Først lagt op 14-06-2021; senest opdateret 15-06-2021 09:58

 

 

Af John Chr. Jørgensen

Indhold

En eksistentiel selvbiografi 1

Sandt og falsk. 1

Hukommelsens diamanter 1

Skipper Skræk. 1

Fremtidsudsigter 1

Soldat for Israel 1

Statsvidenskab. 1

Bonderøv. 1

Chefredaktør 1

Thorups kronik. 1

Litteratur 1

 

En eksistentiel selvbiografi

Det er et moderne træk ved Herbert Pundiks erindringsbog, at præmisserne for dens tilblivelse fremlægges så åbent. Bogen er et bestillingsarbejde fra Gyldendal med Kurt Fromberg som opdragsgiver og Johannes Riis som redaktør. Internt på Politiken havde Pundik haft Niels Barfoed som konsulent og Ditte Jarde som sekretær. Pundik var ikke vant til at skrive i store formater, og han klaprede på en gammeldags skrivemaskine, hvis papirark skulle omsættes til pc-sprog. Han takker i den anledning “robuste Erika”, “letbenede Gabriella” og “elegante Lettera”. Det lyder som kælenavne fra et bordel, men det er rejseskrivemaskiner af forskellige mærker, som Pundik har slidt op eller ikke har kunnet skaffe nye farvebånd til.

Det er ikke nok at overleve havde været syv-otte år undervejs, da den udkom i 2005. Forud for bestillingen gik en række radioforedrag, bestilt af DR.

Selv om erindringsbogen således var vel forberedt og solidt understøttet, krævede arbejdet sin mand. Pundik skriver, at bogen under udarbejdelsen sad som en stor klump i hans bevidsthed, som en pukkel, han slæbte rundt på og som aldrig levnede ham ro. Det er meget sjældent, at en selvbiografi af en journalist er blevet til under så åbenlyst plagsomme omstændigheder. Der er da også mere på spil end journalistik.

Det er ikke nok at overleve dækker tiden frem til Pundiks ansættelse som chefredaktør på Politiken i 1970. De efterfølgende 24 år i chefredaktørstolen fortæller han om i erindringsbindet Du kan hvis du tør, som udkom i 2006.

Sandt og falsk

Her skal det alene handle om det første bind, som også udmærker sig ved at være moderne på den måde, at det reflekterer over, hvad der er sandt og falsk i det, man husker. Pundik viser, at han har indsigt i erindringen som metode.

Forordet byder på en kærlig undsigelse af forfatterens hustru Susi. Hun ville helst ikke have, at han skrev om sin tid som “tyveknægt i Ituru-junglen i Congo”, fordi det ville være dårligt for hans omdømme, og om sin mors farbror, Moshe, “synagogesangeren, der blev spion under Første Verdenskrig og som ikke snød fjenden, men sine egne opdragsgivere,” fordi hans afdøde mor havde skammet sig over farbroderens “meriter i spionbranchen”. Ordvalget - fra “tyveknægt” til “spionbranchen” - tyder på, at dette ikke skal tages alt for alvorligt. Men forfatteren får inddraget sin kone i et charmerende spil, hvor han puster sig op: “Selvfølgelig har jeg ikke rettet mig efter Susis forsøg på censur ud fra den betragtning at erindringer kun har interesse, hvis de er hensynsløst ærlige.”

Det sidste lyder let, alt for let, viser det sig.

“Det vi tror vi husker, er ofte det vi tror vi har oplevet, medens det i virkeligheden delvis kun er et produkt af vor fantasi”, siger han. Men hvis dét er sandt, hvordan sikrer vi os så, at det sagte er sandt?

Det, vi har oplevet og prøver at huske, befinder sig ikke i et velordnet hus med rum, vi har adgang til efter behov. I skildringen af familiens flugt til Sverige i oktober 1943 arbejder Pundiks hukommelse på højtryk for at få de præcise detaljer frem, men “enkelthederne er forsvundet i erindringens grusbunke”. Med et billede hentet fra arkæologien, som han påtænkte at studere helt frem til det otium, han aldrig fik, skriver han:

Erindringerne ligger som lag i en køkkenmødding. Materialet fra de dybere lag passerer gennem de senere lag på vej op i lyset gennem den skakt man har gravet. På vejen ændrer erindringerne karakter under indflydelse af senere oplevelser. Slutresultatet er således et kunstprodukt, den samlede sum af ens tilværelses erfaringer.

