Først lagt op 12-06-2020; senest opdateret 13-06-2020 09:55

Mini-essay 11

 

Nynne Koch, inspirator

 

Da jeg blev gift med Teresa Waskowska i 1988, modtog jeg et personligt brev fra Nynne Koch, som på grund af sygdom ikke kunne være med ved bryllupsreceptionen. Den blev holdt hos Hans og Lisbeth Hertel i Kronprinsessegade. Det ærgrede Nynne, at hun ikke kunne deltage: “Jeg ville gerne have set Hertels lejlighed.” Hun havde haft en god veninde, som boede i samme opgang.

Hvad brylluppet angik, så havde hun fået rapporter og billeder:  “I er smukke! - Og I ser ud, som om I var glade. - Jeg krydser fingre for, at det må vare. Selv om jeg, sagt i al fortrolighed, finder at ægteskabet er en håbløs institution.”

For at forstå denne utraditionelle lykønskningsskrivelse er det nødvendigt at kende lidt til Nynne Kochs baggrund.

Nynne Koch (1915-2001) var en autodidakt inspirator og leder inden for kvindeforskningen. Hun udtænkte nye ideer og havde et helt særligt talent for at bringe folk sammen, som kunne hjælpe hende med at realisere dem. I 1986 blev hun æresdoktor på RUC. Hun besad nogle af RUC-dyderne: Udadvendtheden, tværfagligheden, fællesskabsånden, handledygtigheden.

Nynne (opr. Anna Lise) havde sin sociale baggrund i det højere borgerskab. Hendes far var præsident i Sø- og Handelsretten. Hun begyndte på ingeniørstudiet, men faldt hurtigt fra igen, fordi hun blev gravid. Da hun var 23 år, sad hun, fraskilt og uden uddannelse, med tre døtre. Så fik hun job som medhjælper i en antikvarboghandel og blev gift med ejeren, og skilt igen. Tredje gang var lykkens gang, sådan da. Hun fik to sønner, og forholdet holdt en halv snes år. Derefter var hun single - så meget som man nu kan være det med fem børn!

Som 45-årig blev Nynne ansat i en HK-stilling på Det kongelige Bibliotek. Efter en offentlig diskussion om behovet for en kvindehistorisk bogsamling tilbød hun rigsantikvar Palle Birkelund at indsamle og føre kartotek over bøger om kvindespørgsmål. Han bevilgede hende et kvarter om dagen til den opgave. Det forslog selvfølgelig ikke, men Nynne Koch postede en masse fritid i opgaven samtidig med at hun tegnede grænserne op. Hun kaldte området feminologi og definerede det som “studiet af kvindens situation i videste betydning”. Feminologi var altså et bredt og ikke-ideologisk begreb.

Da jeg blev kontaktet af Nynne Koch i begyndelsen af 1980’erne, var hun avanceret til at være Det kongelige Biblioteks fagreferent i feminologi og var samtidig blevet leder af en ny feminologisk dokumentationstjeneste ved navn KVINFO og studieleder ved Folkeuniversitets feminologiske foredragsrækker. Hun havde nu fået den idé, at forelæsningerne, der blev samlet i bøger, der hed KVINDESTUDIER, også skulle omfatte mænd. Reelt var det en omdefinering af området til KØNSSTUDIER, hvilket en del mandlige forskere, heriblandt undertegnede, fandt mere teoretisk tilfredsstillende end de isolerede studier i kvinder.

På stribe sagde vi derfor ja, da Nynne Koch bad os om at holde en forelæsning om mænd ud fra hver vores faglige perspektiver. Vi var idehistorikere, bøssehistorikere, psykologer, litterater etc. Vi kendte til hinandens eksistens, men det var Nynne Koch, som bragte os sammen. Ikke alene overværede vi nogle af hinandens forelæsninger. Vi sad bagefter og snakkede sammen på “Sommersko”.

Forelæsningerne blev holdt i Messens gamle lokaler i Købmagergade. Der var stuvende fuldt - af kvinder. En af forelæsningsrækkerne måtte firedobles. Mændenes forelæsninger blev den største succes, de feminologiske forelæsninger havde haft!

Det var meget stimulerende. Men endnu vigtigere var de fællesskaber og venskaber, der opstod. Jeg vil især fremhæve venskabsforbindelserne til Bent Fausing, Preben Hertoft og Nynne Koch.

Nynne og jeg boede på dette tidspunkt i nærheden af hinanden på Østerbro. Jeg cyklede ned til hendes hyggeligt gammeldags, jeg havde nær sagt antikke, kartoffelrækkehjem i Weysesgade. Og hun slæbte sig på gå-ben til Ourøgade og op på fjerde sal til min hybel uden sofa og lænestol. Hun var allerede dengang plaget af den knogleskørhed, som til sidst tvang hende på plejehjem.

Det var morsomt og lærerigt at høre om hendes kampe for at holde KVINFO kørende. Når der skulle fordeles offentlige midler, ringede hun til en håndfuld indflydelsesrige kvindelige politikere af forskellig observans for at holde dem til ilden. Hun var en kløgtig pragmatiker, men ikke kyniker. Hendes entusiasme var ægte og smittende. Derfor vandt hun folk for sig.

I den akademiske verden går vejen til respekt gennem overbevisende undersøgelser og afhandlinger. Det var ikke Nynne Kochs vej. Hun udkastede ideer og tillod sig indimellem at slå nogle gevaldige skævere. En konkurrence om kvindesprog blev udskrevet uden kriterier og afgjort ved mavefornemmelser (“Pling-kriteriet”) (Kvindesprog. Forum for kvindeforskning, nr. 4, 1985).

I teoretiske diskussioner var det svært at holde Nynne fast. Når man indvendte, at der ikke var logik i det, hun sagde, svarede hun, at kvinders og mænds logik ikke er den samme. Og så begyndte hun forfra i en af de spiraler, som hun mente var karakteristiske for den kvindelige tænkemåde. Det, jeg husker bedst fra disse diskussioner, er hendes kvidrende stemme og den underliggende livslyst.

 

P.S.

Nogle Nynne Koch-skrifter, som jeg har bidraget til:

Nynne Koch (red.): Mænd om mænd - medaljens anden side. Kvindestudier 7, 1983

Merete Gerlach-Nielsen m.fl. (red.): Der er en verden ved siden af verden. Om Nynne Koch og kvindeforskningen,1985

 

Andre anvendte kilder om Nynne Koch:

“Brug underlivet og hold hjernen i beredskab”, interview ved Lotte Thorsen, Politiken,13.7.1997

“Kvindelighed er noget mænd har fundet på”, interview ved Hanne Dam, Information, 17.2.1986

 

©John Chr. Jørgensen