Først lagt op 07-09-2021; senest opdateret 07-09-2021 11:05

 

 

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Bodelsen og poppressen 1

Villa Sunset - kåd satire 1

Arrangerede nyheder 1

Mr. Sunshine 1

Den almindelige pige 1

Frit fra leveren 1

Sabotage 1

Gammeldags revolverjournalistik 1

Penge og kynisme 1

Rifbjergs pamflet 1

Ændret figurtegning 1

Skånselsløs modkritik 1

Billig kiosklitteratur 1

Litteratur 1

 

 

Bodelsen og poppressen

 

I begyndelsen af 1960’erne bevægede Ekstra Bladets oplag sig som et skib i søgang, skriver bladets historiker Gregers Dirckinck-Holmfeld. Man forsøgte at stimulere salget med diverse lotterier og spil. Og da de havde tabt nyhedens interesse, satte man marketingfolkene til at undersøge, hvad der optog læserne, når de faktisk læste avis. Svaret var, at de helst læste artikler om almindelige mennesker” (Dirckinck-Holmfeld, 2, 2004:22).

 

 

Villa Sunset - kåd satire

 

Ideen om “almindelige mennesker” blev et mantra for Ekstra Bladets chefredaktør, som i disse år hed Harald Mogensen. Han samlede nogle unge talenter omkring sig og prøvede at inspirere dem til at skrive “beskedgivende” artikler med en høj “klarhedsprocent”. Disse bestræbelser og ikke mindst den sprogbrug, der ledsagede dem, vakte de satiriske instinkter hos de unge talenter. Anders Bodelsen fik stof til en lille kåd roman, Villa Sunset (1964). Foran i bogen skriver forfatteren: “Denne roman foregår næste år og er fra ende til anden opspind, omend noget naturligvis er mere opspind end andet”. Det kan læses sådan, at forfatteren tillader sig at overdrive ud fra aktuelle tendenser.

 

 

Arrangerede nyheder

 

Ekspressen, som har til huse på byens store plads, dækker ungdomsurolighederne omkring premieren på en ny film C’mon, let’s get mad, som overalt i Europa har fremkaldt ballade. Ekspressen kører historien på forsiden, med billeder på midtersiderne, og så har de en leder og en enquete: “Derfor danser vi Mad”. Det er poppressen med de arrangerede nyheder, Bodelsen er ude efter.

 

 

Mr. Sunshine

 

Christian Schäbler, forfatterens alter ego, er journalist på Ekspressen. Han bliver kaldt ind til Chefen, alias Harald Mogensen, som vil orientere ham om avisens undersøgelse blandt Slagelse-borgerne. Den viser, at 85 procent er lykkelige. Men det er repræsentanter for de sidste 15 procent ikke-lykkelige, der redigerer og skriver avisen, og det er naturligvis uholdbart. Heldigvis er Christian undtagelsen fra reglen. Han lever virkelig op til sit dæknavn, Mr. Sunshine, den lykkelige journalist, der spreder mere lykke til læserne.

 

 

Den almindelige pige

 

Chefen roser ham for oftere og oftere at bruge ordene “helt almindelig”, “ganske almindelig”. Han vil have ham til at lave en serie: Sådan går dagen for en ganske almindelig ung pige. I øvrigt kan han ønske ham til lykke med, at analyseafdelingen netop har afleveret en tekststatistik. Den viser, at Christians klarhedsprocent er steget.

 

Christian begiver sig nu ud på en research efter den ganske almindelige danske pige, som han mener må være blond. Han finder hende. Hun hedder Birthe og bor i Oehlenschlægersgade. Birthe er ansat i rejsebureauet Solferie.

 

Så snart hun åbner munden, kommer han imidlertid i tvivl om hendes almindelighed. “Jeg kan ikke tåle piger der ryger på gaden”, siger hun. Diskvalificerer det hende som almindelig? Det bliver endnu mere kompliceret, da han hører, at Birthe ikke ville kunne forelske sig i en neger. Allerværst er det, at det blonde hår viser sig at være en paryk. Det kan vel ikke være almindeligt?

 

Bodelsen punkterer veloplagt Ekspressens begreb om det almindelige menneske.

 

 

Frit fra leveren

 

Christian har en bror, der hedder Flemming. Han er sanger, men har mistet stemmen. Christian skaffer Flemming et vikarjob på Ekspressen, hvor han skal redigere en rubrik, der hedder “Frit fra leveren”. Den bygger på indsendte breve.

 

Hvis der ikke er breve nok skriver du nogen selv. Det der ligger til dig, retter du igennem og får klarhedsprocenten i vejret. Så skal du desuden lave en lille kommentar, tohundrede og tyve ord, som vi sætter i rød boks. Sådan lidt filosofisk, gerne religiøst.