Hukommelsens diamanter

Det, man husker, er farvet af senere oplevelser og bearbejdelser. Dog er der ifølge Pundik på bunden af erindringsskakten noget af så hård en beskaffenhed, at det unddrager sig indflydelsen fra senere oplevelser. Han kalder det hukommelsens diamanter. Det er prægnante detaljer. I flugtsituationen f.eks. den lægevogn, som transporterede familien fra det ene skjulested til det andet, og dobbeltsengen, de skulle gemme sig under, hvis der kom fremmede på besøg, for slet ikke at tale om det klædeskab, som hans korpulente far skulle klemme sig ind i. Oplevelsen af faderens sårbarhed var skelsættende.

Netop flugtdagene var friholdt fra fortolkninger i familien. De talte aldrig om dem, skriver Pundik.

Minderne fra flugten var imidlertid så stærke, at de fik de almindelige barndomsminder til at blegne:

Jeg husker ikke meget fra disse år, hverken fra skolen eller årene før. Det er lidt beskæmmende i betragtning af hvor detaljerede iagttagelser fra barnevogne og kravlegårde andre kan berette om. Henrik Nordbrandt husker lykken ved som etårig at sidde i sin barnevogn og smøre sig ind i sit eget lort. Den lykke er mig ikke forundt.

Jeg tror at dette hukommelsestab skyldes de voldsomme begivenheder jeg senere i livet kom ud for.

Misforholdet mellem den høje stil og det lave indhold producerer ironi. Tabet af mindet om lort er til at bære. Det interessante er tanken om, at det ene minde kan skubbe det andet væk.

For at forklare, hvad der kan forhindre erindringen i at bevæge sig frit, henter Pundik et nyt billede frem. Det fortjener status af bevinget ord.

At skrive erindringer er som at springe fra isflage til isflage i forsøg på at undgå at falde ned i det dybe mørke vand, der gemmer de hemmeligheder vi ikke tør huske.

Det er altså let nok at proklamere, at man i sine erindringer vil fortælle “sandheden”, men man kommer ikke uden om kedelige modifikationer af typen “bestræbe sig på”, “så godt jeg kan”. Man er nok også nødt til at sige “noget sandt” i stedet for “sandheden”. Ja, måske er man bedst tjent med at skrive, at man bestræber sig på ikke at lyve bevidst eller kolportere, hvad man ved er anekdoter.

Skipper Skræk

Herbert Pundik var 16 år og altså kun en stor dreng, da han og hans familie måtte flygte til Sverige i oktober 1943. Han fortæller, at han sad i en tysktime på Metropolitanskolen, da rektor kom og hentede ham ud og sagde, at hans forældre ventede ham derhjemme. Han anede ikke, hvad det gik ud på, men tog sporvognen hjem. På vejen stod han af for at købe et Skipper Skræk-blad. Da han kom hjem, fandt han familien køreklar. De ventede bare på ham. Han glemte aldrig faderens bebrejdelser, da han opdagede, at afrejsen var blevet forsinket på grund af et Skipper Skræk-blad.

Fremtidsudsigter

I 16-årsalderen tumler kommende journalister som regel med digterdrømme og skoleblade. Herbert Pundiks erhvervsvalg lå langt ude i fremtiden. Han huskede, at hans far en aften i synagogen i 1942 eller 43 havde sagt til ham, at han skulle læse til mejerist, for det var et fag, de havde brug for Palæstina. På det tidspunkt eksisterede der endnu ikke nogen jødisk stat, men faderen og folk i hans generation håbede på og arbejdede for, at en sådan skulle komme, så sønnen og hans generation kunne få et sted, hvor de kunne leve i sikkerhed.

Flugtmotivet og de valg, der er knyttet til det, overlejrer fuldstændig journalistdrømmene. Pundik mener ganske vist, at det var hans journalistiske instinkt, der var blevet vakt, da han i båden, der førte dem til Sverige, sad og stirrede på sit konfirmationsur for at kunne konstatere præcis, hvor mange minutter turen tog: 37. Men det kunne lige så god have været hans videnskabelige instinkt, for et sådant havde han også.

Da han efter et par års ekspres-modning i Sverige vendte tilbage til Danmark og tog studentereksamen, lod han sig indskrive på universitetet som studerende i klassisk arkæologi og eskimologi. Forinden havde han dog haft et opgør med sine forældre, fordi han ville være journalist, hvilket de anså for alt for usikkert. Nu måtte de i stedet æde to brødløse studier!

