Først lagt op 03-07-2020; senest opdateret 03-07-2020 14:26

Mini-essay 19

 

Radioglæder

 

Med Danmarks Radio har jeg næsten kun haft glæder.

Men jeg skulle selvfølgelig lige lære det først. Det var i efteråret 1969 i et magasin, der hed “Billigbogen”. Redaktøren, Steen Albrechtsen, stod udenfor studiet og gjorde opmuntrende flyvebevægelser med armene, da jeg læste mit foredrag om “Kongens fald” op i et åbenbart bedrøveligt, jordslæbende tempo. Bagefter ringede en af mine søde tanter til mig. Hun syntes, det var godt. “Nu behøver jeg ikke at læse den bog”, sagde hun. Min mors standard-ros var “Du talte højt og tydeligt”. Min far hørte ikke den slags programmer. Det var ham et kors for tanken, at man kunne tjene penge på at skrive og tale om romaner.

Jeg tjente endog gode penge på at lave skoleradio om arbejderlitteratur sammen med Lene Bredsdorff. Men det blev også til en undervisningsbog trykt i 7.000 eksemplarer. Indtalingen af udsendelserne foregik på Islands Brygge, og vi havde vores hyr med at finde Otto Brandenburg på små listige steder. Men han var dygtig til at gengive lavkøbenhavnsk dialekt, når bare han slap for lydskrift (jf. Selvbibliografi nr. 51: Arbejderlitteratur i 1970’erne, med biografisk note Da Otto Brandenburg skyllede et digt ned med en øl). Lene Bredsdorff var et jern. Hun havde en velsignet evne til at skære igennem og få udrettet noget.

Også med Vagn Steen havde jeg et effektivt samarbejde. Vi talte os igennem Leif Panduros liv og værker på én dag i Radiohuset på Rosenørns Allé.

Det blev til fem radioudsendelser. Tænk, hvor meget man kan udrette på én dag, hvis man er grundigt forberedt. Jeg havde brugt et par år på at skrive biografien. Vagn Steen havde måske brugt en uge på at læse den og forberede spørgsmålene. Men så var vi også klar til samtale.

Vagn Steen havde i øvrigt lavet et barn på mig nogle år forinden, men det tilgav jeg ham let. Han interviewede mig om en bog om at læse forfatterskab. Samtalen gik trægt. Vagn Steen havde efter min mening fået bogen galt i halsen. Bagefter ringede han til mig og sagde, at båndet desværre var blevet væk. Hvorfra ved jeg, at det var løgn? Han gjorde ikke det mindste tilløb til at foreslå, at vi tog interviewet om.

Radioen var meget lettere at have med at gøre end tv. Der var færre mennesker involveret. Hysteriet var begrænset. Man skulle ikke tænke på påklædningen.

I den første tid var der teknikere på udsendelserne, men de blev skåret væk, og det stressede naturligvis de redaktionelle medarbejdere. Jeg oplevede selv, hvor svært det var at producere brugbar lyd på radioens båndoptagere, da jeg lånte en med på en reportagerejse til Norge. Den lyd, der kom på båndet, kunne til nød bruges til at lave udskrift efter.

Radioen var også litterære quizzer og andre julelege. Det var den lette ende. I den tunge ende var der anmeldelser af bøger, som ikke ville have nogen mors chance i radioen i dag. (Et par af mine radioanmeldelser er optrykt efter manuskript i scrapbogen Litteraturkritik & kulturpolitik, 1976:146ff og 155ff).

Ind imellem det lette og det tunge var der det løbende nyhedsstof.

På Rådhuspladsen vidste vi, at det kulturstof, som formåede at tiltvinge sig plads på Politikens A-forside, fx fundet af nye noveller af en populær afdød forfatter, også ville interessere Danmarks Radio og afføde et interview.

For mit universitetsinstitut var Danmarks Radio en inspirerende udvidelse af feltet. Radioen havde brug for grundbøger til at understøtte udsendelser af oplysende karakter. Universitetet havde behov for at begrunde sin eksistens over for befolkningen, og radioen havde en rækkevidde ud over den københavnske Politiken- og Information-offentlighed, vi opererede i. Det sidste var vi tilbøjelige til at glemme. Jeg blev på en mærkelig måde erindret om det, da jeg i 1988 bidrog til radioserie, der hed “Tanker i tiden”. Jeg valgte at tale om noget, jeg havde erfaring med, nemlig at flytte, altså i bogstaveligste forstand: skifte adresse og flytte sit habengut. Straks efter udsendelsen blev jeg ringet op af Bent A. Koch fra Kristeligt Dagblad. Han spurgte, om hans avis måtte optrykke mit radioessay som kronik. “Selvfølgelig”, sagde jeg. Men det var netop ikke nogen selvfølge, at grænserne mellem medierne sådan blev brudt.

Det mest professionelle radiomenneske, jeg har kendt, var Klaus Rifbjerg. Når man var i studiet med ham, kunne man være sikker på, at han altid havde gemt noget slagkraftigt til de sidste 15 sekunder.

På det personlige plan var det  tilfredsstillende, når en radio-kapacitet som Ole Michelsen inviterede til en portrætsamtale (jf. “Venstrefløjen er humanismens rette arvtager”,1977: 9-20). Bagefter dummede jeg mig, da han bad mig komme med forslag til andre, han kunne interviewe. Han forkastede mine to første forslag. Det var ikke nok, at de interviewede var kyndige og havde noget på hjerte. De skulle også have ‘radiostemme’.

 

 

©John Chr. Jørgensen