Først lagt op 08-06-2021; senest opdateret 08-06-2021 16:58

 

 

Af John Chr. Jørgensen

Indhold

Bugtalerbiografien. 1

Pennefører og drivkraft 1

Den journalistisk formidlede biografi 1

Flere teksttyper 1

Smedejernsgitter sammenkitter 1

Endelig: Terkelsen taler 1

Læselyst 1

Rejselyst 1

Mislykket montage. 1

Farvel til DKP i Polen. 1

Elev på Demokraten. 1

Korrespondent i London. 1

Forelskelser og skilsmisser 1

Tilbage til Danmark. 1

Solvitur ambulando. 1

Ærkekorrespondent 1

Personlige omkostninger 1

Vignet om religion. 1

Hvem har ansvaret og æren?. 1

Litteratur 1

 

Bugtalerbiografien

Vi kan sove i flyvemaskinen (2011) er en af disse mærkelige bugtalerbiografier, der taler med to stemmer. At dømme ud fra omslaget er bogen forfattet af Ulla Terkelsen i samarbejde med Andreas Fugl Thøgersen. På titelbladet er de sidestillede som forfattere, med Andreas Fugl Thøgersens navn nævnt først. I kolofonen, som Politikens Forlag placerer til sidst i bogen, er forfatterne krediteret i omvendt rækkefølge, altså med Ulla Terkelsen først.

I bogens tekst hører man først Thøgersens stemme. Han præsenterer Terkelsen som fortæller. Han siger, at fællesnævneren for hendes reportager er en “sjældent svigtende evne til at gøre ethvert sted og menneske til en relevant fortælling”.

Ordene lyder som noget fra en annonce. Men det er altså den ene forfatter, der til en indledning roser den anden og derved kommer snublende nær ved at rose sig selv.

Præsentationstonen kendes fra tv-programmer, hvor værten roser gæsterne, før de har åbnet munden. Man forstår udmærket, at det er, fordi de skal føle sig trygge, men det kan hurtigt blive for meget. “Lad dem dog selv vise, hvad de kan”, tænker man. Som tilskuer eller læser vil man selv have lov til at danne sig et indtryk.

I den skrevne journalistik ser man undertiden intervieweren rose den interviewede. Politikens Ninka kunne svømme hen, når hun interviewede forfatteren Villy Sørensen. Som læser rødmede man over at skulle overvære noget så privat, men man forstod, at beundringen var Ninkas drivkraft. Det var ikke et hvilket som helst interview, det var et Ninka-interview. Rollen var veldefineret.

Pennefører og drivkraft

Noget andet med Andreas Fugl Thøgersens rolle i Ulla Terkelsens selvbiografi. Uden det siges direkte forstår man, at han har været pennefører for projektet. Formentlig også initiativtager og drivkraft. Hans rolle i historien er at følge den omkringfarende Ulla Terkelsen rundt i verden, introducere til hendes lokationer og sørge for, at holde hende til opgaven: at fortælle om sit liv. Men hvad er hans rolle i forhold til det, Ulla Terkelsen siger?

Andreas Fugl Thøgersen er journalist, født 1972, altså en generation yngre end Ulla Terkelsen, født 1944. Som søn af journalisterne Birger Thøgersen og Mette Fugl (som ikke nævnes) har han haft privilegeret indsigt i sider af Ulla Terkelsen journalistiske miljø i Danmark. Og med sin mastergrad i amerikansk politik og journalistik fra Columbia University burde han have forudsætninger for at løse opgaven med at få en selvbiografi ud af Ulla Terkelsen.

Den journalistisk formidlede biografi

Dette handler ikke om Thøgersens kvalifikationer og baggrund, men om fortællerproblemer i en bestemt genre, den journalistisk formidlede biografi.

Genrerne blandes sammen og tonen skurrer, når Andreas Fugl Thøgersen indleder Ulla Terkelsens selvbiografi med at erklære, at de gode historier er “den røde tråd, i Ulla Terkelsens liv og i denne bog. Hun kan en del. Og hun fortæller dem bedre end de fleste.”

