines. Den blev vel modtaget, men ni dage efter premieren ramte terroristernes kaprede fly New York og Washington, og verden fik andet at tænke på end en film om Afrika. Lasse Jensen sad tilbage med en gæld, som det tog ham flere år at arbejde sig ud af.

Iagttagerens skæbne

Således fik journalisten fra den forkælede generationen prøvet det hele, også økonomisk modgang med tilhørende slid på organismen: En blodprop i hjertet.

I prologen til erindringsbogen bliver han skubbet af sted i en hospitalsseng fra skadestuen til hjerteafdelingen på Bispebjerg Hospital. Han taler med portøren, som fortæller, at han er arbejdsløs kandidat i samfundsvidenskab. Lasse Jensen erindres endnu engang om, hvor “snotforkælet”, han selv har været. Og så bemærker han, hvordan hans samtale med portøren umærkeligt er slået om i et interview:

Jeg er journalist, og det overskygger næsten alt andet. Jeg er den evige kølige og skeptiske observatør, betragteren på distancen. Jeg leder hele tiden efter historien, konflikten, og - hvis der er tid og plads - et perspektiv, gerne en forklaring.

Det ligger også i bogens titel. At være journalist er for Lasse Jensen mere end et erhverv. Det er en skæbne. Iagttagerens skæbne.

Den reflekterende journalist

Når man kigger ned over Lasse Jensens karriereforløb, får man indtryk af en vis rastløshed, måske endda hovedløshed. Det sidste er dog ikke helt præcist. Selvbiografien viser ham nemlig også som et gennemreflekteret menneske. Han skriver ikke memoirer med anekdoter om sjove kolleger. Han er på sporet af sig selv. Det kan godt være, at han ikke har tænkt sig godt nok om, før han påtog sig et nyt hverv, men retten til bagklogskab har han ikke fraskrevet sig.

En grundrytme i karrieren har været fra journalist til chef og tilbage til journalistikken igen. Hver gang han blev chef, fandt han ud af, at han manglede lederegenskaber, og at han i bund og grund var journalist. Alligevel lod han sig friste eller overtale til at gå ind i et nyt chefjob. Han medgiver, at lysten til at have magt var en medvirkende faktor. Men der var ikke tale om noget planlagt forløb, og glansen gik hurtigt af magten, når hverdagen meldte sig og der skulle træffes ubehagelige beslutninger. De ansatte oplevede ham som konfliktsky, og så duer man ikke som chef.

Alt dette er ikke noget læseren skal grave dybt efter i hans bog. Det er noget, han tænker over efterhånden som han skriver sig gennem sin livshistorie.

Selvbiografien er blevet til på et tidspunkt, hvor han har forladt arbejdsmarkedet og er blevet sin egen herre. Samtidig har hans helbredssituation motiveret ham til eftertænksomhed.

Alligevel er det karakteristisk, at der skulle et puf til udefra for at få ham sat i gang med at skrive sine erindringer. Han fortæller i efterordet, at det var Andreas Fugl Thøgersen og Ole Knudsen fra Gyldendal, der opfordrede ham til at tage fat på opgaven. De forestillede sig en erindringsbog, der “også skulle være en beskrivelse af mediernes omtumlede tilværelse igennem de sidste mere end 50 år.” Og med dette perspektiv for øje sagde Lasse Jensen “tøvende” ja til at skrive noget, som ikke bare skulle være “endnu en erindringsbog fra endnu en journalist”.

Således slutter bogen med fremlæggelsen af præmisserne for dens tilblivelse. Lasse Jensen har gjort sit intellektuelle hjemmearbejde.

Ikke en mediekrønike

Hvis forlagsfolkene havde sat næsen op efter en “mediekrønike” i stil Paul Hammerichs og Gregers Dirckinck-Holmfelds Danmarkskrøniker, måtte Lasse Jensen skuffe dem. “Denne bog er ikke et mediehistorisk værk, men min egen fortælling”, erklærer han i efterordet.

Man kan lære meget om medierne ved at læse Journalisten. Men det er ikke en ordinær lærebog. Alt, hvad den meddeler, er forbundet med Lasse Jensens egne opdagelser.

Her er f.eks. noget om forskellen på fortælleteknik i trykte artikler og radio: “Jeg havde lært på Ritzau, at nyheder skulle skrives, så de kunne skæres fra neden. På radioen var det omvendt. En reportage kunne ikke starte med nyheden. Lytteren skulle føres ind i historien, føle tilstedeværelse.”

