Først lagt op 27-07-2021; senest opdateret 27-07-2021 13:21

 

 

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Morten Sabroe: Sidste tog. Roman (1996). 1

Journalistikken omvej til kunsten 1

Simpel nepotisme 1

Det journalistiske fix 1

Som en boksebold 1

Verdensmester i ensomhed 1

Hos Rifbjerg på Gyldendal 1

Påklistret selvmordsforsøg 1

Litteratur 1

 

 

Morten Sabroe: Sidste tog. Roman (1996).

 

Morten Sabroe (f. 1947) er hovedperson i denne selvbiografiske roman om journalisten som en hjertesyg romantiker, som ikke ønsker at blive integreret i et almindeligt journalistisk miljø. Han betragter fagets tilstand som håbløst industrialiseret:

 

Journalistik var ikke et liv.  Arbejdet mindede om kassedamens. Man ekspederede nyheder videre til kunderne. En nyhed var som dødt kød. Journalisterne pumpede det med adrenalin, gav det det store liv de selv længtes efter (118).    

 

Hovedpersonen projicerer sine længsler og frustrationer ud over sine journalistiske kolleger:

 

Der var noget bedrøveligt ved deres tilværelse. For ikke at synke ned i tomheden skød de også sig selv med adrenalin. Ingen vidste det bedre end dem selv. Maskinen krævede dem og åd af dem. Belønningen for at ofre sig til mediemaskinen var den ros de fik i sjældne øjeblikke. De anglede efter den, sårbare og sårede børn på evig jagt efter anerkendelse (smst.).

 

 

Journalistikken omvej til kunsten

 

For Sabroe var journalistikken en åbenbart nødvendig omvej til kunsten. Hans far var journalisten og causøren Povl Sabroe, “Den Gyldenblonde”, som igen var søn af Peter Sabroe, den socialdemokratiske journalist og agitator. Også Povl Sabroes bor, Sven Sabroe, var journalist. Han skrev under navnet “Bro Brille” i Ekstra Bladet. Og på Berlingske Tidende var Morten Sabroes storebror Erik Sabroe ansat. Det hed sig, at der ikke var nogen dansk avis uden en Sabroe. Det var nu en overdrivelse. Men Sabroerne var lette at få øje på. Det var nydelige journalister i jakkesæt. Standens elegantierer.

 

Morten Sabroe gjorde oprør mod denne familietradition for pæn journalistik ved at lade sig uddanne som bygningssnedker og slå sig ned med kone, barn og hus.

 

Også denne tilværelse brød han op fra. Han overdrog huset til konen for at gå på vejene. Sine forbilleder fandt han i Sherwood Andersons En by i Ohio og Jack Kerouacs On the Road.

 

 

Simpel nepotisme

 

En dag ville Morten Sabroe så alligevel skrive. Da faderen hørte det, fik han ham ved simpel nepotisme anbragt i det Berlingske hus. Drengen havde åbenbart talent for det, for da han afleverede sin første artikel til Berlingske Aftenavis, sagde redaktionschefen: “Det har du ikke selv skrevet, det har din far!”

 

Sabroe husker artiklen som new journalism før new journalism. Det er vigtigt for ham, at være original inden for den retning, hans navn nu knytter sig til (110).

 

Kort før læretidens ophør, blev Sabroe droppet af Berlingske, men B.T. samlede ham op. Det tog ham syv uger og to mislykkede interview med Ingmar Bergman og Mick Jagger at finde ud af, at den avis var for småborgerlig til ham. Hvorefter han tilbragte de ligeledes syv uger på Ekstra Bladet. Her nægtede han at levere tekster til paparazzi-billeder af en skuespiller i sorg. Et desperado-opgør med kynismen i pressen.

 

 

Det journalistiske fix

 

Sabroe kunne stadig nyde trykkepressens rus, men når den havde fortaget sig, følte han sig som en narkoman:

 

Den fryd der kan gå gennem én, når man tager den nye avis ud rullebåndet er et narkotikum der kan gøre selv robuste sjæle afhængige. Rusen varer 24 timer. Før de er gået er de fleste der jagter den gået i gang med et nyt fix. Det er fuldstændig som med narkomaner. Forskellen på nyhedsmaskinens narkomaner og gadens er at den langsomme nedbrydning af kroppen og sindet går stærkere for de sidste end for de første (153).

 

En enkelt journalistisk arbejdsplads skilte sig ud: dagbladet Information. Han havde aldrig før læst “den tynde tætskrevne tingest”. Men da han slog et slag indenfor dansk- og samfundsfagsstudiet på Københavns Universitet, erfarede han, at det var den avis, man læste. Og da han en dag åbnede den, opdagede han, at der inde bag “ordskvalderet” var tekster, der mindede ham om dem, han havde læst i Rolling Stone. Det var det rene vilde vesten. Han sendte et politisk digt ind. “Jeg havde været på tre aviser, jeg havde free lancet til Weekendavisen, men jeg havde aldrig været så stolt som da jeg fik trykt det lille digt i Information” (160). Som en religiøst indviet bevægede han sig ind gennem den lille port i Store Kongensgade og slog sig ned på udenrigsredaktionen, hvor han følte sig passende dum blandt folk, der “så sig selv som en slags rockstjerner i mediets flygtige cirkus.”