Han mener utvivlsomt det, han siger, og han har sikkert ret. Men han indtager ikke en rolle, der giver ham ret til at sige det. Med mindre vi accepterer figuren “den beundrende medforfatter”.

Flere teksttyper

Vi kan sove i flyvemaskinen er komponeret som en montage af flere teksttyper. Efter optakten med Thøgersens præsentationsprosa følger et stykke essayistisk prosa af Terkelsen, et notat fra et ferieophold i Etiopien, hvor hun får stunder til at stille sig selv “livets og dødens allervigtigste spørgsmål: Burde jeg blive pensionist? Nu?” Overdrivelsen giver spørgsmålet et ironisk vrid. Man får en fornemmelse af, hvordan hele bogen kunne være skrevet, hvis Terkelsen selv havde siddet ved tasterne.

Smedejernsgitter sammenkitter

Efter at Terkelsen således har haft ordet for en kort bemærkning overtager Thøgersen det igen, denne gang for at sætte scenen i Paris, som på dette tidspunkt var Terkelsens hjemby. Til det formål frembringer han noget lyrisk beskrivelsesprosa: “Lavthængende vintersol, som reflekteres i højglanssorte smedejernsgitre på franske altaner.”

Fra disse smedejernsgitre kobler han halsbrækkende dristigt til Ulla Terkelsens livshistorie ved at sige, at bygninger som dem i Paris givetvis ville blive værdsat af håndværkerne i tidligere generationer af Ulla Terkelsens familie i Aarhus.

Endelig: Terkelsen taler

Endelig, på side 16, begynder Ulla Terkelsen at fortælle i det, der skal blive bogens bærende stilart, den fortalte erindringsprosa:

Mine forældre var usædvanlige, fordi de ud over at have deres rødder i et solidt borgerligt håndværksmestermiljø også holdt dagbladet Politiken. De blev gift 15. oktober 1935, og som det første efter brylluppet tegnede de abonnement på en kulturradikal københavneravis.

Sproget er præget af mundtlig fortælling. Hver oplysning har en funktion. Forældrenes avishold skal både sige noget om spændvidden i miljøet og varsle om fortællerens fremtid. Fortælleren fortolker, mens hun fortæller. Og det er selvfølgelig ikke tilfældigt, at hun som journalist begynder med barndomshjemmets avis.

Læselyst

Terkelsen fortæller om sit tidligt udviklede behov for at læse bøger:

Jeg læste meget, så snart jeg kunne. Det har jeg gjort lige siden. Jeg elskede - og elsker - fordybelsen og ensomheden under læsning. Jeg elsker bøger. Jeg kunne ikke sy eller brodere og den slags. Det kan jeg stadig ikke.

Sproget har her træk af talt sprog. De varierede gentagelser er et karakteristisk talesprogstræk.

Rejselyst

Ved siden af læselysten er rejselysten et gennemgående tema. Hamburg var hendes første rigtige storby. Inden Terkelsen selv fortæller om oplevelsen, har Thøgersen af uforståelige grunde behov for at gengive hendes indtryk i en dækket form, som han behersker så dårligt, at fremstillingen kommer til at ligne noget fra en mat ungdomsbog:

Her var en nysgerrig Ulla, efterladt næsten målløs i opdagelsen af, at livet kunne leves på vældig mange andre måder end den alment udbredte i Aarhus og omegn.

Mislykket montage

Det er sådanne steder, man griber sig i at ønske sig, at Terkelsen selv havde ført pennen. Men så var der nok ikke kommet nogen bog ud af det. Terkelsen er, som hun siger, flyvsk. Hun tænker, mens hun bevæger sig, og det er åbenbart Thøgersens fortjeneste, at den omkringflyvende udlandsjournalist har ladet sig indfange på forskellige destinationer, så hun bid for bid kunne fortælle om sit liv. Thøgersen har derefter redigeret teksten sammen, en ikke ringe arbejdsindsats. Desværre har han under redigeringen forsøgt at berige værket ved hjælp af en fortælleteknik, som han ikke behersker.