Og sådan lyder en tankevækkende erfaring om virksomhedskulturen på forretningen TV 2 kontra statsinstitutionen DR: “Jeg oplevede en tillid, som jeg ikke havde oplevet i det gennempolitiserede system i Danmarks Radio.”

Selvudvikling og selvkritik

I det omfang man er i stand til at lære noget af andre menneskers personlige erfaringer, er der imidlertid mere at hente hos Lasse Jensen end i journalist-erindringer generelt. Karrieren er godt nok hæsblæsende, men fortælleren stopper flere gange op og gør status undervejs.

Cirka midtvejs i beretningen sidder han på en tyrkisk ø og spekulerer på, hvordan han skal komme videre med fremstillingen - analysen - af den fase, hvor der skal drages konsekvenser og tages ansvar:

Nu er jeg snart 71 år. Bag mig ligger fire chefjob, tre faste parforhold, mange kærester, millioner af ord, talte som skrevne. Jeg burde være faldet til ro, men jeg er ikke helt sikker. Jeg er på 23. år gift med en kvinde, jeg elsker og respekterer. Jeg har to voksne, søde og fornuftige sønner. Men rastløsheden og manglen på koncentration tynger fortsat.

Lasse Jensen intensiverer selvanalysen og selvkritikken i anden del af erindringsbogen. “Igen blev mit liv påvirket af tilfældigheder. Jeg havde ingen plan”, lyder en af selvklagesangene. En anden: “En af mine svagheder er, at jeg ikke er god til kontante konfrontationer.”

Efterhånden bliver mønstret tydeligt og erkendelsen klar. Smigret af tilbud udefra lader han sig forfremme til stillinger, som han mangler forudsætninger for at bestride. “Jeg var for ambitiøs og havde for travlt til for alvor at erkende, at jeg først og fremmest er og var journalist.” Kommet til dette sted i bogen forstår man i dybden betydningen af titlen Journalist. I Lasse Jensens selvforståelse bliver det også til en begrænsning, han har måttet lære at leve med.

Han indser, at hans egentlige speciale har været det journalist-faglige. Når han holdt sig til det, kunne han yde sit bedste. Derfor blev årene med “Mennesker og medier” også de mest frugtbare. I de velforberedte radio-samtaler på P1 og medie-klummerne i Information løftede Lasse Jensen mediejournalistikken højt op over dansk normalstandard.

Stringent selvbiografi

Vor journalistiske erindringslitteratur spænder fra memoirerne med den anekdotiske fremstilling af mennesker, journalisten har mødt, til selvbiografien med den seriøse analyse af situationer og dilemmaer, journalisten selv har stået i.

Lasse Jensens Journalist tilhører klart den sidste gruppe.

Journalist er en af de mest stringent komponerede bøger i den selvbiografiske erindringslitteratur. Gennem vekselvirkningen mellem den fortløbende handlingsbeskrivelse og de indlagte refleksioner fornyer Lasse Jensen genren. Han har ladet sig inspirere af krønikestilen i passagerne om medieudviklingen og af new journalism i den måde, hvorpå refleksionerne er gjort situationsbestemte (San Cataldo, Klitgaarden, Büyükada, Liseleje, Mols).

Samtidig har bogen fremdrift som en klassisk realistisk roman. Læseren er hele tiden spændt på at se, hvad der sker med hovedpersonen på næste side.

De indlagte citater fra Lasse Jensens gamle artikler opleves som bump på vejen.

Journalist er holdt i et solidt dansk sprog næsten uden klichéer. Fejl slipper man selvfølgelig ikke for: Den Stangerup, som i egenskab af Radiorådets næstformand stemplede programmet “Orientering” som “det lille røde teater”, var ikke Henrik, men hans far Hakon (s. 107). Og så er der klassikeren “i al sin enkelthed” for “I al sin enkelhed” (s. 187). I betragtning af bogens omfang - 394 sider - er fejlmængden ikke overvældende.

Skæg og svie

Efter al denne seriøsitet spørger læseren måske, om Lasse Jensens bog da slet ikke indeholder noget af alt det underholdende stof, portrætterne og anekdoterne, som har gjort journalist-erindringer til populært læsestof. Jo, det findes også hos Lasse Jensen, men i afmålte doser og tilpasset hovedhandlingen, som er Lasse Jensens op- og nedture. Der er f.eks. gode portrætter af vennerne Lasse Ellegaard og Jan Stage.

