Først lagt op 27-04-2021; senest opdateret 28-04-2021 10:01

 

Af John Chr. Jørgensen

Indhold

Journalisten der ville være forfatter 1

Erfaringens vægt 1

Sort humor og mild satire. 1

Ideal: begravelsesreferatet 1

Politiske erindringer 1

Nord for Bangkok. 1

Som svar på Deres forespørgsel 1

Original sort humor 1

Spærret inde i et kontor 1

Litterær modgift 1

Margrethe og Anker i USA. 1

Den mærkelige titel 1

Litteratur 1

 

Journalisten der ville være forfatter

Mange journalister har villet være forfattere, men få har villet det så stærkt, at de som Bent Albrectsen har fundet på at give afkald på præcise data for at få deres erindringer til at se litterære ud: “Jeg blev optaget som elev på et af landets mindste blade på en af de mindst øer i Østersøen”. Sådan skriver en forfatter. Journalisten ville foretrække den nøjagtige besked: “Ærø Folkeblad” (jf. Danske Journalister 1970).

Tilsvarende skriver Albrectsen: “Da mit første år var omme, fik jeg plads på en lidt større provinsavis i nærheden”. Journalisten ville præcisere det til “Sydfyns Dagblad”. Men erindringsskribenten Bent Albrectsen ville være altså være forfatter. Det ville han også dengang i 1949, da han begyndte som journalistelev.

50 år senere sidder han som Berlingske Tidendes korrespondent i Washington og tænker tilbage på elevtiden i bogen Som svar på Deres forespørgsel.

Erfaringens vægt

Bent Albrectsen (1930-2000) husker naturligvis meget nøje, hvilke aviser han har været ansat på. Så han må have et formål med undlade at oplyse deres navne. Ideen er at flytte fokus fra det konkrete og individuelle til det almene og typiske. Det kan være et led i samme strategi, at han vælger at give sin bog genrebetegnelsen “Erfaringer” i stedet for “Erindringer”. “Erfaringer” er et bredere begreb. Dem kan man dele med andre. Erindringer er sædvanligvis unikke.

Sort humor og mild satire

Blandt journalister på en hvilken som helst avis vil der altid være nogle, der drømmer om at blive forfattere. De har alskens forklaringer på, at det ikke bliver til noget. I Bent Albrectsens tilfælde er forklaringen, at hans skrivepult skrånede, så maskinen hele tiden gled ned i skødet på ham!

Jeg troede i lang tid, at det kun var mine møbler, der var noget i vejen med. Men så talte jeg med kollegerne på avisen om det. De fortalte, at sådan havde de det også. De skrev på bøger, men kom heller ingen vegne. En af dem havde et skrivemaskinebord, fortalte han, som var to tommer for højt. Det gjorde ham træt i armene.

Stilen lyder som noget fra en sær fortælling af Villy Sørensen. Tekststedet kan tolkes som en mild satire over dårlige undskyldninger. Et gangbart litterært tema.

Den unge Albrectsen får færdiggjort et romanmanuskript, som han sender til Gyldendal, hvor det bliver læst af en forlagskonsulent, som udtaler sig anerkendende om det. Konsulenten har bare nogle betænkeligheder angående stilen. Men det var noget af det værste, han kunne sige til Albrectsen, som straks giver sig til at finde det skyldige møbel.

Jeg vidste, hvad der var galt. Det var pulten. Jeg skrev romanen om med maskinen på et klapbord for at komme ind i den fra en ny vinkel. Det var for lavt.

Ideal: begravelsesreferatet

På denne syrede måde nærmer forfatteren sig motiveringen for at blive journalist: Det er en vej til at blive forfatter. Han siger selv “genvej”. Det lyder som en “omvej”. Men en vej er det.

Foreløbig må han stille sig tilfreds med at skrive for læsere af en avis, der udkommer i 1200 eksemplarer og hvis styrke er begravelsesreferatet. “Stoffet var pålideligt. Folk døde hele tiden”. Referatet var under streng kontrol både fra redaktionens side og fra læserne. Redaktøren sagde, at en af journalistikkens grundregler var, at man skulle give folk de rigtige navne og titler. Det gjaldt især referater af begravelser, som mange af avisens læsere havde overværet. Der var telefonstorm, da unge Albrectsen ved en begravelse kom til at notere salmenumrene fra forrige gudstjeneste.