Soldat for Israel

Udviklingen i Palæstina kom imidlertid på tværs af studierne. Herbert Pundik var med ved stiftelsen af en organisation, Kadima (hebraisk for Fremad), som i hemmelighed skulle hverve frivillige til den jødisk-arabiske krig 1948-49 i Palæstina. Pundik var selv med i den første gruppe på ni mand, der forklædt som fodboldhold begav sig på vej i 1947. “Måske var vi drevet af skamfølelse over at jøderne under Verdenskrigen var blevet gennet som får til slagtebænken. Og måske var vi også besat af et anstrøg af eventyrlyst”, skriver Pundik, som for sit eget vedkommende siger, at beslutningen var et bevidst forsøg på at afvikle sin jødiske gæld og dermed bane vej for den assimilation, som han troede var løsningen på hans personlige “jødeproblem”.

Han tolker det også som en frigørelse fra forældrene. Og her kom journalistikken ind igen. Han gik til chefredaktør J. Søltoft Madsen på Nationaltidende og tilbød at rapportere om situationen i Palæstina. Chefredaktøren syntes det var en god ide og gav ham papir på, at han var Nationaltidendes udsendte medarbejder, hvorefter han kunne søge Den Britiske Ambassade om indrejsevisum til Palæstina.

Statsvidenskab

Det vil føre for vidt her at gå ind den del af erindringerne, som handler om Pundiks handlinger i krigen, men da han vendte tilbage Danmark igen, lod han sig indskrive på statsvidenskab, hvor han tog første del i 1954. Men det var Israel og det arabiske Mellemøsten, der interesserede ham. Og da en israelsk embedsmand, Moshe Gerzberg, dukkede op i København og ville have ham som leder af et nyt produktivitetsinstitut under arbejdsministeriet i Jerusalem, takkede Pundik ja og fik sin førstedelseksamen ækvivaleret med en bachelorgrad i statsvidenskab.

Fra lederjobbet på produktivitetsinstituttet blev han headhuntet til et journalistisk lederjob på De samvirkende Fagforbunds dagblad, Davar. Han manglede stadig indsigt i sit nye lands sprog og kultur. Han kunne ikke skrive hebraisk, men lærte det møjsommeligt ved at se sine egne artikler oversat fra engelsk. I øvrigt var der rig lejlighed til at lære fra sig på et blad, hvor en af chefredaktørerne “havde det redaktionelle princip, at når en medarbejder kom med en nyhed, lagde han den i skuffen. Dagen efter tog han den frem. Hvis den stadig havde nyhedsværdi, satte han den i avisen, hvis den ikke havde overlevet, havde den alligevel aldrig været en nyhed, og så var det godt det samme.”

Efter at have skejet ud som først sovjetbeundrer og så som zionist havde han fundet tilbage til et sted i nærheden af den socialdemokratisme, som lå i barndomshjemmet. Sammen med sin hustru Susi slog han sig ned i Tel Aviv, og dér blev de boende som indvandrere. Penge havde de ikke mange af, og Pundik måtte supplere sine israelske lønninger med honorarer for artikler til danske blade.

Bonderøv

Herbert Pundik freelancede først til Information på opfordring af Erik Seidenfaden. Avisen var ludfattig. Engang da Pundik telegraferede hjem til Store Kongensgade for at få flere penge, fik han denne besked fra den legendariske bulderbasse Ove Martin: “Bonderøv, send flere nyheder, så får du flere penge.”

Pundiks far måtte spæde til, når sønnens rejseudgifter i Afrika oversteg Informations formåen. Grunden til, at han dækkede Afrika, var, at de arabiske lande i Mellemøsten ikke ville lukke en journalist ind, der var bosat i Israel.

Pundik fik også et tilbud om at blive chefredaktør for Information, men da det indebar, at han og familien måtte opgive hjemmet i Tel Aviv, afslog han.

Chefredaktør

I stedet blev han udenrigskorrespondent for Politiken på opfordring fra klassekammeraten Paul Hammerich. Det job passede ham så godt, at han ønskede at vende tilbage til det, når han efter et par år havde løst Politikens ledelsesproblemer. Det er i 1970. 22 år senere sad han der endnu. Han var blevet bladets permanente løsning. Samtidig var ansættelsen som dansk chefredaktør bosat i Tel Aviv med betalt ret til at pendle mellem Danmark og Israel blevet den originale løsning på hans problemer med det dansk-jødiske. Han beholdt sine rejseprivilegier efter, at han var gået af som chefredaktør i 1992 og var trådt ind i en ny rolle som seniorkorrespondent og kommentator.

