Først lagt op 01-08-2020; senest opdateret 01-08-2020 13:26

Mini-essay 25

 

24 år på Politiken

 

Min adgangsbillet til anmelderiet var specialet om litterær vurdering.

Først fik jeg lov til at øve mig lidt i en fremragende avis uden alt for mange danske læsere: Göteborgs Handels- & Sjöfartstidning. Dér anmeldte jeg ny dansk skønlitteratur på opfordring fra avisens kulturredaktør, Karl Erik Lagerlöf, som havde hørt mig præsentere specialet på et seminar på Hindsgavl.

Derefter blev jeg bedt om at vikariere for Thomas Bredsdorff på Politiken. Thomas, som jeg havde gået til litterær analyse hos på universitetet, skulle på forskerophold i USA og havde bragt mig i forslag som anmelder af litteraturvidenskab. Jeg debuterede i september 1972 med en anmeldelse af et nummer af Grundtvigstudier. Ja, det var dengang.

Men forinden havde jeg demonstreret over for bladets litteratur- og kronikredaktør Harald Mogensen, at jeg havde bredere interesser end de strengt litteraturvidenskabelige. Så jeg kom snart til at anmelde alt muligt og udfoldede mig i kronik- og debatspalterne. Mogensen og hans efterfølger fra 1978 Bettina Heltberg opfordrede mig til at bruge hele avisen.

Jeg opdagede, at Politiken bestod af en hel række underredaktioner, som hver især prøvede at opnå autonomi. Der var f.eks. en selvstændig søndagsredaktion og inden for den en kulturredaktion, der hed Forumsiderne bestyret af en temperamentsfuld og på mange måder vidunderlig redaktør, Rosa Krotoschinsky. Hun kunne finde på at råbe “Jeg hader dig, Herbert!” efter Pundik, hvis han prøvede at snuppe en side fra hende.

Frem til 1987 skrev jeg på freelance-vilkår. Herefter fik jeg tilbudt stillingen som litteraturredaktør på fuld tid og takkede ja. Hensigten fra begge sider var, at det skulle blive en varig ansættelse. Men efter tre år valgte jeg at vende tilbage til min lektorstilling på universitetet og mit freelance-forhold til Politiken. Det holdt i yderligere seks år, hvorefter jeg definitivt sagde farvel til bladet efter 24 års ansættelse. Om motiveringerne hertil senere. Først lidt baggrund om mit forhold til Politiken.

Det ville være forkert at sige, at jeg er født ind i Politiken-segmentet.

Min far var sporvejsarbejder og ærkesocialdemokrat. Han forsøgte igen og igen at indføre Social-Demokraten som husstandens avis, men den øvrige familie, min mor og mine to ældre søskende og jeg foretrak Politiken. Det gjorde min far måske også, hvis vi alene holder os til avisen, men min far var som sagt socialdemokrat og syntes, at vi i videst mulige omfang burde støtte arbejderbevægelsen. Vi forstod, at det betød meget for ham. Men ligefrem holde en dårligere avis af politiske grunde? Politiken havde mere af det hele: underholdning, tegneserier, sport, krydsord og så videre. Han lod sig da også altid overtale til at vende tilbage til Politiken efter en periode med Social-Demokraten eller Aktuelt, som den kom til at hedde fra1959.

Bortset fra et lille familieleksikon var det ikke et hjem med bøger. Vores væsentligste læsestof var den daglige avis og så de ugeblade, vi fik fra Gutenberghus i de år, hvor min storebror var litograflærling derinde.

Radioen og senere tv var væsentlige kilder til information og underholdning. Vi hørte og så rub og stub, inklusive Radioteatret og TV-teatret. Selv om mine forældre ikke havde nogen formel uddannelse, søgte de oplysning og fulgte med i, hvad der foregik. Og vi børn skulle have en uddannelse. Min bror blev litograf, min søster var elev i en forretning, men forlod arbejdsmarkedet, da hun blev gravid som 18-årig. Jeg fik som familiens efternøler lov til at blive gående i skolen. Egentlig ville jeg have været typograf. Dét var en af mine onkler, han var familiens bedst uddannede. Men mine lærere blev ved med at synes, at jeg burde læse videre. Først til folkeskolelærer, så til gymnasielærer og universitetslærer. Og dér endte jeg så. Dygtige dansklærere, Poul Thorsen på Randersgades skole og Børge Andersen på Christianshavns Gymnasium, stimulerede min læse- og skrivelyst. Jeg skrev artikler i Christianshavns Gymnasiums “Under Spiret”, som var redigeret af Finn Hauberg Mortensen. Han endte i øvrigt med at blive mit arbejdslivs sidste institutbestyrer.

Politiken var med på hele vejen. Det var Politiken, jeg klippede kulturartikler ud af, da jeg gik i gymnasiet. Politiken var en af de aviser, vi holdt på Psykopatgangen på Studentergården. Og straks da jeg flyttede i egen lejlighed, tegnede jeg abonnement på Politiken.

Så var jeg ikke født ind i Politikensegmentet, kom jeg efterhånden til at tilhøre det.

