Først lagt op 05-04-2021; senest opdateret 05-04-2021 21:26

 

Af John Chr. Jørgensen

Indhold

Syrligt holdkæftbolsje. 1

Koncepterne. 1

Lidenskabelige nedslag. 1

Raseri og melankoli 1

Stærk i de subjektive former 1

Objektivt beskrivende former 1

Ungdomsoprørets sprog. 1

Sex-chikane. 1

Krig mellem kønnene. 1

Hurra: Jeg siger op! 1

Litteratur 1

Udvalgte anmeldelser 1

 

Syrligt holdkæftbolsje

Da Mette Fugl (f. 1949) i 2012 forlod sin post som Bruxelles-korrespondent for DR-nyheder, fik hun en fratrædelsesordning, som indebar, at hun skulle holde mund.

Det var svært for hende. Endnu to år efter, da hun beskrev fratrædelsen i sin erindringsbog, måtte hun bide læberne sammen for ikke at bryde ud i raseri.

DR-chefen havde været overraskende skånselsløs i kritikken af hendes journalistik. Det holdkæftbolsje, som hun havde modtaget, forhindrede hende desværre i at citere fra samtalen og svare igen på kritikken.

Koncepterne

“Men det stod klart, at jeg ikke levede op til koncepterne”, skriver hun i bogen, som hun kalder Fra koncepterne (2014).

I moderne virksomhedssprog er koncepter ideer. Underforstået: nye ideer. Hvis man ikke er med på dem, vil man kalde dem fikse ideer. I sin bog fortæller Mette Fugl historier fra koncepternes verden. Det er én mulig udlægning af titlen.

En af de fikse ideer, Mette Fugl skulle praktisere, kalder hun selfie-journalistik. Den gik ud på, at reporteren selv skulle fylde mere end de mennesker eller begivenheder, der blev fortalt om. Det koncept brød hun sig ikke om, så det gik hun fra. Hun gik fra koncepterne. Det er en anden mulig forståelse af titlen.

Men fra tiden før alle de moderne fikse ideer, havde “fra koncepterne” en helt tredje betydning: Det betød forvirret, forrykt, ude af fatning.

Denne tredje mulige betydning af bogens titel relaterer sig til en gammel betydning af koncept som plan. Den, der går fra koncepterne, forlader sin plan og handler spontant, på følelserne, måske rasende.

Man kan dog også bare være bragt lidt fra koncepterne, dvs. have mistet overblikket.

Lidenskabelige nedslag

Bogen lægger sig ikke fast på én betydning af titlen. Der er ingen undertitel eller genrebetegnelse. Det må være meningen, at læserne selv skal danne sig en opfattelse. Men på bagsiden, som forlaget (Politikens) har ansvaret for, hjælpes man på vej. Her tales som “nedslag” i “erindringer”, og forfatteren omtales som “en af Danmarks skarpeste journalister … frygtet af mange magtfulde politikere”, og læserne forberedes på, at “hun uddeler drøje hug til feministhadere, fundamentalister og andre røvhuller.” Med andre ord: en lidenskabelig og udfarende skribent.

Forfatteren Leonora Christina Skov skrev i sin anmeldelse i Weekendavisen, at Mette Fugl skider på ethvert kendt erindringsbogskoncept. Og dermed fik vi et fjerde forslag til betydningen af bogens titel.

Raseri og melankoli

Fra koncepterne er ikke skrevet for med eftertankens ro at danne sig et indtryk af livets gang og mening. Det er en stykvis fortalt beretning om vigtige begivenheder og mærkelige episoder i Mette Fugls liv. Selv om der er en vis kronologisk orden, opleves afsnittene ikke som kapitler i en erindringsbog. Snarere som en Mette Fugl-Læsebog med eksempler på, hvordan hendes lidenskab - fra raseri til melankoli - finder udtryk i forskellige genrer.

Stærk i de subjektive former

Hun er stærk i de subjektive former. Der er hårdtslående debatindlæg og kronikker om danskhed og retten til fri abort og følelsesladede essays om at være besat - og blive afvist - af Leonard Cohen og om at være forelsket i Bruxelles. Fugl investerer noget af sig selv i alt, hvad hun skriver.

