Først lagt op 13-09-2021; senest opdateret 13-09-2021 13:18

 

 

 

Af John Chr. Jørgensen

 

Indhold

Den mobile journalist 1

Krig for begyndere: Dy Plambeck 1

Krig er en sindstilstand 1

Krig for viderekomne: Puk Damsgård 1

Krig for kynikere: Jan Stage 1

Man dør i krigen 1

Sandhed og souvenirs 1

Krigen er folkelig 1

Livsintensitet 1

Kvinder i krig 1

Litteratur 1

 

 

Den mobile journalist

 

Som litterær figur udmærker journalisten sig ved sin mobilitet. Figuren kan både være en mand og en kvinde. Den kan begrunde sin tilstedeværelse næsten hvor som helst, for eksempel ved en sammenstimlen efter en forbrydelse nede på gaden eller midt i en krigszone i et fremmed land.

 

Forfattere til kriminallitteratur og krigsromaner gør i rigt mål brug af journalister. Dan Turèll opfandt en navnløs journalist-detektiv til Mord i mørket og de efterfølgende ni bind i serien.

 

Det med det journalistiske stikker ikke nødvendigvis så dybt.

 

 

Krig for begyndere: Dy Plambeck

 

Når Dy Plambeck i romanen Mikael (2014) skal sandsynliggøre en kvindes besøg i Camp Bastion i Helmandsprovinsen i Afghanistan i 2011, er en af de få muligheder, hun har, at lade kvinden være journalist. Plambeck kunne også lade hende være en militærperson, men så skulle dennes særlige forudsætninger forklares. Journalistfiguren har den fordel, at hun er på linje med læseren. Hun oplever lejren med friske sanser. Hun lægger f.eks. mærke til det særsprog, soldaterne har udviklet: “beskyde fjenden, til han ændrer karakter: skyde på fjenden, indtil han er såret og dræbt” og “rense op: sørge for, at der ikke er flere levende fjender tilbage.”

 

Plambek er så tydelig i sin angivelse af det journalistiske ærinde, at man fornemmer, at hun godt vil have det overstået én gang for alle:

 

I tre uger skulle jeg følge en gruppe soldater fra Jyske Dragonregiment, der boede i Bridzar, og skrive om hverdagen ved fronten. Jeg var sendt af sted af den danske avis, som jeg havde arbejdet for de sidste tre år, siden jeg som femogtyveårig blev uddannet journalist.

 

De efterfølgende sider handler meget lidt om hendes journalistiske opgave. I forlængelse af passagen om de omskrivende krigsudtryk fortæller hun, at der er sket det usædvanlige for hende, at hun er ude af stand til at skrive sin reportage færdig. Hun har tidligere dækket naturkatastrofer, uden at noget sådant er sket. Da hun så tv-billederne af gader, der blev til floder i Bande Aceh-provinsen efter tsunamien, besluttede hun spontant at tage af sted for at skrive om det. Og det var hun i stand til, men “krigen fik ordene til at stoppe. Den ødelagde sproget.”

 

Hendes skriveproblemer fortsætter, da hun kommer tilbage til København. På redaktionen, som kun er nødtørftigt skitseret - “Redaktionen lå i et baghus i indre by” - undrer man sig over, at hun skriver små hakkende sætninger, der ikke hænger sammen. Med sig har hun ikke blot blokeringer over for krigens sprog, men også problemer i forholdet til titelfiguren Mikael, en dansk soldat, hun har forelsket sig i. Kærligheden er gengældt, men det er vanskeligt at omplante Mikael til København.

 

Mikael er en ikke en roman om journalistik, men om krig og kærlighed. Store partier af den er skærende smukke.

 

Efter at have set de spørgsmål, som Mikael bliver konfronteret med ved hjemkomsten: “Har du slået nogen ihjel? Hvor meget får du for det?” etc., forstår man, at han ønsker at komme tilbage til Afghanistan.

 

Romanen er holdt i et renset, næsten lyrisk sprog, mere præget af Forfatterskolen (hvor Plambeck har gået) end af Journalisthøjskolen (hvor hun ikke har gået). Målet er ikke at skrive faktabaserede nyheder om krigen, dens politiske motivering, dens strategier og våben, men at beskrive genkommende problemer, situationer og tanker.

 

 

Krig er en sindstilstand

 

“Krig er en sindstilstand, og jeg har forsøgt at beskrive, hvordan det er at have hjemme i den her bevidsthed”, forklarede hun i et interview op til bogens udgivelse (Kiri Kim Lassen, Midtjyllands Avis, 14.8.2014).

