Først lagt op 24-05-2021; senest opdateret 25-05-2021 10:03

 

 

Af John Chr. Jørgensen

Indhold

Kendt og ukendt 1

Ansat på et digt 1

Høj rubrik for Lensgreven. 1

Referat lært på en studs. 1

Sort humor og seriøs blytid. 1

På cykel efter duftkeramik. 1

Flink og villig. 1

Vilkårene i provinspressen. 1

Drømmemål og desillusion. 1

Lukninger og fusioner 1

Journalistisk filosofi 1

Litteratur 1

 

Kendt og ukendt

Kendte mennesker skriver om kendte mennesker, det er en af grundene til, at journalist-erindringer er populært læsestof.

Hvad Jane Aamund skriver om sin ansættelse på Berlingske Tidende og mødet med Jens Kistrup, fanger umiddelbart mange læseres interesse.

Men hvad redaktør H.A. Hansen sagde til den 17-årige journalist-elev Peter Eriksen, da denne mødte op på Langelands Avis i Rudkøbing i 1947, bliver først interessant i kraft af det, der siges, og måden altså, som det siges på:

De vil i starten komme til at anmelde film to gange om ugen i biografen på torvet. Sig Deres ærlige mening - men så diplomatisk, at den ikke virker stødende. Biografdirektør Andersen er en af bladets gode annoncører - så De har nok gættet, hvad jeg mener?

Den unge mand nikker. Han har forstået. Redaktøren træder derfor ikke mere rundt i dét. Han går over til næste forholdsordre:

Og lad mig lige tilføje, at min datter er sendt til Svejts i pension, fordi - nåh ja - der var for meget konfitterknas med Deres forgænger. Så når hun kommer hjem til jul, gør De klogt i at holde fingrene for Dem selv.

Det lover journalist-eleven, som derefter får at vide, at der er lejet et værelse til ham i byen:

Hvis De skynder Dem, kan De nå at være tilbage, skal vi sige om tre kvarter, og læse den bunke korrektur, der ligger på Deres fremtidige plads.

Hvad ligner det? Det ligner noget fra en underholdende roman. I stedet for at redegøre for borgernes afhængighed af hinanden i lillebysamfundet og for den patriarkalske kommandostruktur på avisen sammenstiller forfatteren det hele gennem i tre replikker i en ramme af nutid.

Ansat på et digt

Når en bog er skrevet så elegant og vittigt som Peter Eriksens Journalist i blytiden (2001), har den ikke brug for kendte personer. Er læserne blot kommet et par sider ind i bogen, vil de ikke lægge den fra sig.

Handlingen begynder med, at Peter Eriksen (f. 1930), udrustet med en spinkel realeksamen og en stor selvtillid, cykler rundt mellem sjællandske provinsaviser for at finde en læreplads. Selv om han kan fremvise en mappe med udklip, er der ikke bid. Først da han går til Venstres Pressebureau og beder om at få sendt en “tilbudsannonce” ud til de abonnerende blade, kommer der en positiv reaktion. Det er Langelands Avis, som opfordrer ham til at sende en formel ansøgning. Han vedlægger for en ordens skyld en teateranmeldelse og et digt! Det var efter sigende digtet, der gjorde udslaget. Det handlede om en mand, der var to skridt fra at tage livet af sig i et havnebassin. Det havde åbenbart rørt redaktøren.

Peter Eriksen blev ansat på prøvetid i tre måneder.

Høj rubrik for Lensgreven

Han reddede sig heldigvis hurtigt ind i et fast ansættelsesforhold med en forsideartikel, der bar titlen “Lensgreven bar selv den sårede dreng”.

Herren til Tranekær Godsbesiddelse var i sin Rolls Royce kommet til at køre en seksårig dreng ned. Drengen var løbet ud på kørebanen efter sin bold. Lensgreven havde bevaret roen på trods af det chok, han havde fået. Han bar drengen ind på hotel “Rudkøbing”, ringede efter lægen og blev der, til han kom.

“Glimrende overskrift”, siger redaktøren. “De har sans for det væsentlige. Der kan måske blive en hæderlig journalist ud af Dem.”

“Selvfølgelig er jeg svimmel af lykke”, skriver Peter Eriksen. “En ny Cavling er født.”

Det behøver ikke at være hårde nyheder alt sammen. Redaktøren bliver også glad for et lille causeri over Rudkøbing kirkegård, hvor man kan holde siesta med de henfarne slægter. “Det er sådan et causeri, mange mennesker sætter pris på at hygge sig med i deres daglige avis, brummer H.A. Hansen”.