Hendes rasende udfald mod andre er til at holde ud, fordi de er ledsaget af forsøg på nøgtern og kritisk selvanalyse. Om sin skilsmisse skriver hun: “Min mand fandt sig - ikke en yngre - men en ældre og gladere model”. Hvilken indrømmelse! Og hun tilstår, at det var mindre fikst at sende en taxa hen til børnehaven lige før lukketid og bede taxachaufføren om at køre sønnen rundt om blokken, til hun var færdig med at arbejde. Hun siger også, at hun rødmer af skam over sin næsten forbryderiske naivitet, da hun som ung journalist ved Information rejste rundt i Armenien og Kazakhstan og fortalte kvinderne, at de ikke måtte gøre sig smukke for mændene ved at bruge pudder og øjenskygge. Det var den rene tingsliggørelse. Kvinderne måbede: “Vi har længe ventet på at få den slags varer. Sminken pynter på os.”

Rejsen er dokumenteret i rækken af fotografier til sidst i bogen. Billedteksterne har i øvrigt en selvstændig kvalitet: Mette Fugl som selvironiker.

Objektivt beskrivende former

Men Mette Fugl behersker også de mere objektivt beskrivende former. Der er f.eks. en skarpskåren reportage fra Bagdad lige før angrebet fra USA og alliancen af såkaldt villige nationer. Egentlig ville hun have interviewet Saddam. Men han havde travlt, forklarede sikkerhedschefen. Så kaster Fugl og hendes medhjælper sig over dagligdagen i Bagdad før stormen:

Vi fulgte i hælene på hverdagslivet. Skræddernes symaskiner snurrede inde i de smalle gyder. Kobbersmedene hamrede. Sælgerne var insisterende. Og duften af krydderier overdøvede bilosen, her hvor en liter benzin kun kostede håndører.

Kort efter må de haste hjem til Danmark. I lufthavnen siger en irakisk general: “Det bliver slemt for os, men værst for Dem”.

De rejser hjem over Wien. Her løber Fugl tilfældigvis på FN-våbeninspektør Hans Blix omgivet af sikkerhedsvagter, der forsøger at spærre vejen for Fugl:

Men Blix og jeg kendte hinanden fra Bruxelles. Han hilste og spurgte, om vi kom fra Bagdad.  Da vi bekræftede det, satte han vores rejse i perspektiv:

“Saddam er begyndt at samarbejde for alvor. Der er ikke masseødelæggelsesvåben. Den krig, der nu ikke kan undgås, vil være ulovlig.”

Et scoop, der aldrig blev et scoop. Dengang ville han ikke - eller kunne nok ikke - sige det til kameraet. Det var bare til venlig orientering og altså uden for referat.

Dele af denne reportage blev trykt i Ekstra Bladet 23.2.2003 og genoptrykt i De tålte mosten. Mette Fugl kunne omsætte uløselige tv-opgaver til markant bladjournalistik.

Ungdomsoprørets sprog

Mette Fugl er født i Horsens og talte jysk, før familien flyttede til Birkerød, hvor hun lærte sig at tale københavnsk.

At hendes far var programdirektør og hendes mor var skoleinspektør, synes i mindre grad at have præget hendes sprog. Hun har taget ungdomsoprørets frisprog til sig og fastholdt det.

Tonen i Fra koncepterne er karsk med “pik” og “røvhuller” og “narrefisse” og den slags. Nogle gange citerer Fugl bare, hvad andre har sagt, men det er hende, der bringer udtrykkene til torvs.

Det er ikke småting, hun har været udsat for.

Det er heldigt for Mette Fugl, at hun har haft en robust humor at stå imod med. Det er hende selv, der citerer denne vits fra Politikens bagsiderubrik “At tænke sig”:

Hvad siger en fugl, der vejer 100 kilo?

Svaret:

Godaften. Det er søndagsavisen.  

Sex-chikane

Hendes beretninger om sexchikanen i elevtiden på Politiken (fra 1969) er hårrejsende:

Mit nej var ikke på skrømt, når en af Politikens klamme redaktører tog mig på brysterne eller skubbede mig op i et hjørne for at pille lidt mere, hvis vi var alene i elevatoren.