 

I oktober 2012 besøgte hun danske tropper i Afghanistan og skrev to reportager til Weekendavisen:  “Krig er et kontrolleret kaos” (26.11.2012) og ”Krigens sprog” (2.11.2012).

 

Dy Plambecks på én gang stringente og poetiske roman havde altså en real biografisk baggrund. I Afghanistan forelskede hun sig i den danske soldat, Henrik, som bogen er tilegnet. Ved bogens udgivelse var hun gravid med deres fælles barn.

 

Men realbiografisk baggrund eller ej, bogen er en roman og den fortællende journalist er en romanfigur.

 

 

Krig for viderekomne: Puk Damsgård

 

For at kunne skrive Den sorte kat i Mosul (2017) tog Puk Damsgård orlov fra sin stilling som korrespondent for DR Nyhederne og rykkede, som hun udtrykker det, sit skriveværksted til fronten for at se, hvad krigen gjorde ved dem, der levede midt i den.

 

Hendes ærinde kunne altså minde om Dy Plambecks. Hun ledte ikke efter nyheder, men søgte noget fundamentalt menneskeligt.

 

Udgangspunktet var imidlertid helt anderledes: Som journalist havde Damsgård dækket kampen mod islamisk stat i Irak i tre år. Hun kendte krigens vilkår. Nu ville hun give sig tid til at lytte til folks fortællinger om livet i Mosul under krigen, hvor byen blev styret af terrororganisationen Islamisk stat. Der var specielt én familie, hvis liv hun ville følge. Det gjorde hun så tæt, at hun måtte ændre navnene for at sikre familiemedlemmerne mod at blive genkendt og evt. opsøgt. Damsgårds bog er ikke en roman, men en dokumentarisk fremstilling med omfattende brug af greb fra fortællekunsten. Hun har plads til anekdoter og bortløbne katte.

 

Modsat Plambeck, der udforskede krigens væsen hos de danske soldater, undersøgte Damsgård krigens virkninger i den lokale civilbefolkning. Men i lighed med Plambeck var hun nødt til at operere under militær beskyttelse. En fortrop af irakiske specialstyrker tog sig af hendes sikkerhed, så hun kunne strejfe om i Mosul som den hjemløse kat, der har givet bogen titel. Et gruppefoto med Puk Damsgård i midten understreger bogens dokumentariske karakter.

 

Det forunderlige er bare, at der er rigere fortællekunst i Damsgårds dokumentarisme end der er i Plambechs romankunst.

 

 

Krig for kynikere: Jan Stage

 

Jan Stage var 48 år, men allerede blasert som krigskorrespondent, da han debuterede som romanforfatter med Fare, fare krigsmand i 1985. Han havde skrevet til Land og Folk fra Cuba og været Mellemamerika-korrespondent for Information, før han som Politikens udsendte i Mellemøsten erhvervede sig de erfaringer, der ligger bag Fare, fare, krigsmand.

 

 

Man dør i krigen

 

Bogen har døden indbygget i titlen. Børneremsen “Fare, fare, krigsmand” fortsætter som bekendt med “døden skal du lide/ den som kommer allersidst/ skal i den sorte gryde”.

 

Jan Stage understreger det fatale perspektiv i bogens motto: “Det berettes, at når de romerske legioner kaldtes til mønstring, endte den legionær, som kom til sidst, altid i galgen, selv om han nåede frem i rette tid.”

 

Kynismen i titel og motto varsler, hvad læseren har i vente. Bogen er spækket med koldsindige betragtninger over krig og krigskorrespondance.

 

 

Sandhed og souvenirs

 

“Irakerne sværmede over slagmarken. Plyndringerne begyndte.

Enhver krig ender med at blive et spørgsmål om souvenirs, tænkte Jakob.”

 

Jakob er forfatterens alter ego. Han prøver at finde sandheden i krigens kaos.

 

”– Nej, min ven, svarede diplomaten atter.

 Sandheden er noget abstrakt. Den findes ikke. Eller først efter måske halvtreds år er der nogen, der finder den. Overlad den til historikerne. Sandhed er noget meget seriøst. Altfor seriøst til at overlade til korrespondenter.”

 

En chauffør citerer Profeten: “Den, der tilføjer fjenden døden, tager sandheden i besiddelse”.

 

Pointerne falder lige så tæt som bomberne.

Sikkert er det, at døden nærmer sig. “Jeg kan se, at man ventede dig”, sagde chaufføren til Jakob, da de kom til hotellet. “Facaden var lige blevet slået ind af en kraftig bilbombe.”

 

“Chefredaktøren gik på TV-skærmen og holdt en bevægende tale, hvori han blandt andet sagde, at de dræbte var faldet på nyhedsformidlingens skanser. Han så meget presseetisk ud.”

