Først lagt op 24-08-2021; senest opdateret 24-08-2021 13:13

 

 

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Født fornærmende 1

Skuespiller med underlig gang 1

Mord efter Shakespeares metoder 1

Giftmord i Agatha Christie-pastiche 1

Besat af kritiker 1

Mordplaner i virkeligheden 1

Myrdet i en novelle 1

Litteraturredaktør med knive i ryggen 1

Litteratur 1

 

 

Født fornærmende

 

Anmeldelsen er født fornærmende. Da de første anmeldelser dukkede op i Danmark i 1700-tallet, spurgte forfatterne, om de virkelig skulle finde sig i at blive kritiseret offentligt, bare fordi de havde udgivet en bog. Klagesangene kom ikke kun fra sårbare sjæle. Ludvig Holberg, som var meget dygtig til at kritisere andre, kunne selv ikke fordrage at blive kritiseret.

 

Ved slutningen af 1700-tallet havde man i offentligheden vænnet sig til kritikken. Den var blevet “en anden natur”.

 

Selv om kritikken for længst er etableret som genre og aktivitet, findes ubehaget ved domfældelsen stadig.  Litteraturhistorikeren Erik A. Nielsen har tilspidset det aforistisk: “En grund til at holde op med at skrive bøger er, at man skal anmeldes” (Kritik 100, 1992).

 

Forfattere, der har ment sig ramt på deres ære af urimelige anmeldere, har hele vejen igennem kunnet rejse en injuriesag. Men kun i sjældne tilfælde er det lykkedes at vinde en sådan sag, nemlig når det drejede sig om plagiat-beskyldninger.

 

Hvis en kritiker hævder, at en forfatter har stjålet store dele af en bog fra en anden forfatter, så skal han være parat til at føre sandhedsbevis for det. Ellers falder hammeren. Men hvis man nøjes med at erklære en bog eller en forfatter overflødig, så befinder man sig på den sikre side af ytringsfriheden. Etableringen af Pressenævnet i 1964 ændrede intet - eller meget lidt - herved. Hverken domstolene eller Pressenævnet vil have noget med anmelderiet at gøre. De anfører, at det er et område for subjektive vurderinger. En domstol kan ikke afgøre, om en anmelder har ret, når han kalder en roman et makværk.

 

 

Skuespiller med underlig gang

 

Det har stillet særlige krav til skuespillere at tåle kritikken. De skal som regel på scenen igen i den rolle, som har været genstand for kritik. Hvordan skal en skuespiller kunne rejse sig igen, når en kritiker har nedgjort ham ved at antyde, at han går omkring på scenen, som om han havde gjort i bukserne? Skuespilleren Robert Schyberg valgte at give Edvard Brandes en lussing og fremprovokerede derved en duel på pistol. Et civiliseret hævndrama. Begge ramte imidlertid ved siden af. Efter år 1900 har de krænkede måttet nøjes med at forestille sig hævnen. I fiktionen er der frit slag for fantasien. Det mest morbide eksempel, jeg kender, er af britisk oprindelse:

 

 

Mord efter Shakespeares metoder

 

I horrorfilmen Theatre of Blood (1973) tager en krænket Shakespeare-skuespiller hævn over sine kritikere ved at myrde dem en for en efter metoder anvendt i Shakespeares spil. En bliver stukket ihjel som Cæsar i Julius Cæsar. En anden bliver dræbt i kamp og slæbt afsted bundet til en hest som Hector i Troilus og Cressida. Metoderne er raffinerede. Købmanden i Venedig skrives om, så Shylock kun kan få sin skålfuld kød ved at skære Antonios hjerte ud. Eksekveringen af dommene er gennemført med omhu og sans for detaljen. Hver gang citerer den forsmåede skuespiller (Vincent Price) fra den anmeldelse, som er anledning til hævnmordet. I sit forsøg på at få æresoprejsning kræver skuespilleren af en af de stadig levende kritikerne, at han skal tildele ham en pris. Da han nægter at gøre det, står han til at få øjnene stukket ud som Gloucester i Kong Lear. Lad resten være tavshed. Som skuespiller er hovedpersonen en frikadelle, men som hævner er han fast i kødet.

 

Kriminalromanen har vist sig at være et velegnet sted for oprulning af hævnfantasier:

 

 

Giftmord i Agatha Christie-pastiche

 

Peter Dürrfelds spændingsroman En giftig historie (1992) udspiller sig i Københavns litterære verden. Ved en reception på forlaget Strand bliver den nederdrægtige kritiker Bernd Loewe forgivet med cyankalium i campari-glasset.