Hvis man vil have mest muligt ud af Ulla Terkelsens selvbiografi, skal man derfor lægge mindst muligt mærke til Andreas Fugl Thøgersens overledninger. Montage-metoden fungerer ikke for ham. Den bliver efterhånden en regulær spændetrøje for kompositionen - et sted begynder han at fortælle partipressens historie fra 1830erne til i dag! - og dér, hvor der kunne være brug for det, formår han ikke at skifte rolle og blive insisterende som udspørger.

Farvel til DKP i Polen

Det første land, den rejselystne Ulla Terkelsen får ind på kroppen, er Polen. Endnu mens hun går i gymnasiet, har hun fundet en kæreste i det venstreorienterede studentermiljø i Aarhus. Kæresten, Svend Terkelsen, er litteraturstuderende og får et studielegat til Polen. Ulla Terkelsen tager med. Hun har lige bestået sin studentereksamen.

Inden afrejsen bliver Ulla Stålby og Svend Terkelsen gift på Rådhuset i Aarhus. Det er i 1963. Det går alt sammen lynhurtigt, og man ville godt have haft nogle uddybende forklaringer, f.eks. på, hvorfor Svend Terkelsen næsten overalt optræder med sit fulde navn. Det er, som om der bliver lagt distance til ham fra begyndelsen.  Ellers er det mest interessante ved Polensturen, at Ulla Terkelsen ved mødet med den realiserede socialisme mister sin politiske ungdomstro og melder sig ud af Danmarks Kommunistiske Parti. Hun har opdaget, at hun er den eneste kommunist i Polen!

Elev på Demokraten

Da Ulla Terkelsen og hendes mand vender tilbage til Aarhus, bliver de interviewet af en kvindelig journalist fra Demokraten. (“Dansk Studenterægtepar hjem fra Polen”). Journalisten spørger Ulla Terkelsen, hvad hun nu skal lave. Hvad med at blive journalist? Bladet havde en ledig elevplads. Hun havde egentlig tænkt sig at fortsætte de sprogstudier i polsk og russisk, hun var begyndt på i Warszawa. Men journalistikken fristede mere. Hun slog til. Fra 1.4.1964 var hun journalistelev på Demokraten.

Hun begyndte arbejdsdagen med at klippe og fordele indkomne telegrammer til de relevante fagjournalister, men snart fik hun lov til selv at udfolde sig i alle genrer om alt muligt: ungdomskultur, lokalhistorier, filmanmeldelser, selv udenrigspolitik. Hendes første reportagerejse gik til Algeriet.

Det journalistiske miljø på Demokraten var frodigt. Blandt de nære kolleger var Jørgen E. Petersen, Jørgen Flindt Pedersen og Jørgen Leth.

Ikke et ord om kvindediskrimination. Men en del om promiskuitet.

Forholdet til Svend Terkelsen kølnedes. Da de blev skilt, var hun 21 år.

Korrespondent i London

Som færdiguddannet journalist flyttede hun i 1967 til London, hvorfra hun på freelance basis korresponderede til Aktuelt og Danmarks Radio. Hun overtog programmet London Journalen fra Jørgen Flindt Pedersen. Gennem ham havde hun truffet journalisten Guy Patrick Hawtin. “Han holdt meget af anekdoter og var altid sjov at stå med i en bar eller til et middagsselskab. Det var, kan man sige, kærlighed ved første blik.” De blev gift. Tingene gik hurtigt for hende.

Hun var som sagt flyvsk. Det var tiden og miljøet også. I sin journalistik udnyttede hun tempoet og spontaniteten til at puste liv i reportagerne. Hendes udenrigsjournalistik adskilte sig markant fra den seriøst analyserende stemme, som lytterne kendte fra Christian Winther og andre DR-koryfæer.

