Først lagt op 27-06-2020; senest opdateret 27-06-2020 15:06

Mini-essay 17

 

Kronik-Harald

 

Nogle af mine kolleger på universitetet ville aldrig kunne begå sig på en avis. Og omvendt ville nogle af mine bladkolleger ikke kunne udfylde en plads som underviser og forsker. Universitetet og avisen er to forskellige verdner befolket af to forskellige slags mennesker. Det ene sted fordybelse (forskning) og øjenkontakt (undervisning). Det andet sted tempo (nyheder) og fjernkontakt (massekommunikation).

Straks da jeg mødte Harald Mogensen, tænkte jeg, at han var et menneske, som både ville kunne virke på en avis og på et universitet. Han var nysgerrig, blandede sig, og søgte samtidig nye indsigter og sammenhænge. Sådan en ville jeg godt være.

Da jeg lærte ham at kende i 1972, var han litteratur- og kronikredaktør på Politiken. 15 år senere sad jeg selv i samme stilling, dog vikarierede jeg kun på kronikken, men det var alt nok. Efter tre år som bladmand på fuld tid, havde jeg fundet ud, at jeg alligevel ikke var nogen Harald Mogensen. Min basis var universitetet.

I 1990 vendte jeg tilbage til undervisningen og forskningen (disputats 1994). Men jeg fastholdt kontakten til journalistikken, først som boganmelder ved Politiken til 1996, herefter som litteraturredaktør ved Ekstra Bladet til 2006, i hvilket år jeg forlod både bladverdenen og universitetet for at dyrke fri forskning i pressehistorie, brevhistorie og sagprosahistorie.

Harald Mogensen forblev på Politiken som boganmelder efter pensioneringen i 1979. Han tog sig især af krimilitteraturen, et emne han også holdt kurser over på universitetet. Til sidst stod vi og snakkede sammen hen over den tids mest populære konversationsmøbel: kopimaskinen.

Vi var to cand.mag.’er i dansk, han med bifag i tysk, jeg i engelsk, som havde fulgt hver sin vej.

Jeg valgte universitetskarrieren, han oprindelig forlagsvejen: redaktør ved Westermanns forlag 1941-50, derefter pressevejen, kronikredaktør og teateranmelder ved Politiken 1951-58, tillige litteraturredaktør 1956-58, ansvarshavende ved Ekstra Bladet 1958-63, kommentator, kronik- og litteraturredaktør ved Politiken fra 1963, og det var i den rolle, jeg mødte ham i 1972.

Han skrev til mig og spurgte, om jeg kunne vikariere som anmelder af litteraturvidenskab. Den faste freelancer på stoffet, min universitetskollega Thomas Bredsdorff, skulle på forskerophold i USA og havde foreslået mig som vikar. Jeg sagde straks ja tak og spurgte, om jeg skulle komme ind i Politiken med mine anmeldelser. Lettere forskrækket svarede han tilbage, at jeg endelig bare skulle sende anmeldelserne. Jeg havde afsløret, hvilken novice jeg var. Hvis alle anmelderne kom rendende med deres anmeldelser og knyttede et par bemærkninger til dem om deres vigtighed, ville der ikke være tid til at lave avis.

Selv om mit avisjob var beskedent, var jeg meget stolt af det. Alene den elektriske IBM-skrivemaskine, jeg fik installeret! Den stod og summede potent og rød, klar til at affyre mine udødelige ord på det optisk læsbare manuskriptpapir.

Den første anmeldelse fik jeg i hovedet igen. Harald Mogensen bad mig forklare, hvad udtrykket “ideologisk konserverende” betød. Milde moses, her var en mand, der læste, hvad man skrev, og reagerede konstruktivt på det.

Min første debatartikel returnerede han med disse ord: “Deres kommentar er mig for abstrakt”. Men han ville meget gerne se en anden artikel fra min hånd. Det med hånden løftede ligesom tilbuddet op på et høvdingeplan. Han tilbød mig kronik-pladsen, hvis jeg ville skrive en artikel under overskriften “Leif Panduro - sindssyge og samfundskritik”. Men den skulle “kunne læses af Leif Panduros meget store publikum”. Han ville have mig væk fra det faglitterære og ud i det almene. Han gav mig nogle eksempler på, at det var lykkedes for andre. Jeg skrev artiklen, og den blev trykt som kronik under titlen “Leif Panduro - velfærd og vanvid” (21.7.1972). Bevidst om, at dette betød noget for mig, sendte han mig et personligt takkebrev.