 

Kriminalkommissær Mogens Jakobsen sættes på sagen. Opklaringsarbejdet fører ham ind i en verden af brødnid og bagtalelse. Den myrdedes onde anmeldelser er et vigtigt, men også vanskeligt farbart spor: Alle forfatterne synes at have et solidt motiv til at slå Loewe ihjel. Kritikeren var en skiderik. Opklaringsarbejdet viser, at han ikke engang læste bøgerne til ende.

 

En giftig historie er mere satire end spænding. Dürrfeld har moret sig med at låne træk af nulevende personer til sine romanfigurer. Rifbjerg har inspireret til renæssanceskikkelsen Henrik Vølund, hvis produktionsliste er lige så lang som en smørrebrødsseddel fra Ida Davidsen. Den alvors-tunge forfatter til digtsamlingen Parallakser bærer mindelser om Pia Tafdrup. Bag billedet af en tidligere tv-mand, der har slået sig op på populære kunstbøger, anes Peter Olesen. Der optræder også en stormomblæst kvindelige kulturminister med træk af Jytte Hilden. Men Dürrfeld har blandet kortene, så ingen er helt genkendelig. Den forgiftede kritiker ligner en krydsning mellem Poul Borum, Jens Kistrup og Hansgeorg Lenz. Mordet opklares ved en Agatha Christie-agtig sammenkomst i Forfatterforeningen.

 

 

Besat af kritiker

 

Jakob Brønnums Forfølgeren (2007) er en Dostojevskij-inspireret roman om en forfatter, som er så manisk optaget af at chikanere sin skarpeste kritiker, at han ender med at blive sigtet for at have ekspederet ham ud af tilværelsen. Han er for omtumlet til at vide, hvad der egentlig er foregået, men sigtelsen frafaldes, og forfatterens bøger begynder endelig at sælge! En diabolsk studie i herostratisk berømmelse i tv-alderen.

 

Samtidig er bogen en bekræftelse af visdommen i det gamle ordsprog om, at den, der lægger en fælde for andre, falder selv i den. I den moderne version: Den, der hengiver sig fanatisk til en idé, risikerer at blive redskab for kynikere.

 

Bogens styrke ligger i skildringen af den maniske besættelse, som fører så vidt, at forfatteren foretager stilistiske analyser af kritikerens tekster for at eftervise virkningen af chikanerierne. Når forfatteren smider et eller andet mærkeligt objekt - en strudsefjer, en nøglering, et kondom - ind ad brevsprækken hos kritikeren, forventer han, at kritikeren begynder at ryste på hånden i sine anmeldelser. Det er skørt tænkt og vittigt udført fra Jakob Brønnums side.

 

Som tidligere formand for den skønlitterære gruppe i Dansk Forfatterforening er Brønnum godt hjemme i de litterære miljøer, og der skal nok være kolleger, der kan genkende sig selv i den kreds af forfattere, der mødes på stamcaféen “Salt & Pepper”. Der er f.eks. Schmidt, som oprindelig var ingeniør, men nu skrev meget indviklede katastrofethrillere, som han kunne øse en ud af om året.

 

Brønnum har også moret sig med at lade Dagbladets redaktør hedde Steiner og have et intimt forhold til den afdøde kritikers kone. Der går meget fordægtigt i svang i den litterære verden!

 

Forfølgeren kunne have været strammere holdt og mere anskueligt skrevet, men den er et originalt bidrag til litteraturen om anmelderen. Den forskyder vægten fra den krænkede forfatter til den forfulgte kritiker og viser, hvordan man kan få svip af hævnfantasier.

 

Krænkede forfattere har gennem fiktionen prøvet at udleve deres hævnfantasier. For nogle var det ikke nok. De var ligesom forfatteren i Brønnums roman nødt til at true anmelderen.

 

 

Mordplaner i virkeligheden

 

Forfatteren Jørgen Nielsen nærerede et så besættende had til kritikeren Hans Brix, at han gik med reelle planer om at slå ham ihjel. Forfatteren opgav dog sit forehavende med henvisning til, at en ny giftig kritikertype blot ville skyde op, hvor Brix faldt. Han betroede sig til forfattervennen Nils Nilsson, som fortalte om hævnplanerne i biografien Jørgen Nielsen - en digterskæbne (1951).

 

Direkte trusler forekommer. Selv har jeg kun én gang været ude for det. Det var, da jeg anmeldte bøger i Politiken. Jeg kritiserede en ny roman af en ældre, velrenommeret dansk forfatter. Anmeldelsen udløste en hidsig debat i spalterne. Den sluttede, da forfatteren en aften ringede til mig og sagde: “Jeg helmer ikke før jeg får dig i jorden!” Det lød, som om han mente det, og jeg gik ud i entreen og satte sikkerhedskæden på døren. Mere skete ikke.