 

 

Sabotage

 

Vejledt af denne instruks sætter Flemming sig til at åbne de indsendte breve. Der er skuffende få. Et meget lakonisk skiller sig ud. Det er på brunt papir. ”LORT, LORT, LORT”, står der. Stimuleret af et glas whisky fra den flaske, brevkassens faste redaktør har efterladt i et skab, sætter Flemming sig til at færdigskrive en kommentar, som redaktøren havde siddende i maskinen. Den handler om, at Jesus var et ganske almindeligt menneske. Hvis han havde levet i dag, ville han have danset Mad og deltaget i Ekspressens lykkespil. Flemming driver filosofien ud i det absurde og slutter med regulær sabotage: “For hver eneste sætning De læser af denne artikel, har De spildt endnu en smule af Deres kostbare tid.”

 

Dermed er bror Flemmings korte løbebane i pressen til ende.

 

 

Gammeldags revolverjournalistik

 

Samtidig er Christian ved at spolere sin glorværdige Mr. Sunshine-karriere. Han har fået færten af svindel med produktion af sovemedicin. Men hans overordnede på avisen advarer ham mod at henfalde til “den gammeldags romantiske revolverjournalistik.”

 

“Skal det være vores hyggelige Mr. Sunshine, som pludselig vil på forsiden med en rygtekampagne?”

 

 

Penge og kynisme

 

Pengeinteresserne bag Ekspressen bestemmer, hvad der kan trykkes. Ved en stor fest - en fattigmandsudgave af den i Den store Gatsby - danser Christian forklædt som gentlemantyv wienervals med bladejerens datter, Regitze. Den almindelige Birthe må sejle sin egen sø. Det er kynisk.

 

Og kynisme er netop, hvad Bodelsen kritiserer Ekstra Bladet for. Folkeligheden er kalkuleret.

 

 

Rifbjergs pamflet

 

Mens Anders Bodelsens kritik var pakket ind i kåd satire, så tog Klaus Rifbjerg grovfilen frem, da han ti år senere gik i clinch med Ekstra Bladet i Du skal ikke være ked af det, Amalia. En pamfletroman (1974). En pamflet er efter ordbogen et lille skrift med kritisk, evt. fornærmende indhold. Hvis kritikken er systematisk nedgørende, taler man om et smædeskrift.

 

Rifbjergs pamflet begynder som en rigtig Rifbjerg-roman med rids af nogle interessante figurer i kunstneriske miljøer, kostumetegnersken Amalia Winther, gift med fotografen Jacob, en underklassedreng, som Amalies mor, konsulinde Kraft, ikke er særlig begejstret for. På Eftermiddagsavisen, dvs. Ekstra Bladet, som Jacob arbejder for, har han vakt opsigt ved at sige nej til at tage flere nøgenbilleder.

 

Personerne i romanen virker sammensatte og der er rum omkring dem.

 

 

Ændret figurtegning

 

To kapitler inde i bogen, på side 31, skifter scenen til Eftermiddagsavisen. Og med ét slag ændres figurtegningen:

 

På eftermiddagsavisen hersker chefredaktøren William Ankerskov. For ham er Amalia næppe et menneske, snarere et redskab eller en refleks, et spejlbillede han kan bruge til sine egne formål. Sammen med sine kumpaner Bang-Jensen, redaktionschefen Sjølund, journalisten Henbjerg og dyneløfteren Damsholt udtænker Ankerskov en plan, der skal ramme Jacob Winther, der ikke vil makke ret, selv om han er Eftermiddagsavisens journalist.

 

Som det ses, er chefredaktør Ankerskov stemplet som kyniker fra første færd.

 

Det er ikke kun i manchetten, Ankerskov hænges ud. I brødteksten meddeles det, at han “groggy af et aldrig overvundet socialt mindreværdskompleks” vidste, “at kun ved at fyre op under folks misundelse, pirke konstant til deres underlegenhedsfølelse og pisse flipproletarerne op og ned ad ryggen, nåede man en effektiv kontakt med et bredt publikum. Og det fine ved hele ideen var, at den gav ham personlig lejlighed til at spytte på alt det, han selv var misundelig på, og hvis jævnbyrdige han aldrig kunne blive både p.g.a. sin slette karakter, og fordi han var totalt blottet for kunstnerisk talent.”

 

I romanen hedder det sig, at Ankerskov har giftet sig med en malerinde for at blive direkte formælet med det uopnåelige. Victor Andreasen, Ekstra Bladets redaktør, havde giftet sig med forfatterinden Tove Ditlevsen, som han forsvarede med næb og klør i sit blad.