Politiske erindringer

Efter afvisningen af det første romanforsøg lagde Albrectsen skønlitteraturen til side og gav sig til at læse politiske selvbiografier - Ignazio Silone og Arthur Koestler. Han fandt ud af, at det var som politisk journalist, han havde en fremtid. Ikke som hjemlig, partipolitisk journalist. Men altså som en, der dækkede de store internationale begivenheder.  Koestler havde vist, at det lod sig gøre at bruge personlige erfaringer i journalistik.

Ja, der var et felt, hvor det personlige og det formelle gled over i hinanden. Det gjaldt bare om at skaffe sig indtryk, der er stærke nok.

Han opsøger sin chefredaktør. “Jeg foreslog ham, at jeg blev korrespondent i Ungarn”. Redaktøren er tilfreds med sin fynske horisont, men kunne dog forestille sig, at Albrectsen, dækkede politiske møder i Jylland. Da Albrectsen satte sin stilling på spil, bevilgede redaktøren ham en måneds løn til en rejse fra Ankara gennem Irak, Syrien, Jordan og Ægypten. 

Da han kom hjem, mange erfaringer og en dysenterisygdom rigere, var hans avis ikke meget for at give plads til hans artikler. Han havde skrevet om den irakiske tronfølge, men hans redaktør tvivlede på, at det interesserede avisens fynske læsere.

Albrectsen satte et stærkere personligt aftryk på artiklerne og solgte dem til aviser og magasiner i Danmark, Norge og Sverige. Snart tjente han så mange penge, at han havde overskud til at købe en bil.

Nord for Bangkok

Således opmuntret forlod han Fyns Tidende og rejste til det fjerne Østen. Han fik brød på bordet og fri skrivetid ved at arbejde som velfærdssekretær for danske sømænd. Det førte til bogen Nord for Bangkok. Erindringer om bjergene, byerne og menneskene der (1967). Det var en slags rejsebog, men som man kan høre på titlen med et bredere sigte. Bogen bringer da heller ikke billeder fra stederne. Den vil et spadestik dybere ned end til det, man kan se.

Tilbage i København lod han sig ansætte på Ritzaus Bureau, hvor han øvede sig i at fatte sig i korthed, og endelig, i 1968, blev han korrespondent på fuld tid for Berlingske Tidende i London. Her lykkedes det ham bl.a. at få et interview med Arthur Koestler, som havde forløst ham som skribent.

Som svar på Deres forespørgsel

Fra 1970 til 1988 var han Berlingske Tidendes korrespondent i Washington. Her skrev han Som svar på Deres Forespørgsel. Erfaringer (1987).

Bent Albrectsen blev boende i USA og free-lancede herfra. Efter den bundne tilværelse som korrespondent til Berlingske Tidende skrev han USA-klummer i Weekendavisen, hvis redaktør, Tøger Seidenfaden, han fulgte, da denne blev chefredaktør på Politiken. I nekrologen over Albrectsen i Politiken (12.1.2000) fremhævede Seidenfaden hans sproglige mesterskab.

I en moden alder forsøgte Bent Albrectsen sig tre gange som romanforfatter, men hverken Gas (1990), Soap (1992) eller Diamanter og perler (1994) skaffede ham et gennembrud som kunstner. Hans kompakte stil passede bedst til avisens korte formater.

I 2001 udkom et udvalg af Bent Albrectsens artikler under titlen Levned & meninger. Artiklerne var udvalgt og med kommentarer af vennen og eleven Frank Esmann.

