Først lagt op 11-07-2020; senest opdateret 11-07-2020 13:44

Mini-essay 22

 

Knæskaller og pirouetter

 

Et universitetsinstitut er per definition et bedrevidende sted. Falder man igennem, hører man latterkaskaderne omkring sig. Det måtte Susi, en ung kontorelev, sande:

En af hendes opgaver bestod i at passe telefonen, mens det øvrige personale spiste frokost i institutkøkkenet. En dag var der særlig stor travlhed. Bodil Wamberg skulle have holdt et foredrag om Leonora Christina, men var blevet nødt til at melde afbud på grund af sygdom. Hvis folk ringede og spurgte til tidspunktet og stedet for foredraget, skulle Susi forklare, at det var aflyst og hvorfor. Pludselig kom Susi helt bleg ud i køkkenet og sagde: “Nu siger de, at hun er død!” Folk sad målløse ved bordet: “Død?” “Ja”, sagde Susi, “da jeg sagde, at foredraget var aflyst, fordi Leonora Christina var blevet syg, sagde damen i telefonen: “Leonora Christina, hun er død.”

De bærende søjler i institutadministrationen var voksne stærke kvinder. Norske Berit Grimstad, som normalt passede skranken, var hovedstærk over studenterniveau og forstod at sætte sig i respekt. Hun var den eneste på instituttet, der kunne få professor Aage Henriksen til at ryste i bukserne. Han vidste, at hun til enhver tid kunne gribe ham i at have udfyldt en blanket forkert.

Jeg fik en del med institutadministrationen at gøre, da jeg vendte tilbage til universitetet efter tre år på Politiken. Det var min tur til at tage en tørn med blanketterne.

Som administrator satte jeg mig beskedne mål, troede jeg.

Da jeg trådte til som studienævnsformand (det svarer til studieleder i dag), erklærede jeg, at nu var det slut med de ulækre serveringsbakker, der flød rundt omkring på gangene og i undervisningslokalerne. Vi foretog en gennemgribende oprydning. De studerende satte plakater op med gyldne sentenser på, f.eks.: “Ryd op efter dig! Din mor er her ikke!”

Kort efter flød det igen med bakker, og de studerende begyndte at smile skævt til mig. Jeg havde tabt kampen. De vidste det på forhånd, men de ville ikke tage illusionerne fra mig.

Jeg blev glad, da de sagde, at de ville lave et interview med mig på mit kontor. I en lille film, der skulle vises ved en juleafslutning, skulle jeg få lejlighed til at tale ud om griserierne.

Hvad de ikke fortalte mig, var, at de klippede interviewet op, så spørgsmål og svar kom til at passe sammen på en ny måde:

Intervieweren: “Er det rigtigt, at du har sagt, at folk, der ikke stiller madbakkerne på plads igen, skal stilles op på en stribe og have skudt knæskallerne af?”

Jeg: “Ja, det er ikke spor for meget”.

Min naivitet blev udstillet. Men vi levede videre på det gode humør. Studienævnsmøderne lignede fald på halen-komedier med faste figurer. En af de studerende havde det faktisk med at kaste sig på gulvet af grin. Gad vide hvor han slår sine folder i dag? Er der nogen ministerier, hvor det kan lade sig gøre?

En stor del af sagerne bestod af ansøgninger om dispensation fra reglerne. De samme studerende blev ved med at søge dispensationer fra alle de regler, de blev underkastet. Det var, som om deres forældre engang i tidernes morgen havde indgydt dem så megen tro på egen originalitet, at ingen regel ville passe på dem.

En anden portion sager var ansøgninger fra studerende fra andre universiteter, som søgte optagelse hos os og som ville have godskrevet deres meritter fra RUC eller hvor de nu kom fra. Her var vores studerende meget strikse. Det lå ligesom i luften, at tekstanalytiske metoder indlært på Lars Tyndskids mark i Roskilde aldrig ville kunne bringes til så svimlende højder, som dem, der havde taget deres udspring fra nulhuller på Amager fælled.