 

Hvis Rifbjerg fik legater eller anden støtte, var Andreasen misundelig på Tove Ditlevsens vegne. I romanen lader Rifbjerg Ankerskov være rædselsslagen ved tanken om, at hans kunstnerhustru Lizzie Danielsen bliver anmeldt i hans avis uden at der står, at hun er et geni. Det sikrer Ankerskov ved at lade sin svigersøn, Ebbe Thaysen, anmelde hendes udstilling, lige som Erik Thygesen i virkelighedens verden havde anmeldt Tove Ditlevsen.

 

 

Skånselsløs modkritik

 

Rifbjerg er skånselsløs i sin modkritik. Når Ankerskov er på scenen i romanen, er luften tyk af nedrigheder og perfiditeter. Rifbjerg har så meget, han vil af med, at romanhandlingen er ved at gå i stå.

 

Ankerskov og hans “kumpaner” fremskaffer (stjæler eller tillurer sig) nøgenfotos af Amalia taget af Jacob plus andre kompromitterende billeder, hvormed de truer familien. Det ender i forudsigelig ulykke.

 

 

Billig kiosklitteratur

 

Personerne fremtræder som entydige. Som for at sikre sig mod fortolkninger forsyner forfatteren dem med et sort stempel i panden, som man kender det fra den billigste kiosklitteratur, hvor skurken “smiler lumsk”. I en roman af Klaus Rifbjerg virker det massivt skuffende.

 

Du skal ikke være ked af det, Amalia (2. oplag, 1974) er forsynet med redaktionel note, som i dag kan forekomme kryptisk:

 

Fænomener i en vis del af dansk presse kan måske give læseren fornemmelse af at denne tekst er udtryk for aktuelt mishag. Men det er ikke tilfældet. Tværtimod står man over for et bevis på, at kunsten foregriber virkeligheden, og at kunsten i sidste ende overhales af virkeligheden. “Du skal ikke være ked af det, Amalia” var færdigt som trykklart manuskript i marts 1973 og blev afleveret til forlaget i maj.

 

Noten var signeret Gyldendal, og meningen med den var, at fortælle den læsende verden, at Rifbjergs smædeskrift ikke var skrevet som et nyt indlæg i en verserende debat om betimeligheden af de metoder, som Ekstra Bladet anvendte i sin journalistik.

 

I februar og marts 1974 var Ekstra Bladet genstand for en boykot-aktion. 22 forfattere og en politiker, Anker Jørgensen, bekendtgjorde, at de ikke mere ville udtale sig til Ekstra Bladet. Listen blev snart forøget til 146 personer.

 

Blandt forfatterne var Jørgen Gustava Brandt, som i Rifbjergs pamflet optræder under navnet Jørgen Guldager Black. Han var ifølge bladet bedre til at gramse til sig end til at skrive digte. Læserne måtte tro, at Rifbjerg rykkede ud for at forsvare Gustava Brandt, men forsvaret var altså skrevet før angrebet.

 

Hvorom alting var, så havde boykotten ingen gang på jorden. Anker Jørgensen var den første af de underskrivende, der igen svarede på spørgsmål fra journalister fra Ekstra Bladet.

 

Klaus Rifbjerg var bitter over forfatterkollegernes manglende solidaritet. Han takserede det som intet mindre end forræderi, når Poul Borum bare skrev videre i Ekstra Bladet.

 

Rifbjerg følte sig angrebet på to flanker af Ekstra Bladet. Victor Andreasen i usignerede ledere og noter. Og af Poul Borum i litterære anmeldelser. Det gik ham mere og mere på.

 

Da jeg i 1994 interviewede ham om hans forhold til pressen, sagde han, at det bogstavelig talt er pøbel, der skriver Ekstra Bladet. “Mange af dem kan hverken læse eller skrive.”

 

Og da jeg spurgte ham, om jeg måtte citere ham for det, svarede han: “Ja, det må du meget gerne.”

 

Ordene kom selvfølgelig i Ekstra Bladet - og på den måde fortsatte kampen. Ekstra Bladet blev en besættelse for Klaus Rifbjerg.

 

 

Litteratur

 

Anders Bodelsen: Villa Sunset, 1964; 2. gennemsete udgave 1969

 

Klaus Rifbjerg: Du skal ikke være ked af det, Amalia, 1974

 

Gregers Dirckinck-Holmfeld: Tør - hvor andre tier. En krønike om Ekstra Bladet, 2: 2004

 

John Chr. Jørgensen: Spinatfugl. Klaus Rifbjerg om sit liv med pressen, 1995

 

 

 

©John Chr. Jørgensen