Original sort humor

Som svar på Deres forespørgsel er hovedværket i Bent Albrectsens forfatterskab. Som journalist-erindring er den original. Der, hvor den traditionelle erindringsbog har et kapitel om slægtens historie, tegner han et portræt af en onkel, der faldt i 1. Verdenskrig (“Familieportræt”). Den efterfølgende beretning om livet som dæksdreng på et køleskib er fortalt i romanstil (“Det sorte spejl”). Kapitlet om årene som journalist-elev er, som vi allerede har set, en blanding af satire og selvironi (“Den skrå pult”). Bemærk i øvrigt kapiteloverskrifterne. De ligner noget fra en roman, ikke et memoireværk.

Hovedkapitlet, det, der handler om Albrectsens første snes år i USA, hedder “Store mænd, store kvinder”. Kommet så langt i Albrectsens fremstilling er læseren klar over, at der er noget ironi på spil i en sådan rubrik.

Med grum humor skildrer forfatteren de berømtheder, han mødte i USA. Der er f.eks. en næsten tom skal, der kalder sig Bing Crosby, og et dansk politisk ringvrag ved navn Jens Otto Krag. Og det er ikke, fordi han glorificerer sin egen position som iagttager.

Spærret inde i et kontor

Faktisk sidder han det meste af tiden på sit kontor og kæmper sig igennem de amerikanske aviser og nyhedstelegrammer. Hvis han tager fri en halv dag, kan han være sikker på, at en præsident bliver skudt, eller der sker noget andet vigtigt. Selv ser han ikke meget af det, han skriver om. “Jeg skrev om mennesker, jeg ikke kendte, og om begivenheder, jeg ikke havde set.” Det er en fuldstændig afklædning af korrespondenten som journalistisk helt.

Litterær modgift

Jo længere Albrectsen bliver på sin post ude i det fremmede, des større er risikoen for, at hans danske sprog går i stykker. Han taler mest med amerikanere, og når han en gang imellem får en ung redaktør i røret hjemmefra, forstår han, at moderne dansk mestendels består af uafsluttede sætninger. Som modgift læser han danske klassikere, Oehlenschläger, Paludan-Müller, Søren Kierkegaard, J.P. Jacobsen, Pontoppidan, Jacob Paludan m.fl.

Belæstheden mærkes som krydret bund under Albrectsens prosa. Det er ikke en almindelig journalistisk meddelelsesstil, men en litterær fremstillingsform med metaforer og allusioner. Se f.eks. her om Albrectsens forhold til præsident Nixon:

Det eneste personlige forhold, jeg havde til ham, opstod i kraft af min betragten.

Jeg huggede mig fast i hans ansigt. Jeg spejdede gennem fjernsynssminken. Jeg gik til hans pressekonferencer, ikke for at vurdere ansigtsfarven, men for at følge med i, hvordan Amerikas kamp for ikke at blive et europæisk administrationsvælde afsyrede hans træk. Fugerne fra næse til mund blev dybere. Kinderne hang længere ude til siden. Til sidst så de ud, som om de var blevet hængt på ansigtet om morgenen. Jeg fulgte det fremadskridende forfald og slog op i historiebøgerne for at se ham som ung. Man kunne se, hvor stærk han havde været, hvor indædt mørk og glat. Han var en amerikansk Dorian Gray, som var kommet til at slutte den forkerte aftale.

I Oscar Wilde’s roman har Dorian Gray indgået en aftale om, at hans moralske forfald kun vil vise sig på hans portræt. Nixon synes at have indgået en endnu værre aftale om, at hans forfald vil vise sig i hans ansigtstræk.

Som litterat glæder man sig over Bent Albrectsens elaborerede stil. Den kræver forudsætninger. Men den blærer sig ikke og belærer ikke. Albrectsen mener ikke, at han har løsningen på alle gåder. Han kommer bare med nogle forslag.

Tiden gik. Jeg trillede hen i Det Hvide Hus og så på fjernsynssminken. Jeg forligte mig med, at Gud og andre autoriteter opererede på vilkår, der var hyllet i mystik. Man kunne ikke altid se, hvor de ville hen.

I den situation var det godt, at han havde sin første journalistiske læremesters ord med sig:

Vi var sat til at referere, så måtte andre selv finde ud af sammenhængen, hvis der var en.

Margrethe og Anker i USA

Det var noget, han fik brug for ved dækningen af dronning Margrethes besøg i USA i sommeren 1976.

