Først lagt op 12-06-2020; senest opdateret 13-06-2020 09:55

Mini-essay 10

 

Ind i Jensen-kampen

 

Man troede næppe sine egne øjne og ører, men her stod to Johannes V. Jensen-forskere, begge universitetsansatte dr.phil.’er og råbte skældsord efter hinanden. Stedet var Konsistorialgården på Københavns Universitet. Tidspunktet var sidst i 1960’erne. Anledningen var, at den ene ekspert, afdelingsleder Harry Andersen, skulle holde et foredrag om en ny udgave af en bog om Johannes V. Jensen skrevet af den anden ekspert, amanuensis Leif Nedergaard.

Det var de danskstuderende, der stod for arrangementet, som skulle foregå i Munkekælderen. Der var en beskeden entréafgift til øl og kaffe. Mødet tegnede til at skulle blive velbesøgt. Foredragsholderen var ankommet, og alt var klar, da der pludselig opstod uro ved indgangen. Det var Leif Nedergaard, der meldte sin ankomst. Og ham ville Harry Andersen ikke have ind. Arrangørerne mente ikke, at de kunne nægte Leif Nedergaard adgang, men så snart de havde modtaget hans femkrone, forlod hans medkombattant lokalet og løb op i Konsistorialgården. Foredraget var dermed aflyst. Vi fik alle vores 5-krone tilbage og sivede op i Konsistorialgården. Her stod kombattanterne ligesom i hvert sit ringhjørne og sendte verbale slag mod hinanden.

På overfladen handlede det om Harry Andersens ret til at være fri for Nedergaards tilstedeværelse, og Nedergaards ret til at overvære et foredrag, der handlede om hans bog. Principielt havde Nedergaard ret. Selv om det var de danskstuderende, der stod som arrangører, var det et offentligt møde. På den anden side behøvede man som lærer ikke nogen doktorgrad for at regne ud, at når man i en sådan situation ikke var inviteret, så var det nok fordi man ikke havde nogen rolle at spille.

Leif Nedergaard opsøgte balladen, og det var naivt af Harry Andersen ikke at forudse det. Han gik jo selv rundt og sagde, at Nedergaard var på nakken af ham og havde talt nedladende om hans disputats om Johannes V. Jensen overfor Johs.V. selv.  I sin nye bog nævnte Nedergaard ikke Harry Andersen med et ord! Han stak bare til ham med en bemærkning om, at man ved en sproglig forfatterbestemmelse aldrig ville kunne komme frem til, at “Ved Frokosten” og “Bræen” var skrevet af en og samme person. Han mente ikke Andersens filologiske metode duede til noget.

Efter balladen i Konsistorialgården var interessen for at høre Harry Andersens foredrag steget, og da han i kraft af sin stilling som afdelingsleder på instituttets bibliotek kaldet Filologisk Laboratorium havde god kontakt med de studerende, blev hans foredrag holdt sub rosa (akademisk for: i al hemmelighed) for en kreds af sympatisører i et af laboratoriets tilgitrede lokaler. Med al den spænding, der var opbygget, kunne foredraget kun blive en skuffelse. Harry Andersen var ikke de store gennemtænkte slag-seriers mand. Fagligt var der for langt mellem Harry Andersens filologiske og Nedergaards biografiske og ideologiske interesser til, at det kunne blive nogen interessant faglig kamp.

Jeg fæstede mere lid til en helt tredje Johannes V. Jensen-forsker, nemlig Aage Schiøttz-Christensen, hvis disputats “Om sammenhængen i Johannes V. Jensens forfatterskab” fra 1956 jeg fik Borgens forlag til at genoptrykke med et nyt register, som jeg selv havde udarbejdet. Men for at forklare, hvordan det kom i stand, må jeg lige først fortælle, hvordan jeg kom ind i Jensen-kampen.

Studienævnet for Dansk på Københavns Universitet stod og manglede lærere, der kunne undervise i Johannes V. Jensens forfatterskab. Min specialevejleder Sven Møller Kristensen sad i Studienævnet. Han bragte mig i forslag, og Sigurd Kværndrup opsøgte mig på nævnets vegne i mit logi i J.A. Schwartzgade på Østerbro. Symbolsk nok sov jeg, da han kom. Jeg var stærkt i tvivl, om jeg ville kunne skaffe arbejdstimer nok til den opgave. Jeg var endnu ikke færdig med mit bifag, engelsk. Men jeg lod mig friste og smigre og sagde ja. Det spillede ind, at Johannes V. Jensen var et brandvarmt emne.

Jørgen Elbek havde antændt gemytterne ved at sætte Jensens udvikling på en simpel formel: fra sublim nihilisme til positivitet af en lavere orden.

Tilhængere og modstandere af den ene og den anden Jensen rykkede ud. Med mere end hundrede danskstuderende på Jensen-holdene var der et nyt marked. Dele af den ældre Jensen-forskning af kvalitet var udsolgt. Det gjaldt fx Schiøttz-Christensens disputats, som havde den ambition at holde sammen på modsætningerne i forfatterskabet. Han forelskede sig ikke i “modernisten” eller “darwinisten” Johs. V., og det syntes jeg var prisværdigt.

Jeg mødte Schiøttz-Christensen på et Johs.V.-seminar på Antvorskov højskole i foråret 1969. Ved den lejlighed opdagede jeg, at han havde svært ved at finde rundt i sin egen bog, når vi diskuterede konkrete værker. Jeg tilbød at udarbejde et titelregister, hvis han så ville prøve at få Borgens forlag til at genoptrykke bogen. Jarl Borgen tøvede først lidt. Han skulle lige have fat i forlagets arkiv-eksemplar. Det havde hans datter lånt. Hun var danskstuderende.

Bogen udkom i oktober 1969. Jeg modtog 12 flasker rødvin fra Schiøttz-Christensen, og et brev fra Sven Møller Kristensen, som anbefalede en artikel, jeg havde skrevet om “Kongens Fald”, til publicering i “Danske Studier”. Jeg var kommet ind i Jensen-kampen. Og da jeg efter, at artiklen var blevet trykt, hørte, at Oluf Friis gik rundt og omtalte min artikel som “speget”, var jeg klar over, at nu var jeg optaget inderkredsen. Dér hvor slagsmålene foregik.

 

P.S.

Mine første tidsskriftsartikler om Johannes V. Jensen:

”Den hamletske styrke. Et bidrag til debatten om tvivlesygen i Johannes V. Jensens Kongens Fald, s. 101-11, i Aage Hansen og Erik Dal (red.): Danske Studier, 1970 

”Eksistentialisme og æsteticisme. Et metakritisk causeri med særligt henblik på Jørgen Elbeks Johannes V. Jensen-bog”, s. 214-24, i: Meddelelser fra Dansklærerforeningen, 1970

 

Mine første avisartikler om Johannes V. Jensen:

“Kendsgerningernes kunst - Det er jo også Jensen”, Berlingske Aftenavis 22.10.1969

“Jensen-kontra-fejerne,”Aalborg Stiftstidende”, 25.10.1969

 

Begge artikler er optrykt i Litteraturkritik & Kulturpolitik, 1976

 

©John Chr. Jørgensen