 

 

Myrdet i en novelle

 

Alene det at nævne muligheden af at slå en bestemt kritiker ihjel virker grænseoverskridende. “Jeg tilstår åbent, at jeg er gerningsmanden til drabet på, jeg vil ikke sige kritikeren, men bladsmøreren og charlatanen Poul Birum, som år ud og år ind havde hånet og spottet mit livsværk i et uappetitligt formiddagsblad i vores ellers smukke og tolerante hovedstad”, siger en fængslet, øjensynlig kun lidt skør forfatter i en af novellerne i Henrik Bjelkes Rygternes atlas (1992).

 

 

Litteraturredaktør med knive i ryggen

 

Anmelderne spillede en væsentlig rolle i vores ældre presse. De drømte om at beherske opinionen. På Politiken tog chefredaktør Edvard Brandes sig personligt af bøgerne og teaterforestillingerne og sørgede for, at læserne vidste, hvad de skulle mene om alt det nye.

 

Da Henrik Cavling overtog redaktørstillingen og begyndte omlægningen af bladet fra partiavis til en avis henvendt til alle, reduceredes den ideologiske betydning af bogstoffet. Chefredaktøren overlod styringen af bogstoffet til en litteraturredaktør. I en periode var det den meningspotente Henning Kehler, men han blev manøvreret ud af æsteten Tom Kristensen, der som ung kunne være ganske hårdtslående.

 

Over sine oplevelser som kritiker og redaktør på Politiken i 1920’erne skrev Tom Kristensen romanen Hærværk (1930), et hovedværk i dansk litteratur - med en anmelder som hovedperson!

 

Ole Jastrau vil ganske vist hellere være digter, men det gør ham ikke atypisk som anmelder. Rigtig journalist bliver han aldrig. Hans skæbne er at skulle producere meninger til en presse, der mere og mere tømmes for meninger.

 

Bøgerne ligger i stakke på hans stuegulv og venter på at blive ekspederet som i en industriel produktion. Det er ikke tilfældigt, at ordet ‘anmelderi’ undfanges her.

 

Udvalgte forfattere skal dog fremmes og have særbehandling, fordi deres forfattere skriver kronikker og står sig godt med chefredaktøren.

 

Bladhuset er gennemtrængt af en udefinerbar konkurrenceånd. Jastrau kan ikke stole på sine kolleger. Det kan endda ske, at ordlyden i en allerede skrevet anmeldelse forandrer sig på vej til trykken, så f.eks. en “forkætret charmør” blev til en “forkælet charmør”.

 

Anmelderne kæmper om at få de mest prominente opgaver og de bedste placeringer på avissiderne. De er ikke blege for at stikke knive i ryggen på hinanden. Man kan heller aldrig føle sig sikker på det blad”, siger Jastrau. Jeg har en fornemmelse i ryggen, som om der hele tiden går nogen bag ved mig med en dolk. Det er til at få rygmarvstæring af.

 

Neddykket i spiritus ser Ole Jastrau sin gode stilling forsvinde samtidig med, at hans ægteskab falder fra hinanden. På bunden er Hærværk en eksistentiel roman om et menneske i krise, og ikke en erhvervsroman om en anmelder. Når det gælder den æstetiske sammenvævning af motiverne, henviser jeg til analyserne i Aage Jørgensen: Omkring Hærværk, (1969), og til min egen analyse i “Mellem ismer” (1997).

 

 

Litteratur

 

John Chr. Jørgensen: Det danske anmelderis historie. Den litterære anmeldelses opståen og udvikling 1720-1906, 1994

 

John Chr. Jørgensen: “Ludvig Holberg - anmelder mod sin vilje, i: Marianne Alenius m.fl. red.: Digternes paryk. Studier i 1700-tallet, 1997

 

John Chr. Jørgensen: Perfide portrætter og andre etiske problemer i kulturjournalistik, 2014

 

John Chr. Jørgensen: “Mellem ismer. Tom Kristensen: Hærværk”, i: Poul Schmidt m.fl. (red.): Læsninger i dansk litteratur, 3, 1900-1940, 1997

 

John Chr. Jørgensen: Kritiker eller emigrant. Tom Kristensens anmeldelser i Politiken i 1920’erne, 2020

 

Tom Kristensen: Hærværk, 1930

 

Aage Jørgensen (red.): Omkring Hærværk, 1969.

 

Nils Nilsson: Jørgen Nielsen. En digterskæbne, 1951

 

John Chr. Jørgensen: “Anmelderen skal myrdes”, Ekstra Bladet. 17.8.1998

 

Vincent Price & Dianna Rigg in Theatre of Blood. Screenplay by Anthony Greville-BellDouglas Hickox. Harbor Productions, 1973

 

Henriette Bacher Lind: “Anmelderen i skudlinjen”, Jyllands-Posten

 

 

 

 

©John Chr. Jørgensen