Først lagt op 12-06-2020; senest opdateret 13-06-2020 09:51

Mini-essay 4

 

Ham Jørgensen i Norge

 

Erling Nielsen havde gennem mange år været dansk lektor på universitetet i Oslo. Han var en stor kapacitet, men han påtog sig mere, end han kunne overkomme. En udgave af H.C. Andersens eventyr måtte i årevis vente på hans to kommentarbind. Værket var designet med bogstaverne E-V-E-N-T-Y-R på ryggen. Men i årevis stod bindene E-V-E-N-T og ventede på Erling Nielsens Y-R. Til sidst måtte andre H.C. Andersen-eksperter træde hjælpende til.

For at skaffe sig fri til at indhente noget af det arbejde, han skyldte, bad Erling Nielsen mig vikariere ved nogle forelæsninger over moderne dansk litteratur i Oslo. Auditoriet var pænt fyldt, og de studerende virkede interesserede. Jeg var næppe kommet fem minutter i ind i min indledningsforelæsning, før spørgelysten meldte sig. En mandlig studerende sad og viftede med hånden. “Ja?”, sagde jeg. Og så spurgte han - højt og tydeligt og med lige stærkt tryk på hvert ord: VA ER PENSUM?

En anden gang havde jeg inviteret mig selv. Jeg havde taget orlov uden løn fra mit lektorjob for at kunne rejse rundt og interviewe nordiske forfattere om deres syn på forfatterrollen. Rejsen skulle bl.a. finansieres ved nogle forelæsninger, jeg tilbød at holde på vejen. Jeg skrev rundt til universiteternes institutter for nordiske studier og tilbød, at de kunne vælge mellem en halv snes emner.

Ved den første forelæsning, som jeg holdt i Oslo, præsenterede institutbestyreren mig sådan for forsamlingen: “Ham Jørgensen (nordmændene siger Han Jørgensen) er en meget alsidig mand. Han tilbyder at holde forelæsninger over så forskellige emner som ….” og så læste han alle mine forslag op. Det lød som et akademisk udsalgskatalog over tidens tendenser. Studenterne i auditoriet grinede højt, og ham Jørgensen rødmede helt ned i skoene.

Ved en tredje lejlighed troede jeg mig på sikker grund. Jeg skulle fortælle en forsamling af universitetslærere om danske erfaringer med projektarbejde. Jeg nåede ikke halvvejs ind i foredraget, før en af de tilstedeværende stoppede mig og sagde, at nu kunne de godt fortsætte diskussionen selv. Det var for så vidt en succes.

 

P.S.

Nogle interviews fra min undersøgelse af forfatterrollen i Norden findes optrykt i samlingen Kulturopbruddets år (1982).

 

©John Chr. Jørgensen