Ellegaard støtter ham i skriveprocessen. Han havde selv taget for let på erindringsgenren, da han udgav Efter tryk i 1998. Bogen blev en salgssucces, men måtte trækkes tilbage, fordi Ellegaard havde lavet op mod 40 fejl. Den fatale bommert var, at han havde skrevet, at en navngiven bankdirektør havde været blandet ind i en økonomisk affære, som han netop havde fået en byretsdom for ikke at have været involveret i. Ellegaards forlag måtte betale bankdirektøren 10.000 kr. i erstatning for tort og svie og dække hans advokatregninger på 20.000 kr. Endelig måtte man makulere restoplaget. Det kan være dyrt at skrive erindringer alene på hukommelsen (jf. Jørgensen 2018, 113ff).

Jan Stage var skuffet over Lasse Jensens stræben efter magtfulde poster. Han svigtede sine idealer, mente Stage, som selv lod sig hyre som agent for Cuba i Bolivia og som så vidt vides medvirkede ved et politisk mord i Hamburg. Det sidste nævner han dog ikke i sine erindringer Og ham der slår på tromme, som genremæssigt tager farve af spændingsromanen (jf. Jørgensen, 2021).

Af Lasse Jensens varme skildring af miljøet omkring Henrik Jul Hansen og Levende Billeder mærker man, hvordan den skrevne New Journalism trak i ham, men han valgte kreativiteten fra til fordel for de fine stillinger og kampene på direktionsgangen.

Lasse Jensen tegner også streger til portrætter af magtmennesker, især i Danmarks Radio, men hans venlighed forhindrer ham i at trække portrætterne skarpt op.

Modtagelse og fake review

Ved udgivelsen blev Journalist mødt med lige dele begejstring og skepsis. Lisbeth Knudsen i Information og Elisabet Svane i Fyens Stiftstidende var fulde af lovord over denne “gudsbenådede historiefortæller” og hans “fremragende” erindringer.

Mest kritiske var Bent Blüdnikow og Bo Bjørnvig i hhv. Berlingske og Weekendavisen. De savnede opgør med journalistikkens venstreorientering og macho-kultur.

Politikens Bo Maltesen var mellemfornøjet og fandt både selvironi og selvglæde i denne lidt for ordrige bog.

Helt på bølgelængde i holdning og sprog var Niels Lillelund i Jyllands-Posten. Han mente dog, at forfatteren og Gyldendal havde været lige lovlig smarte ved lanceringen af bogen. Det handlede om bagsiden. Her finder man en anbefaling forfattet af historikeren Tom Buk-Swienty. Han skriver, at Lasse Jensens selvbiografi har “internationalt format”. Mange læsere vil tro, at der er tale om et citat fra en anmeldelse. Men det er en såkaldt blurb, et fingeret citat skrevet af en insider, i dette tilfælde en kollega til Lasse Jensen på SDU. Tom Buk-Swienty, mener sikkert, hvad han siger, men placeringen af hans vurdering er et illusionsnummer fra markedsføringens overdrev, et fake review (jf. Jørgensen, 2019:20).

Litteratur

Lasse Jensen: Journalist, 2017

Sven Ove Gade: Journalisten. En biografi om Henrik Cavling, 2009

Nils Ufer: Den nøgne journalist, 1988; genudgivet 2001 - med efterskrift af Anker Brink Lund

John Chr. Jørgensen: Perfide portrætter og andre etiske problemer i kulturjournalistik, 2018

John Chr. Jørgensen: ”Jan Stage: og ham der slår tromme”, netartikel, kjoeller.dk 2021

John Chr. Jørgensen: ”ABC for boganmeldere”, Spring 45, 2019

Anmeldelser af Journalist (et udvalg)

Bo Maltesen i Politiken 2.11.2017

Niels Lillelund i Jyllands-Posten 30.10.2017

Bo Bjørnvig i Weekendavisen 10.11.2017

Lisbeth Knudsen i Information 30.10.2017

Elisabet Svane i Fyens Stiftstidende 29.10.2017

Bent Blüdnikow i Berlingske 1.11.2017

 

©John Chr. Jørgensen