Besøget var uden mening og udviklede sig til en farce. Luften var tyk af misforståelser. Amerikanerne var ikke særlig interesserede i gamle europæiske kongehuse. Dronningen fik ikke den æresdoktortitel, hoffet havde kalkuleret med. Selv vejret var dårligt.

Det meste af det trykte program handlede om, hvordan man skulle komme ind i bilkortegerne, og hvilken rækkefølge limousinerne havde.

Tiden gik med at jagte dansk-amerikanere. Danskere på rejse i udlandet er voldsomt opsatte på at finde andre danskere. På et tidspunkt blev journalisterne blev i øvrigt fragtet rundt i en bus. Det var Anker Jørgensens ide. Der var brug for at ryste folk sammen. En af de medrejsende journalister kunne ikke engelsk. Men de sluttede hver aften med en fyraftensbajer.

Berlingske Tidendes læsere skulle være glade for, at deres avis var i strejke. Bent Albrectsens begsorte reportage kunne let have fornærmet kongehuset.

Den mærkelige titel

Som svar på Deres forespørgsel toner ud i en novellistisk tekst om livet i hytten i skoven. En storm har raseret landskabet. Og samtidig meldes der om Saigons fald. Albrectsen udveksler lakoniske replikker med en Vietnam-veteran. Et Hemingway’sk underspil med titlen “April 1975”. Bent Albrectsen er litterært ambitiøs til det sidste blad.

Tilbage står bogens gådefulde titel. Er det en satire over kancellisprog? Ja og nej. Det er et citat fra et brev, som forfatterens farmor fik fra de britiske myndigheder, da hun forhørte sig til muligheden af, at hendes søn, forfatterens onkel Calle, havde fået et gravsted i Flandern. Som svar på hendes forespørgsel, meddeler myndighederne, at det havde han desværre ikke. Albrectsen siger det lige ud: “En mand, der var sprængt til trevler og kød og ben, havde selvsagt ingen grav.” Onkel Calle var endt som kanonføde i en krig, han havde ladet sig narre ind i. Der var intet heroisk over hans skæbne. Gennem breve fra onklen til hans mor, forfatterens farmor, har Albrectsen møjsommeligt kortlagt onkel Calles skæbne. Kortlægningen har været én lang desillusioneringsproces. Men herigennem har Albrectsen lært noget vigtigt om de krige, han selv har været vidne til - på afstand. Blandt de ting, han har lært, er, at deltagelse i krigen langtfra altid er frivillig og ideelt motiveret. Afklædningen af den idealiserede onkel tvinger ham til at tage stilling til egne mulige svigt.

Som svar på Deres forespørgsel er en usædvanlig titel inden for genren “journalisterindringer”.

Genren er almindeligvis båret af optimisme og glæde: Sorgløse Tider (Andreas Vinding), Glade Aar (Axel Henriques), Jeg har moret mig dejligt (Henry Hellssen), Gyldne tider (Erik Nørgaard), Dengang det var sjovt (Jane Aamund), I medgang og medgang (Lone Kühlmann) etc.

Bent Albertsen insisterer på journalistens ret til at være skeptiker og melankoliker - og seriøs i sit artistiske ærinde.

Albrectsen kunne godt fortjene en rigtig monografi med belysning af alle sider af forfatterskabet.

Litteratur

Bent Albrectsen: Som svar på Deres forespørgsel. Erfaringer, 1987.

Nekrolog ved Tøger Seidenfaden i Politiken 12.1.2000

Børge Jørgensen (red.): Danske Journalister 1970 (1970)

Jan Ebert (red.): Danske Journalister 1995 (1995)

Jette D. Søllinge og Niels Thomsen: De danske aviser 1634-1991, bind 3, 1918-91, 1991:420 (Ærø Folkeblad), 411 (Sydfyns Dagblad), 400 (Svendborg Avis), 327 (Næstved Tidende), 375 (Fyns Tidende), 130 (Berlingske Tidende), 165 (Politiken).

 

©John Chr. Jørgensen