Forelskelser og skilsmisser

Da Radioavisen i 1969 sendte hende til Irland for at dække urolighederne i Londonderry, skete der noget afgørende nyt i hendes liv. Hun tolker det som en forelskelse - denne gang i et land, men af en så opslugende karakter, at den var en medvirkende årsag til, at hun blev skilt fra Guy, som tog sig af deres fælles søn, Nicholas, og flyttede til USA med ham. Alt sammen efter fælles aftale, men naturligvis ikke uden problemer. Set i bakspejlet synes Terkelsen, at hendes generation tog for let på ægteskaberne og skilsmisserne. - Hvis det var en rigtig interviewbog, ville intervieweren have gravet sig dybere ned i denne form for retrospektiv moralisme.

I Kraks Blå Bog og i Danske Journalister har Terkelsen udeladt alle oplysninger om sine to ægteskaber.

Tilbage til Danmark

Efter oplevelserne i England og Irland, som kondenseredes i to bøger (se litteraturlisten), var det en klam fornemmelse for Ulla Terkelsen at vende tilbage til Danmark, først fra 1976 som medarbejder ved Danmarks Radios TV-Aktualitetsafdeling, derefter fra 1978 til 84 som redaktionschef samme sted.

Det kvindepolitiske debatklima huede hende heller ikke. Hun var med på, at kvindebevægelsen havde haft betydning for kvinders mod til at tage springet ud på arbejdsmarkedet. “Men at højtuddannede, velbetalte og berømte kvinder i journalistikken eller den akademiske verden hævdede, at de var undertrykte, det tog jeg afstand fra”, siger Ulla Terkelsen med en sætning, hun aldrig ville have skrevet. Det, hun tog afstand fra, var jo ikke, at de hævdede det. Det kunne hun ikke tage afstand fra, for de gjorde de ubetvivleligt. Det var selve synspunktet - at de var undertrykte - hun tog afstand fra. Hun mente, at det var forkert.

“Det vigtigste for mig er at handle, at vise, at man kan og vil”, erklærer hun - og tilføjer, at man ikke skal stirre sig blind på det med kønnet.

Solvitur ambulando

Ulla Terkelsens bedste arbejdsår i Danmark ser ud til at have været perioden fra 1987 til 1992, da hun som nyhedschef var med til at etablere TV 2 i Odense. Det, hun kunne lide, var pionerånden, fællesskabet om det nye projekt. At hun så alligevel sagde op, skyldtes noget i hende selv, en rastløshed, som hun filosofisk har fundet udtrykt i mantraet “solvitur ambulando”, “alt løser sig i bevægelsen” eller “Det skal gås væk”.

Ærkekorrespondent

Der kommer en særlig glød i Ulla Terkelsens stemme, når hun fortæller om sit liv som udenrigskorrespondent. Her får selvbiografien virkelig vægt, både eksistentielt og fagligt.

Korrespondenten skal altid være parat til at pakke sin rejsetaske og løse opgaven, som består i at være til stede, hvor begivenhederne udspiller sig, og i reportager kombinere det konkrete, nyheden, med det personlige, det oplevede. De væsentlige begivenheder kan ikke dækkes ved et skrivebord over telefonen. Korrespondenten må ud i marken. Det er absolut en fordel at kende stedet og have forbindelser der. At have boet en årrække i London, New York, Berlin og Paris er i sig selv en kvalifikation for en korrespondent. Ulla Terkelsen har oparbejdet en omfattende paratviden om politiske forhold, kongehuse etc. og skaffet sig en betydelig rutine i at formidle stoffet i forskellige formater. Hun forklarer også læserne, hvorfor hun fremtræder, som hun gør. Når hun bærer tørklæde i Afghanistan, har det f.eks. ikke noget med underkastelse at gøre. Det er for ikke at vække opsigt. Reportagerne skal jo handle ikke om hende. En professionel reporter sætter ikke sit eget liv på spil.

Og det med at være embedded, altså at arbejde på militærets betingelser, er ikke noget, man vælger, men et vilkår. Journalister kan ikke krydse frit rundt mellem fronterne. Det kunne de heller ikke i de store verdenskrige.

Terkelsen ser i øvrigt et vist slægtskab mellem soldatens og korrespondentens arbejde. Der er f.eks. ikke faste arbejdstider. Når de folk, hun arbejder sammen med på turene, sukker over en lang arbejdsdag, siger hun “Vi kan sove i flyvemaskinen”.