Referat lært på en studs

En vigtig genre i provinsavisen er referatet af møder og generalforsamlinger. Eriksen har problemer med den slags tekster. Han kan ikke få et møde i “Tobaksforeningen” til at fylde mere end 20-30 linjer, mens referenten i den konkurrerende radikale avis Langelands Folkeblad kan strække det ud over to spalter. Ved et møde i “Teosofisk Samfund” går det helt galt for Eriksen. Han laver et sammendrag af, hvad der bliver sagt, tilsat enkelte citater af, hvad det lykkedes ham at opfange.

“Men det er jo fortræffeligt, kommer det bifaldende fra H.A. Hansen. Har De lært det sådan på en studs?”

For redaktøren bekræfter det, at Langelands Avis ikke har brug for at sende elever til det nystartede journalistkursus på Århus Universitet!

“Det hænder, at en opgave, som ikke umiddelbart lyder spændende, overses af redaktøren. Som den årlige generalforsamling i Rudkøbing Ligkasse.” Det er et driftigt foretagende med parolen “Meld Dem ind allerede som nyfødt, og De får mere ud af Deres kontingent”. Når beretning og regnskab og genvalg er overstået, kommer der smørrebrød på bordet, og der bliver udråbt et “Længe leve ligkassen”.

Sort humor og seriøs blytid

Sådan, med kværnende sort humor beskrives dagligdagen i provinspressen.  Stilistisk er Peter Eriksen i slægt med Leif Panduro og Finn Søeborg.

At Eriksen senere blev forfatter til en række revy- og cabarettekster, overrasker ikke.

Han formår dog også at fortælle seriøst om arbejdsvilkårene i provinspressen i ‘blytiden’ (en metafor for ”gamle dage”, jf. “jernalderen” og “bronzealderen”):

Langelands Avis udkom om eftermiddagen seks gange om ugen. Den blev produceret i løbet af dagen, med lidt forskud fra dagen før.

Journalist-eleven mødte hver morgen kl. 7.30 for at tage telegrammer over radioen fra Ritzaus Bureau, Venstres Pressebureau og Associated Press. En halv time senere ankom redaktøren for at sortere i telegrammerne, rette dem til og sætte rubrikker på.

To timer efter kom redaktionssekretæren. Han havde fået lov til at sove længe, fordi han have et bijob som kapelmester i Ørstedspavillonen.

Da Eriksen senere skaffer sig en tjans som leverandør af festsange - en ikke usædvanlig nebengeschæft for en journalistelev med en lyrisk åre - får han allernådigst redaktør Hansens tilladelse: “Natten er jo ens egen, som man siger på Fyn. Hvis De samtidig kan få udvirket, at sangene trykkes på “Avisen”, har De min fulde velsignelse.”

Avisen er på otte sider i tabloidformat. En stor del af den er sakset fra andre aviser. Journalist-eleven har en særlig opgave: at skaffe vittigheder fra de andre aviser. Redaktøren citerer større artikler og dækker sig ind ved formularer af typen: “Som Politiken så rigtigt skriver… ”. Datidens journalister var ikke specielt umoralske, de var blot for få til at fylde avisen ud med originale artikler. “Uden saks og klister, ingen journalister” for nu at sige det med en uopslidelig journalist-kliché.

På cykel efter duftkeramik

For Eriksens vedkommende bliver der indimellem også tid til “den såkaldte opsøgende journalistik”:

En aften, hvor der ikke er noget møde, som skal foreviges, bliver jeg sendt på cykel, 15 km ud og samme antal hjem, til Lindelse-egnen for at lave en artikel på en keramiker, som har opfundet noget, han kalder “duftende keramik”.

Flink og villig

Redaktør Hansen tager sig af det politiske, både indenrigs: “Muligvis et regeringsskifte - Venstre gik frem på Langeland” og udenrigs: “Vi må have en afslutning på problemerne i Korea.”

Det er let at fordele opgaverne: H.A. Hansen bestemmer. Det fremgår også af den anbefaling, Hansen giver sin elev efter et års tjeneste: “Eriksen har været flink og villig og passet de opgaver, han er blevet beordret til.”

Vilkårene i provinspressen

Journalistuddannelsen var frem til 1962 en mesterlære, som det påhvilede provinspressen at tage sig af. Man kunne ikke blive elev på en hovedstadsavis. De håbefulde unge mennesker måtte som Peter Eriksen selv skaffe sig en læreplads. Da der var færre pladser, end der var ansøgere til, måtte aspiranterne på forhånd vise, at de kunne skrive. Men familie- og venskabsforbindelser var nyttige.

Peter Eriksen måtte klare sig ved egne evner. Ideelt skulle han først være et år på et lille blad som Langelands Avis (oplag knap 3.000), derefter halvandet år på en mellemstor og det sidste halve år på en stor. Men det kiksede på mellemstationen, som for hans vedkommende var Lolland-Falsters Folketidende i Nykøbing F. (oplag knap 10.000), hvor han ragede uklar med redaktørerne. Han fik lov til at fuldføre sin uddannelse på Vestkysten i Esbjerg, en Venstre-avis ligesom dem, han kom fra, bare meget større (oplag ca. 35.000). Vestkysten var landets største Venstre-avis.

