Først lagt op 03-08-2021; senest opdateret 03-08-2021 13:18

 

 

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Journalistisk prosa 1

En Berlingske-journalist 1

I journalistikkens dødsrige 1

Kampagnejournalistik 1

Fatale konsekvenser 1

Fiktion - og dog 1

Ikke nøgleroman 1

Ikke Hærværk 1

Sigter bredt, rammer plet 1

Partsindlæg 1

Litteratur 1

Interview 1

Debatindlæg 1

Anmeldelser 1

 

 

Olav Hergels roman Punktum (2016) udgør et helt katalog over problemer for pressen ved indgangen til det 21. århundrede:

 

Truslen mod papiraviserne fra den billigere og hurtigere netjournalistik.

 

Undermineringen af papiravisernes økonomi ved tabet af de annonceindtægter, som nu går til tv og nettet.

 

Truslen mod nuancerede omnibusavis fra den slagkraftige kampagneavis med dens paparazzi-metoder.

 

Undermineringen af journalisternes position gennem løse ansættelser og stærkere disciplinering i åbne kontorlandskaber.

 

Udvandingen af journaliststandens idealer om uafhængighed og kritisk magtkontrol ved placering af journalister som spindoktorer og kommunikationseksperter for politikere og organisationer.

 

Løsrivelsen fra avisens traditioner og kvaliteter ved salg aktiemajoriteten til fonde m.v., som kun har overskud for øje.

 

Problematiseringen af ideen om objektiv journalistik i krisesituationer. Må en journalist hjælpe mennesker i nød, som han er sendt ud for at skrive om?

 

 

Journalistisk prosa

 

Problemerne stikker ikke ud af romanen som pegefingre. Ved behændige kompositoriske greb og et opulent pladsforbrug (482 sider) er det lykkedes Hergel at få en sammenhængende fortælling ud af problemkomplekset. Genremodellen er spændingsromanen med dens hidsige krydsklip (85 kapitler) mellem forskellige forløb og personer. Stilen er den tydelige journalistiske prosa, hvor alt står på linjerne og intet imellem dem. Det er en stil, der kendes fra spændingsromaner.

 

I sin anmeldelse af Punktum skrev Erik Skyum-Nielsen, at Olav Hergel med sin aktuelle politiske spændingsroman bragte sig op på niveau med Hanne-Vibeke Holst.” (Information, 19.11.2016).

 

Punktum er Olav Hergels tredje roman efter Flygtningen (2006) og Indvandreren (2010). Forud for romanerne ligger et jurastudium og en omfattende journalistisk produktion ved først Berlingske Tidende (1987-2003) og derefter Politiken. I 2003, på skillelinjen mellem de to ansættelser udgav han samlingen Danskere. Reportager fra et land i skred. Den typiske Hergel-artikel er en litterært udformet feature om typer i tiden.

 

 

En Berlingske-journalist

 

Hovedpersonen og den gennemgående synsvinkelbærer i Punktum er den 49-årige Berlingske-journalist, Mikkel Haslund. Han er ugift, men stadig aktivt søgende fra sin lejlighed på Østerbro. Hans sociale baggrund ligger i Hellerup og på nordkysten. Trygt har det dog ingenlunde været. Hans mor begik selvmord. Men vennerne tog sig af ham, og de udgør stadig hans sociale basis.

 

Først og fremmest er han journalist, og en dygtig en af slagsen, forstår man. “Han var blevet journalist for at erobre de kvinder, der venter for enden af en smuk sætning.” Hans privilegerede status har gjort ham selvrådig og en smule selvfed. Han havde ikke forestillet sig, at han kunne blive et af ofrene ved en sparerunde. Det er ikke desto mindre, hvad der sker. Begrundelsen er, at han er for dyr, for lidt produktiv - og ikke uundværlig.

 

 

I journalistikkens dødsrige

 

Få dage efter bliver han kontaktet af Ekstra Bladet, som tilbyder ham et vellønnet freelance job. Han takker ja, men det er ikke uden bange anelser:

 

For tre dage siden blev han fyret fra Danmarks fineste avis. Nu var han ansat i journalistikkens dødsrige. Han kendte mindst tyve journalister, der havde ladet sig friste af de høje lønninger og var gået ind ad døren med den hensigt at ville ændre bladet til hvad det var engang. Skamløst, frækt og begavet. De stærke var gået igen. Resten lå og gispede et eller andet sted inde i bladets bug, hvor de producerede lavloftet misundelsesjournalistik, mens de forsøgte at bilde sig selv ind, at det er smudspressen, der holder demokratiet rent. Nu var det ham selv, og ingen havde tvunget ham.

 

Den sag, der har fået Ekstra Bladet til at hyre ham, er en, han med ringe held havde forsøgt at komme igennem med på Berlingske. Den handlede om en gartner i Høje Tåstrup, der var blevet fyret for at ryge udendørs i arbejdstiden. Fyringen var blevet eksekveret af en kommunaldirektør, Marie Rode, som var radikal og favorit til at blive social- og sundhedsminister i en forestående regeringsrokade.