 

 

Som en boksebold

 

Det, han oplever på Information, ligner noget fra en amerikansk roman. En Jan Stage-figur i nålestribet jakkesæt giver ham 15 tusind i forskud for at lave en tema-artikel fra Vesterbros underverden.

 

Det er til en begyndelse fascinerende, men efterhånden opdager han, at avisen slider ham op som boksebold. Hver gang han har udført en specialopgave og føler sig udmattet, siger de “på med vanten kammerat”. En ny artikel venter. Selv den mindst ringe avis har sit produktionspres.

 

Men han har fundet et fif. Ude i marken færdes han gerne med en bog af Søren Kierkegaard under armen:

 

Journalistik er noget koldt og hårdt lort, for at udholde det og nogle gange udvide det må man ustandselig beruse sig med noget der er større. Og sådan en bog, den giver adgang til mere end et pressekort nogen sinde kommer til. Med en god bog under armen kan man gå lige ind i et rigtigt menneske. Sådan et møder journalister så at sige aldrig, fordi de er journalister (245).

 

Han føler sig mest hjemme blandt de sidste dinosaurer på Information. For dem er avisen en livsform.

 

“Hvis De vil vide mere, læs Jyllands-Posten.” Men hvad nu, hvis man ville leve mere? (244)

 

For at skrive nyt, så må han sanse nyt. Skiftende kvinder og skiftende bopæle er midler, der fremmer processen.

 

 

Verdensmester i ensomhed

 

På et tidspunkt flytter han ind i et hus med ensomme sjæle i klubværelser. Hvad han har fremfor de andre er, siger han, evnen til at tampe virkeligheden frem på sin skrivemaskine. Han føler sig som udvalgt.

 

Det kaster et mildt ironisk skær ind over hans bestræbelser, at han vinder en kronikkonkurrence i Politiken. Temaet er ensomhed. Det er han verdensmester i (278).

 

Den unge journalist sætter tydeligere og tydeligere sin lid til at blive forfatter. Han pumper sin stil op med litterære idoler og varme navne fra Whitman til Dylan. Romanen prøver at sætte dansk rekord i amerikansk name dropping.

 

 

Hos Rifbjerg på Gyldendal

 

Det virker symbolsk rigtigt, at Sabroes rejse ender hos Klaus Rifbjerg, der som direktør for Gyldendal afviser det manuskript, han havde håbet at debutere med.

 

Klaus Rifbjerg var manden, der havde sat den amerikanske tone i moderne dansk litteratur med Den kroniske uskyld. Den frisk snakkende tone fra Salingers Catcher in the Rye, som Rifbjerg ganske vist påstod, at han ikke havde læst, da han skrev sin egen roman (jf. Jørgensen og Olesen, 1974:136).

 

Han og Sabroe lignede hinanden i det stykke. De mente selv at have opfundet det hele, også new journalism før new journalism (jf. Jørgensen og Rifbjerg, 1995:42).

 

Sabroe kunne “mægtig godt lide” Rifbjerg, hans “frække kæft” og “kraften i ham”.

 

At Sabroes egen far anså Rifbjerg for en pubertetsdreng og havde ligget i klammeri med ham efter en flabet Cirkusrevy-anmeldelse, skadede ham ikke i sønnens øjne (jf. Jørgensen og Rifbjerg, 1995:51).

 

Stor var derfor hans skuffelse, da Rifbjerg efter først at udtrykt begejstring rådspurgte en konsulent og med ham i ryggen afviste novellerne som kolde og kyniske.

 

 

Påklistret selvmordsforsøg

 

I et påklistret afslutningskapitel, bestående af næsten lutter klicheer, overvejer Sabroe selvmord, men smider i stedet sin medicin i Øresund og henvender sig til sin læge og får hans ord for, at han kan undvære medicinen. “Mand, du aner ikke hvor glad jeg er for dig!” siger Sabroe, som straks efter mærker begyndelsen til nogle vinger, som måske en dag vil kunne bære ham.

 

Således munder historien ud i noget, der minder om magisk realisme uden at turde være det.

 

Sabroe har ellers med genrebetegnelse “roman” på forsiden givet sig selv tilladelse til at bruge fantasien. Men han vælger at operere inden for den psykologiske realismes rammer. Det er, som der står på bagsiden, en “selvbiografisk roman”. Og der er kun er én person, der foldes ud: Sabroe selv.

 

Betegnelsen “roman” giver ham visse friheder, f.eks. i skildringen af kærlighedsforholdene, som vi her ingenting har gjort ud af, dels fordi det handler om pressestudier og dels fordi Sabroe væsentligste tema her er hans egen fremdrift.

 

Hvad der ved udgivelsen lignede en fornyelse af romantraditionen fra Salinger og Rifbjerg, viser sig ved genlæsningen 25 år senere at være en lang gammel new journalism-artikel med name dropping. 

 

 

Litteratur

 

John Chr. Jørgensen: “Hjerteblod”, i: Ekstra Bladet, 19.9.1996.

John Chr. Jørgensen og Erik Olesen (red.): Omkring Den kroniske uskyld (1974)

John Chr. Jørgensen (red.): Spinatfugl. Klaus Rifbjerg om sit liv med pressen (1995)

 

 

 

 

©John Chr. Jørgensen