Med ansættelsen som chefredaktør stopper erindringsbindet Det er ikke nok at overleve. Det er et righoldigt værk. I behandlingen af det her har jeg koncentreret mig om Herbert Pundiks eksistentielle valg og om vejen til journalistikken.

At være jøde er ikke et valg, man selv foretager. Det er ikke en forening, man kan melde sig ud af. Om man er jøde eller ej, afhænger i høj grad af omgivelsernes mening. Pundik henviser til Sartre og Arthur Koestler. Med oprettelsen af en jødisk stat stod jøderne over for en reel valgmulighed. De kunne vælge at leve som jøder i Israel, eller de kunne lade sig assimilere i de samfund, hvor de levede. Det sidste var oprindelig Pundiks plan. Men efter at have engageret sig med sit liv i tilblivelsen af den jødiske stat valgte han at slå sig ned med sin familie i Israel - uden at han bagefter kan sige med sikkerhed, at han valgte rigtigt.

Hvad angår valget af journalistikken som levevej, så lå lysten til det hele tiden i ham, men det var ikke nogen determinerende kraft. Han gik i lag med arkæologien, eskimologien og politologien, før han blev korrespondent. Journalistik var levebrød, og han kunne tage fat på det, når som helst og hvor som helst. Han havde en veludviklet sans for “det danske sprog med alt, hvad det indebærer af underfundighed og klang og brudstykker af sange og litteratur” og arbejdede bevidst på at bevare kontakten med det, mens han boede i Israel. Den danske underfundighed gled ind i hans sprog sammen med en barsk ironisk jødisk humor, som også præger erindringsbogen fra første færd: “Tyskerne befandt sig endnu på begynderstadiet, så de var tvunget til at skyde jøderne én for én.”

Humoren var et krafttilskud. Pundiks korrespondancer var ikke lagt an som underholdning. De var politisk motiverede, og han havde vanskeligt ved at skelne mellem reportager og meningsartikler.

Thorups kronik

Langt inde i sin tid som chefredaktør på Politiken, gik han rundt og spurgte, om vi virkelig skulle trykke en kronik af Kirsten Thorup, som han mente førte ensidige palæstinensiske synspunkter i marken. Han ville have, at Thorup skulle rette i kronikken. Hun trak i stedet kronikken tilbage og sendte den til Det fri Aktuelt, som straks publicerede den.

Pundik tager sagen op i erindringernes andet bind Du kan hvis du tør, hvor han åbent indrømmer, at det ikke var klogt af ham at behandle kronikken som et journalistisk medium. “Det er en fri talerstol, hvor det er forfatteren og ikke redaktionen, der må stå til regnskab for de meninger der udtrykkes.” Det var præcis, hvad vi sagde til ham, da han vandrede omkring på redaktionen med Thorups manuskript under armen i håb om at finde en, der var enig med ham. For alle andre end Herbert Pundik var det journalistisk børnelærdom. Selv en novice som undertegnede, der var nyansat som midlertidig litteraturredaktør, vidste, at Henrik Cavling i sin tid havde skabt “Kroniken” for at give plads til andre meninger end redaktionens.

Ved sådanne lejligheder blev man erindret om, at udgangspunktet for Pundiks journalistik ikke var et fagligt engagement, men et politisk og menneskeligt. Men det var et klædeligt træk ved ham, at han kunne indrømme at have taget fejl, når engagementet løb af med ham, hvad enten det var i antikolonialismens, fredsbevægelsens eller Israels sag.

Erindringernes andet bind adskiller sig fra bind ét ved at være mere episodisk og mindre eksistentielt. Titlerne på de to bind er samstemte i en spejderagtig stil, som fuldstændig misser fremstillingens begavede ironi.

Litteratur

Herbert Pundik: Det er ikke nok at overleve. Erindringer (2005)

Herbert Pundik: Du kan hvis du tør. Erindringer (2006)

Bo Bramsen og Ebbe Mørk (red.): Pundiks verden. En bog til Herbert Pundik ved hans 25 års jubilæum på dagbladet Politiken 1967—1992 (1992)

 

©John Chr. Jørgensen