Hun nævner også “den ubehøvlede stodder, der tog det som en selvfølge, at han kunne kneppe mig en aften, da jeg sad mutters alene på mit kontor og arbejdede sent.”

Krig mellem kønnene

Mette Fugls grove sprog bærer præg af forståelig hævntørst. Hun benytter sine erindringer til at sige tak for sidst til en række mandschauvinistiske idioter, som hun dog undtagelsesvis afslører navnet på. Der vanker velfortjente offentlige klø til Leif Blædel, som på et efterkritik-møde på Information sagde: “Mette Fugl spreder jo bare sine journalistiske ben og lader alt sive ukritisk ind.” Mette Fugl fortæller andetsteds, at hun efter den bemærkning gik ud og brækkede sig (Utzon, 2009).

Information handlede det ikke bare om mandschauvinistiske bemærkninger og handlinger, men om en nervekrig mellem kønnene: “bl.a. limede spøgefugle et kvindetegnklistermærke fast i bunden af toilettet på indenrigsgangen” (jf. Stage, 1998:116).

Der var 33 fuldtidsansatte journalister på bladet, heraf 3 kvinder, hvoraf den ene var Mette Fugl. Og hende ville et flertal af med. Da det på grund af Informations demokratiske struktur næsten var umuligt at afskedige folk, besluttede man at mobbe hende ud. Bente Hansen, som sad i chefredaktionen, skriver i sine erindringer: “Grunden til mobningen var muligvis af sexistisk karakter, men det lignede også et sexistisk raid. I hvert fald forsvandt Mette “af sig selv” efter nogen tid og gik tilbage til TV-avisen, hvor der så sandelig også ventede en langt mere lovende karriere” (Hansen, 2004:190).

Hurra: Jeg siger op!

Selv siger Mette Fugl, at de to år på Information 1975-77 var rædselsfulde, og at det var med kolossal fornøjelse, hun skrev sætningen “Jeg siger op”, da hun fik job på TV-Avisen.

Mette Fugl gjorde en spektakulær karriere på tv. Som indenrigspolitisk medarbejder blev hun programvært for Ugens Gæst og studievært for Søndagsmagasinet 1986. Alle kendte hende. Men hun var ikke begejstret for at blive tiltalt af fremmede mennesker på gaden.

At kunne færdes anonymt på gaden var noget af det, hun nød ved at være udstationeret for DR i Bruxelles fra 1992. Det skuffede hende at blive hjemkaldt til andet arbejde i DR i 2012. Hun afslog som sagt og fik tilbudt en fratrædelsesaftale. Herefter har hun arbejdet freelance. Hun gennemførte en omfattende foredragsvirksomhed i forbindelse med udgivelsen af Fra koncepterne. Hun er tilknyttet Politiken som kommentator og kan stadig sprutte ild. “Lidt bitter bliver man vel altid”, siger hun til Sara Justesen i et interview til Ældre Sagens medlemsblad for april 2021.

Mette Fugl har modtaget en række priser, deriblandt Victor Prisen 1984, Publicistprisen 1986, Carl Nielsen Legatet 1991, Den gyldne Havfrue, 2003, Hvass-Prisen 2003. Blandt de priser, hun ikke har modtaget, er Modersmål-Prisen.

Litteratur

Mette Fugl: Fra koncepterne, 2014

Jan Stage: Efter Tryk. Af en opkomlings optegnelser 1968-98, 1998

Lone Kühlmann: Dansk Kvindebiografisk Leksikon, 1, 2000

Bente Hansen: En køn historie. Erindringer fra kvindebevægelsen, 2004

Mette Vibe Utzon: Ikon. Journalistikkens førstedamer, 2009

John Chr. Jørgensen: Da kvinderne blev journalister, 2012

John Chr. Jørgensen (red.): De tålte mosten. 39 kvindelige journalister, 2013

Sara Justesen: “Mette Fugl bryder overfladen”. Interview i Ældre Sagen. Medlemsbladet. April 2021.

Udvalgte anmeldelser

Lotte Kirkeby Hansen i Journalisten, 2014

Leonora Christina Skov i Weekendavisen, 17.10.2014

Amalie Kestler i Politiken, 31.10.2014

Arne Mariager i Horsens Folkeblad, 10.2.2015

 

©John Chr. Jørgensen