 

 

Kampagnejournalistik

 

Ekstra Bladet griber sagen an som en kampagne, der forsvarer den lille mand mod systemet. Ultimativt vil man have anlægsgartneren genansat og Marie Rode ned med nakken. Mikkel Haslund skal udføre det journalistiske gravearbejde, men det er bladet, der bestemmer indramningen og rubrikkerne. Haslund gør den øjenåbnende iagttagelse, at alt, hvad der står i en artikel, kan være sandt, og alligevel er helheden forkert. Det sker f.eks. når man sammenstiller to oplysninger på en måde, hvor den ene, f.eks. rigdommen i en familie, umærkeligt kommer til at fremtræde som årsag til fattigdommen i de anden.

 

Der er også eksempler på fænomenet “Kierkegaards bukseben”, altså stempling af personer ved hjælp af visuelle effekter. Politikeren omtales som ”Marie Rode af Nordsjælland” og tegnes med stiletter og diadem. Nogle gange har hun slet ikke andet på.

 

 

Fatale konsekvenser

 

Sagen får fatale konsekvenser for Marie Rode og hendes familie. Hvilke vil jeg ikke afsløre her, for plottet er drivkraften ligesom i en kriminalroman. I en presseanalytisk sammenhæng er det tilstrækkeligt at konstatere, at sagen ikke blot glider Mikkel Haslund af hænde, men også løber ud af Ekstra Bladets kontrol.

 

Efter en række mere eller mindre sandsynlige begivenheder genopstår Haslund som Berlingske-journalist - på prøve.

 

 

Fiktion - og dog

 

“Denne bog er fiktion”, hedder det i en kort tekst foran i bogen. “Personer, hændelser og tal er opdigtede.” Det med tallene er tankevækkende. Hvor meget skal der trækkes fra og lægges til? Hergel vrider sig ud af problemet med et smart citat: Enhver lighed med nulevende personer, institutioner og medier er, som den tyske forfatter Heinrich Böll har udtrykt det, hverken tilsigtet eller tilfældig, men uundgåelig.” Citatet er meningsopløsende. Ligner Ekstra Bladet i bogen ikke Ekstra Bladet i virkeligheden? Vil Hergel stå ved sin pressekritik, eller vil han ikke?

 

I et interview ved bogens udgivelse fortalte Hergel, at han oprindelig havde givet aviserne dæknavne. Da Hergels redaktør læste de første 60-70 sider, foreslog hun imidlertid, at han gav aviserne deres rigtige navne. ”Her faldt tingene på plads for mig, for jeg er journalist, og som journalister vil vi gerne have, at alt står på linjerne, så læseren er helt med.” Efterhånden som historien voksede, kunne Politikens Forlag imidlertid også se, hvordan koncernen blev stillet i et nyt og mindre flatterende lys, og forlaget foreslog, at forfatteren måske skulle gå tilbage til at kalde aviserne Dagbladet og Morgenavisen. “Det gav nogle uenigheder, for selvfølgelig var der nok lidt nervøsitet på forlaget. Politikens Hus har jo en hundredårig tradition for at være i splid med sig selv, så det ville være mærkeligt, hvis man ikke rystede lidt på hånden. Jeg insisterede på at beholde navnene, og forlaget respekterede det. Jeg ved, at koncernledelsen fik tilbudt at se bogen, men de sagde nej tak, og det er jo stadigvæk også fiktion”.

“Som forfatter må man godt mene noget”, interview med Olav Hergel ved Carsten Andersen, Politiken 12.11.2016

 

 

Ikke nøgleroman

 

Skønt Punktum i vid udstrækning trækker på iagttagelser i virkeligheden, er den ikke en nøgleroman og blev heller ikke modtaget som en sådan. At hovedpersonen har baggrund til fælles med Hergel selv, gør ikke Punktum til en nøgleroman. Læsere med kendskab til personer på Berlingske og Ekstra Bladet kunne genkende træk hentet fra levende personer, men persongalleriet kunne ikke “oversættes” til virkeligheden, som det skete med Hærværk - en bog, som der i øvrigt refereres direkte til i romanen (“det var Kongsteds store Fortjeneste, at han uden at ryste på hånden aflivede Ole Jastrau. Han forbød spiritus på redaktionsmøderne”).

 

 

Ikke Hærværk

 

Som prosakunst tåler Punktum ikke sammenligning med Hærværk. I det psykologiske stikker Hergel ikke ned i de dybere lag, han kan skabe spænding, men ikke nå ned til angsten. Han forbliver i sin sikkerhedszone. Hans stil er journalistisk, også når han forsøger sig med poetiske indslag (“Ude over Kattegat ved Tisvildeleje var horisonten lyseblå”).