Se, det var en start, jeg kunne bruge til noget. Jeg havde fået konkret vejledning i at skrive en artikel til en avis, og samtidig havde jeg fået et lille indblik i, hvordan man på mikroplan kunne operere som redaktør.

Senere fik jeg lejlighed til at opleve ham på makroplanet, dér, hvor han som en dirigent brugte hele orkestret. “Sådan en aften er der virkelig noget ved at være redaktør,” sagde han uskyldigt-kynisk til mig, da Leif Panduro døde i 1977.

I andre situationer, hvor nyheden ikke kommer udefra som ved et dødsfald, kan man bedre sammenligne redaktørjobbet med instruktørens. Kampagner skal iscenesættes for at få virkning. Harald Mogensen kunne det hele.

Han arbejdede systematisk som en akademiker og spontant som en kunstner. Han redigerede gerne kronikker i serier, som f.eks. Ti Kroniker om Kroniken (1955). Samtidig elskede han de overraskende påfund som skovfoged Chr. Bjælkeby, en opdigtet kronikør, som gjorde grin med den fine litteratur og plæderede for underholdningslitteraturen. Bjælkebys kronikker blev skrevet af journalisten Erik Olaf-Hansen med Harald Mogensen og psykiateren Franz Fromm som bugtalere.

Harald Mogensens aktivisme var med til at gøre ham til en stor redaktør. Han stillede sig ikke tilfreds med de kronikforslag, en avis som Politiken automatisk modtog. Hver lørdag sad han hjemme i herskabslejligheden i Stoltenbergsgade og ringede rundt til potentielle kronikører. Og hvis man som svar på hans henvendelse foreslog at skrive om mærkelige emner som transvestitisme, så kunne man være sikker på, at han sagde ja, tak. Jo mere grænseoverskridende, des bedre. Selv var han en pioner inden for kriminallitteraturvidenskaben.

Hans hustru, journalisten Kirsten Agernæs Mogensen, hjalp ham med at holde styr på ideerne og aftalerne. En vis distraktion prægede hans talestil. Mens han ringede til A, havde han allerede B i tankerne. Det første han sagde i telefonen, var ofte et fuldtonende “øh”. Og så kom det: “Goddaw du, det er Harald”.  

Jeg havde det privilegium at opleve Harald Mogensen på toppen. Hans navn var et konkurrence-moment i pressen. Netop i 1972, da jeg begyndte som anmelder, havde Berlingeren sine lange arme ude efter ham. Mogensen sagde ja, men var kun ansat en uge, før Politiken købte ham tilbage. Jens Kistrup fortæller herom i artiklen “En levende redaktør” i ”Mogensen - til lykke på dagen, et festskrift til Harald Mogensens 75 årsdag den 22. oktober 1987.” I festskriftet er der også en artikel af Erik Olaf-Hansen om tilblivelsen af pseudonymet Chr. Bjælkeby. Selv har jeg bidraget med artiklen “Til Haraldikens fremme”, en hyldest til Harald Mogensen som kronikredaktør.

Tilnavnet Kronik-Harald havde han skaffet sig ved flittig kronik-skrivning i de unge år. Kronik-genren lå - og ligger - godt for en akademiker med hang til pressen.

Sidste gang, jeg besøgte Harald, var det sammen med min efterfølger som litteraturredaktør, Søren Vinterberg. Søren og jeg opfordrede Harald til at skrive erindringer. Han forsøgte også, men det endte med at blive kronikker, bl.a. ”Da Freud kom til Aalborg”, Politiken 18.7.1990. Til gengæld gav hans enke Kirsten A. Mogensen tilbageblik og overblik i   bogen ”Mogensen - pressemand og ægtemand” (2008).

Heri optrykkes også den nævnte kronik.

Det tjener Kirsten A. Mogensen til stor ære, at hun har mod til også at skrive om det pinagtige: at Harald havde svært ved at finde sig i tabet af magt og action, da han blev pensioneret. Han begyndte at kigge efter fremmede damer, og Kirsten måtte selv tage action for at rette op på balancen. Et drama om selvbekræftelse for voksne, og vist ikke så sjældent som vi tror.

 

 

©John Chr. Jørgensen