Drømmemål og desillusion

De fleste af journalist-elever, som var blevet tvunget til at tage elevpladser i provinsen, drømte om at vende tilbage til København. Bare det at blive citeret i et andet blad, kunne give en svimlende fornemmelse af journalistisk gennemslagskraft. Hovedstaden ventede. “Man var en succes, hvis man opnåede at komme til København”, siger Eriksen til Øgendahl, 1995:217.

På et tidspunkt, mens Peter Eriksen var på Vestkysten, fik han chancen for at komme ind i det Berlingske Hus, nærmere bestemt som redaktionssekretær på Søndags-B.T. Han omtaler det som et kortvarigt, uvedkommende mellemspil, men det må have været stærkt desillusionerende, for hans erindringer fra det Berlingske hus består af lutter latterligheder, indviklede hilse- og tituleringssystemer og excentriske problemløsninger:

Som eneste og første mandlige indslag på “Søndags B.T.” fik jeg af kvinderne påbudt at tale med chefredaktør Vogel Jørgensen, mand til mand, om tilstedeværelsen af hans ildelugtende ost på kontoret. Efter lange og komplicerede forhandlinger fandt vi frem til en løsning: Husets snedker blev beordret til at lave et hejseværk uden for hans vindue. “Som Krake, der iført et fiskenet er nøgen og dog påklædt,” som den lærde chefredaktør, forfatter til flere bind “Bevingede ord”, højtideligt udtrykte det.

Så hellere tilbage til Esbjerg, hvor der lugtede af fisk og hvor chefredaktørens eneste retskrivningsregel var, at Venstre og Gud skulle skrives med stort. Han hed i øvrigt Knud Ree og blev fiskeriminister.

Lukninger og fusioner

Peter Eriksen fik et langt og godt arbejdsliv i provinspressen, selv om han kom til at føle konsekvenserne af de mange avis-lukninger og sammenlægninger.

Efter tiden på Vestkysten blev han lokalredaktør for Næstved Tidende i først Store Heddinge og så Vordingborg. I 1967 gik turen til Fyn, hvor han især foldede sig ud som kulturjournalist ved Fyns Tidende fra 1967 og Fyns Stiftstidende fra 1977 til pensioneringen i 1995. Han skrev også små kunstbøger i sit fynske efterår.

Journalistisk filosofi

Selv om han stadig undrede sig over, at så mange journalister af hans årgang havde fået store stillinger i København, mens han livet igennem var henvist til provinspressen, så glædede han sig over det opnåede - og udviklede en journalistisk filosofi, som passede til hans situation:

I dag vil en stor del af pressen være international. Men jeg vil vove den påstand, at al journalistik i virkeligheden er dybt provinsiel, når den undfanges, og lokalpatriotisk, når den fødes. Opdrages journalisterne til at være internationale, står de straks tomhændede og hjemløse. Verden begynder i hegnet …

Men provinsjournalistens daglige virkelighed kunne også være klam:

I Store Heddinge er der ikke meget at skrive om. Tilværelsen har ikke mange opmuntrende facetter.

Alvorligt diskuteres, om ikke krematoriet kan kobles sammen med varmecentralen. Det vil med Store Heddinges mange ældre borgere uvægerligt kunne aflæses på pengepungen.

Læg mærke til, at Peter Eriksen selv i de depressive stunder, der bliver flere og flere af, formår at vride sproget, så det udstråler energi.

I en epilog forudser han, at de elektroniske medier vil udkonkurrere den skrevne presse, så der om føje år kun vil være 4-5 store dagblade tilbage. Rationaliseringen har allerede reduceret munterheden. Selv bidrager han med et sidste skævt smil:

Troede jeg på sjælevandringen og fik stillet spørgsmålet, om jeg ville leve mit liv som journalist om, tror jeg, at svaret ville være et blankt nej. For hvorfor gentage en god historie?

Litteratur

Peter Eriksen: Journalist i blytiden, 2001

Claus Øgendahl: Dansk journalistliv 1920-70 (1995). (Interview med 35 danske journalister, deriblandt Peter Eriksen, om deres baggrund og elevtid, deres måder at samle stof ind på, deres arbejde på redaktionen, deres relationer til det omgivende samfund og deres løn og arbejdstider).

Svend Thorsen: Den danske dagspresse 1-2 (1947 og 1951)

Niels Thomsen og Jette D. Søllinge: De danske Aviser 1634-1991, 3 1918-1991 (1991)

 

©John Chr. Jørgensen