 

Teknisk går det helt galt, når han vil gengive samtaler mellem flere personer omkring et bord. Han synes at have forsynet hver af dem med et manuskript, som de sidder og læser op af.

 

 

Sigter bredt, rammer plet

 

Også på det fortællerøkonomiske niveau falder Punktum igennem, når man sammenligner med Hærværk. Tom Kristensen strammer op. Hergel spreder ud: Hans mange sider om flygtninge i Italien og Frankrig er ikke nødvendige i sammenhængen. Hergel vil sige, at det er et væsentligt tema i tiden. Men dermed kan det ikke gøre krav på at optræde i alle romaner. Det virker tyndt motiveret i Punktum.

 

Som presse-analyse sigter Punktum bredt og rammer plet. De første ti kapitler om netjournalistik og klik-tælleri på Berlingske er strålende vittige, og hvad angår bogens afsluttende bredside mod Ekstra Bladets massageannoncer, så har virkeligheden siden givet Hergel ret. Coronaen lukkede dem midlertidigt, og chefredaktionen besluttede derefter at gøre lukningen permanent under henvisning til den forandrede virkelighed (jf. Poul Madsen i Politiken 10.3.2021).

 

 

Partsindlæg

 

Punktum blev ved udgivelsen læst som et partsindlæg. De to anklagede aviser svarede igen.

 

Berlingske bragte først en anerkendende anmeldelse ved Merete Reinholdt (“Pressen er død, pressen længe leve”, 10.11.2016):

 

For enden af den gamle rotationspresse ligger de klassiske avisers kirkegård, hvor der allerede er fyldt godt op. I et trangt hjørne er der gjort plads til de sidste af de engang så kraftfulde og hæderkronede papirmediers urner, og inden længe vil et par håndfulde sørgende gamlinge udi journalistikkens ædle håndværk følge resterne af en muteret branches oprindelige selvforståelse i graven, akkompagneret af - ikke bimlende kirkeklokker men - museklik fra netmediernes mest rappe artikler. Det er i al kortfattethed essensen af Olav Hergels samtidskritiske roman “Punktum”, en velskreven og virkelighedsnær skildring af Danmark lige nu et skarpt portræt af en avisbranche og en journaliststand i noget nær opløsning.

 

I et debatindlæg i Berlingske dagen efter (12.11.2016) anklagede Bent Blüdnikow Punktums forfatter for fejhed. “Olav Hergel var vidne til og aktiv i spillet om en af de største skandaler i dansk pressehistorie. I 2010 indgik chefredaktør Tøger Seidenfaden en aftale med en muslimsk advokat, der sagde, at han repræsenterede ca. 95.000 efterkommere af Muhammed.” En kreds af Politiken-medarbejdere protesterede, men Olav Hergel sad på sine hænder, da der skulle skrives under.

 

Blüdnikows indlæg havde i og for sig ikke noget med romanen at gøre. Det var en kritik af en, der under dække af romankunst fører moralske kampagner mod to navngivne medier, medens han bekvemt skjulte sig på et tredje.

 

Ekstra Bladet svarede igen ved at fremstille Hergel som en typisk repræsentant for Politikens selvgodhed:

 

Romanen vil rigtig gerne hudflette Berlingske (“snæversynet, frygtsom og nationalkonservativ”) og Ekstra Bladet (“journalistikkens dødsrige”) der “taler til stodderen i folkesjælen”, mens forfatterens egen arbejdsplads går helt fri. Forær den mand et livslangt Politiken Plus-abonnement. Han fortjener det,” skrev Frank Sebastian Hansen i Ekstra Bladet, 20.11.2016.

 

 

Litteratur

 

Olav Hergel: Punktum. Roman, 2016

Olav Hergel og Mads Kastrup: Vrede unge mænd, 1998

Olav Hergel: Danskere. Reportager fra et land i skred, 2003

Olav Hergel: Flygtningen, 2006

Olav Hergel: Indvandreren, 20101998

Olav Hergel i samarbejde med Sleiman Sleiman: Men vi blev onde, 2012

 

 

Interview

 

“Som forfatter må man godt mene noget”, interview med Olav Hergel ved Carsten Andersen, Politiken, 12.11.2016

 

 

Debatindlæg

 

Bent Blüdnikow: “Forfatter uden civilcourage”, Berlingske, 11.11.2016

 

 

Anmeldelser

 

Merete Reinholdt: “Pressen er død, pressen længe leve”, Berlingske, 20.11.2016

 

Tonny Vorm: “Derfor skal du ikke klikke på en nyhed”, Politiken, 12.11.2016

 

Frank Sebastian Hansen: “Farverigt sammenkog”, Ekstra Bladet 20.11.2016

 

Erik Skyum-Nielsen: “Journalistens aktuelle dilemma”, Information 19.11.2016

 

 

 

©John Chr. Jørgensen