Når vi havde diskuteret en tid uden at komme ud af stedet, var standardreplikken: “ÆU”. Det betød, at vi overdrog sagen til Ækvivalerings-Udvalget. Det var mig plus den student, som var næstformand i studienævnet. Vi mødtes så en anden dag og gennemgik sagerne i fred og ro.

Det hændte, at studerende bad om foretræde for studienævnsformanden: En blind studerende kom og præsenterede sig. Jeg kiggede skræmt på hans hund, og gav ham de dispensationer, han havde brug for. Et par studenter kom og spurgte, om instituttet havde en alkoholpolitik, for de havde en lærer, som undertiden lugtede og virkede øllet osv.

Det var problemer, man kunne tage sig af. Derimod havde jeg svært ved at tage det seriøst, når studenterne klagede over deres læreres tøjstil.

Gennem næsten alle mine år på universitetet havde jeg den ære at være formand for forskningsudvalget, hvis væsentligste opgave bestod i formulere stillingsopslag og nedsætte bedømmelsesudvalg. Det var her, repræsentanterne for forskningsområderne førte kampe om, hvad der skulle hæmmes eller fremmes på instituttet. Sammen med Knud Wentzel skulle jeg varetage litteraturens interesser. Hvad Knud Wentzel og jeg kunne blive enige om, gjaldt for instituttets politik på området. Operationen forudsatte, at vi begge havde dækning i vores baggrundsgrupper. Det var administration bygget på indsigt og tillid. Jeg husker samarbejdet med glæde.

Ét var nu at blive enige om sammensætningen af bedømmelsesudvalg. Noget andet var at overtale bedømmerne til at påtage sig hvervet. Det krævede masser af diplomati.  Bedømmelsesarbejdet er dårligt lønnet (i min tid ca. 5000 kr. for en disputats), og ofte tilmed utaknemmeligt, fordi de mennesker, der ikke får stillingerne eller graderne, som regel bliver sure på bedømmerne. For at få overtalt kompetente mennesker til at træde ind i bedømmelsesudvalg er man nødt til at ringe til dem og appellere til deres faglige stolthed, forfængelighed, nysgerrighed og den slags.

Ved en enkelt lejlighed husker jeg, at sansen for festlighed også spiller ind. Da vi skulle sammensætte Erik Aschengreens disputatsudvalg, fik jeg først fat i hustruen til den ønskede engelske bedømmer. Hun sagde, at hendes mand ikke var hjemme, men at hun med sikkerhed vidste, at han aldrig ville træde ind i et bedømmelsesudvalg i Danmark. Jeg tog det til efterretning og takkede for samtalen. En halv time senere ringede bedømmeren forpustet og spurgte, om pladsen i bedømmelsesudvalget stadig var ledig, for han ville forfærdelig gerne være med til at bedømme Mr. Aschengreens disputatsforslag “Jean Cocteau and the Dance.” Det lød, som om han opfattede det som en morsom opgave. 15 måneder senere kunne Erik Aschengreen indbyde til disputatshandling på Amager efterfulgt af en Cocteau-forestilling på Hofteatret og buffet og dans i Husets restaurant i Magstræde. En festlig begivenhed, som både den engelske bedømmer og forskningsudvalgets formand tog del i. Ethvert fag har sine frynsegoder.

Jeg slutter dette mindeblad med en pirouette udført af benævnte dr. Asch i den periode, hvor han var institutbestyrer. Hans evne til at bringe os elegant gennem institutrådsmøderne var legendarisk. Ved en enkelt lejlighed lykkedes det ham at afslutte mødet, før det var begyndt.

“Velkommen til institutrådsmøde. Klokken er 15.00. Mødet er begyndt. Er der noget til punkt 1. Det synes ikke at være tilfældet. Punkt 2? 3? 4? Til eventuelt? Det synes ikke at være tilfældet”. Efter et minut eller to var mødet forbi, og de rådsmedlemmer, som først ankom nu, opdagede, at de var gået forgæves.

 

P.S.

De gange jeg har fortalt denne historie i Erik Aschengreens påhør, har han sagt, at jeg overdrev. Jeg skal ikke kunne stå inde for sekundernes præcise antal, men ansigtsudtrykkene hos dem, der kom for sent, husker jeg nøje.

 

 

©John Chr. Jørgensen