Personlige omkostninger

Uden at jamre gør Ulla Terkelsen det klart, at det selvfølgelig har haft personlige omkostninger altid at være på sin post. Da hendes kæreste siden midten af 1980’erne, Jørgen Grunnet, lå alvorligt syg, var hun i USA for at dække Obamas indsættelse som præsident. Konventionerne foreskrev, at hun skulle være ved Grunnets side, da han døde. “Det var jeg så ikke”, siger hun med trods i stemmen. “Men jeg havde alligevel været sammen med ham, talt med ham på en intens og kærlighedsfuld facon om noget, der betød noget for os.”

Jørgen Grunnet havde som journalist og tidligere chefredaktør fuld forståelse for kærestens arbejdsbetingelser og livsform. De forstod hinanden i dybden. At dømme ud fra Ulla Terkelsens smukke beskrivelse stak deres papirløse kærlighed dybere end hendes ægteskaber.

Vignet om religion

Bogen slutter med en lille vignet om korrespondentens forhold til det religiøse konkretiseret i bønner og salmevers. Det er sådan set en logisk følge af den alvorlige retning, fremstillingen har taget. Men kapitlet er så lakonisk, at det virker påklistret, postuleret, ja, skinhelligt. Det burde have været integreret i et tidligere afsnit om udviklingen i Terkelsen syn på religiøsitet: “Når folk holder op med at tro på Gud, begynder de at tro på hvad som helst”.

Hvem har ansvaret og æren?

Hvem skal man laste for problemer i dispositionen? Terkelsen eller Thøgersen? Hvis det var et regulært interview, måtte intervieweren påtage sig ansvaret.

Og hvad med de sproglige problemer? Hvem skal man rette skytset mod? Ulla Terkelsen bruger en overvældende mængde af engelske vendinger, når hun taler. Når det foregår foran et tv-kamera, indskyder hun et “som de siger herovre” eller finder en måde at markere anførselstegn på. På skrift virker det distraherende.

Terkelsens entusiasme sætter sig spor i et væld af ting, hun “elsker”. Hvis hun selv havde ført pennen, tror jeg, at hun ville have forsøgt at variere begejstringen rent sprogligt.

Vi ender altså, hvor vi begyndte, med bugtalerbiografiens grundskavanker: de to stemmer og den diffuse ansvarsfordeling.

Konklusion: Genren duer kun som nødløsning.

Hvis Ulla Terkelsen med hånden på hjertet kan sige, at der ikke var kommet nogen selvbiografi fra hende uden Andreas Fugl Thøgersens initiativ og indsats, har den danske journalistlitteratur grund til at være både Terkelsen og Thøgersen tak skyldig. For Vi kan sove i flyvemaskinen er sine formproblemer til trods en righoldig samling af såvel faglige som eksistentielle erfaringer fra udenrigskorrespondentens arbejde. Og det giver bogen elementær underholdningsværdi, at disse erfaringer gennemgående har karakter af historier baseret på personlige oplevelser.

Litteratur

Ulla Terkelsen i samarbejde med Andreas Fugl Thøgersen: Vi kan sove i flyvemaskinen, 2011

Anmeldelser:

Camilla-Dorthea Bundgaard, Jyllands-Posten, 25.10.2011

Lasse Jensen, Information, 28.10.2011

Helle Hellmann, Politiken, 5.11.2011

Lotte Kirkeby Hansen, Kristeligt Dagblad, 11.11.2011

Leonora Christina Skov, Weekendavisen, 18.11.2011

Ulla Terkelsen: Det almægtige gevær - en personlig rapport fra Nordirland, 1972

Ulla Terkelsen: Et andet England, 1974

John Chr. Jørgensen (red.): De tålte mosten. 39 kvindelige journalister, 2013

Kraks Blå Bog, Danske Journalister, Wikipedia, Kvinfo’s Ekspertbase

 

©John Chr. Jørgensen