 

Og så var der bladhusets koncernchef, som var kendt for at definere journalister som et nødvendig onde for at få annoncer på gaden.

 

 

Krigen er folkelig

 

Jakob kan være ganske bidsk, men man kan ikke nægte, at han indimellem rammer plet med sin kynisme. Som her, hvor han forklarer, hvorfor flere foretrækker krig for fred: “I krig kan alle idioter deltage. Den er yderst folkelig - i modsætning til freden, som er kompliceret og hvor folk bliver i tvivl om meningen med tilværelsen. Krigen repræsenterer een stor mening, som alle kan fatte, nemlig at tage hævn.”

 

 

Livsintensitet

 

Men hvad holder ham selv i gang med at skrive om krigen? Hvorfor nedbryder han sit helbred med alle de drinks, der skal til for at holde krigen ud? Hvorfor sætter han sit ægteskab på spil?  En ven foreslår ham at rejse hjem og blive kronikredaktør, men tager sig selv i det: “Jeg har lagt mærke til, at andres meninger ikke længere interesserer dig”. Det, der foregår derhjemme, interesserer ham ikke. Over en telex spørger Jakob en dag en kollega hjemme i redaktionssekretariatet, hvad der sker i København. Han svarer: ”Største nyhed i dag er en bortløben kat, der er vendt hjem efter syv år.” Noget mere latterligt hverdagsagtigt kan de ikke forestille sig. Puk Damsgård ramte plet, da hun satte sin sorte kat på forsiden af en bog, hvori hun netop ville indfange hverdagslivet.

 

Selv en advarende samtale med døden i skikkelse af en abe i en drøm får ikke Stages krigsmand på bedre tanker. Det virker, som om det er selve livsintensiteten i krigen, som holder ham fast, indtil den dag, hvor han tilfældigvis var den sidste til at nå ind bag en beskyttende mur.

 

Sådan kunne det være gået Jan Stage selv. Romanen er en eksistentiel afsøgning med masser af sandheder. Men det meste ligger på replikplanet. Når medlemmerne af det internationale krigskorrespondentkorps ikke har andet at tage sig til, prøver de at overgå hinanden i kyniske indfald og udfald. Her er Jan Stages macho-figur en vinder.

 

Romanen savner et egentligt plot. Der er mere romanhandling i Stages erindringer: Og ham der slår på tromme (1989).

 

 

Kvinder i krig

 

Hvordan ligger det i øvrigt med skrivende kvinder i Jan Stages korrespondent-romanunivers i midten af 1980’erne? Der er få af dem, og de er ikke beundrede:

 

Kun Newsweek havde sendt en kvinde. En free-lancer som var gået ind på at arbejde på betingelser, ingen af hendes mandlige kolleger ville acceptere. Hun boede permanent i Beirut, levede og åndede for magasinet og den månedlige betalingscheck og rejste ikke med familieportrætter i bagagen.

 

Der er kun tredive år fra Jan Stages roman om krigens brændpunkter til Dy Plambecks og Puk Damsgårds mere eller mindre litterære bøger om soldaternes og civilbefolkningens dagligdag i krigszonen. Men det virker som flere menneskealdre. I dag skurrer Stages macho-idealer i ørerne:

 

Frontjournalistik er et job for stilladsarbejdere. Det er livsbekræftende at fortrænge døden, det er trodsigt. Mod på livet viser sig i trods: Man blev ikke slidt ned trods alt!

– siger Jan Stage til Ulrik Gräs og Karen Skovbjerg (1984:141), mens han skruer stålet gennem korken til en flaske rødvin.

 

 

Litteratur

 

Ulrik Gräs og Karen Skovbjerg (red.): Krigens reporter (1984)

 

Dy Plambeck: Mikael. Roman (2014; 2. udg., 2015)

 

Puk Damsgård: Den sorte kat i Mosul (2017; 2. udg. 2017)

 

Jan Stage: Fare, fare krigsmand. Roman (1985)

 

 

Litteratur om Dy Plambeck

 

Pia Andersen Høg: Dy Plambeck, Forfatterweb, 2014

 

Tine Maria Winter: Forfatteren og soldaten, Politiken 29.7.2014

 

 

Nogle anmeldelser af Dy Plambeck: Mikael

 

Katrine Hornstrup Yde i Information 13.8.2014

Kiri Kim Lassen i Midtjyllands Avis 14.8.2014

Kamilla Löfström i Weekendavisen 15.8.2014

Lilian Munk Rösing i Politiken 17.8.2014

 

 

Litteratur om Puk Damsgård

 

Litteratur om Jan Stage

 

 

 

 

©John Chr. Jørgensen