På universitetet konkurrerede Politiken i disse år med Information. Nogle lærere og studerende syntes, at Information var den eneste avis, man kunne være bekendt at skrive i. Politiken var for borgerlig og højreorienteret. Det var bestemt ikke nogen ublandet ære at skrive i Politiken.

Der var dem, der mente, at det var suspekt overhovedet at skrive i en avis, når man havde fast ansættelse på et universitet. Det var dog sjældent, der kom klager. Jeg husker faktisk kun én: Det var en anonym klage over, at kandidatstipendiat Claes Kastholm Hansen skrev tv-anmeldelser i Politiken. Den ømmede jeg mig lidt over, for jeg havde både været med til at indstille Kastholm til stipendiet og til at anbefale ham som Politikenskribent.

Når der kom klager over mig, handlede de ikke om ansættelsesforholdet, men om indholdet i de artikler, jeg skrev. Klagerne gik på, at jeg var for venstreorienteret - jeg var erklæret SF’er og sad i partiets kulturudvalg - eller på, at jeg drev universitetspolitik i avisspalterne. En universitetskollega skrev og klagede over min ‘magtbrynde’. Det havde de meget fornøjelse af i redaktionsledelsen. Når de mødte mig på gangene, smilede de skævt og sagde ’magtbrynde’.

De skriftlige klager var som regel stilet til chefredaktør Herbert Pundik, som så sendte dem videre til dem, der blev klaget over, og evt. til deres nærmeste foresatte. Det vil fx sige, at en klage over en anmeldelse gik fra Pundik til anmelderen selv og til litteraturredaktøren, som så i fællesskab afgjorde, om klagen skulle trykkes, eller om klageren skulle have et privatbrev som svar. Kun chefredaktøren kunne kræve, at en konkret klage skulle trykkes. Bettina Heltberg kunne dog få Pundik til at skifte mening. Hun syntes, vi skulle overlade det til andre at kritisere Politiken.

Politiken var et stort hus med mange ansatte, som umuligt alle sammen kunne kende hinanden. Men hver ansat havde sine forbindelseslinjer. Som boganmelder refererede man til litteraturredaktøren - det var i min tid Harald Mogensen, Bettina Heltberg, mig selv, Søren Vinterberg og Bjørn Bredal.  Som litteraturredaktør refererede man til chefredaktør Herbert Pundik. Det var også ham, der tog sig af det, hvis der kom trusler mod anmelderne. Pundik beskyttede sine anmeldere og redaktører. En forfatter ringede til mig og sagde, at han ikke helmede, før han fik mig i jorden. Vi mente, at han nok havde fået en tår over tørsten. Jeg satte sikkerhedskæden for min hoveddør. Man kunne aldrig vide.

Da jeg en aften havde inviteret en række bogforlæggere til et debatmøde, dukkede Pundik op og forsvarede mine dispositioner. En forlægger fra provinsen klagede først over Politikens københavneri. Kort efter sagde han, at det var lang tid siden han havde åbnet Politiken. Så sprang Pundik op og sagde: “Ham behøver vi ikke at lytte mere til!”

På en redaktionel konference spurgte Pundik, om vi var nok ude på revlerne. Fulgte vi godt nok med alt det eksperimentelle? Hvor mange chefredaktører ville spørge sådan?

Undertiden syntes vi, at han blandede sig rigeligt meget, når han fx ville korrigere noget, Kirsten Thorup mente om Palæstina i en kronik, eller når han på vej hjem i flyveren til Tel Aviv bestilte et debatindlæg hos en medpassager. Men hellere en udfarende og lejlighedsvis vildfaren redaktør end en kedelig administrator.

I de tre år, jeg var ansat som litteraturredaktør på fuld tid, kom jeg tæt på flere af de redaktionelt og journalistisk ansatte.

Mange anmeldelser blev trykt på sider, der hed “Debat og bøger”. Debatredaktøren, Esben Odbjerg, og jeg arbejdede tæt sammen og blev gode venner og sås privat - ja, gør det endnu. Esben var en mand, der stod respekt om. Han havde forstand på penge og havde været tillidsmand. Og så kunne han håndtere det mangehovede uhyre, der hed Politikens meningsmagere. Også når de stod og stampede i gulvet foran ham og sagde, at de var juridiske professorer. Esben var rank i ryggen og kold i røven. Han lærte mig det meste af det, jeg ved om redigering og bladdrift.

Vi deltog begge i de daglige møder, hvor det blev besluttet, hvad der skulle stå i næste dags to ledende artikler, den indenrigspolitiske og den udenrigspolitiske. Som regel gik næsten al tiden med uudtømmelige indenrigspolitiske emner som sygehusvæsen og apotekerlovgivning. Så når den stakkels udlandsredaktør ved mødets afslutning prøvede at finde ud af, hvad han skulle skrive om til næste dag, sagde et vittigt hoved ved navn Søren Nielsen: “Kan du ikke give Ghandi et godt råd?” Samme Søren kunne for morskabs skyld prøve at inddrage litteraturredaktøren ved at spørge, om jeg ikke havde noget ligskænding. Med det mente han nyt fra Karen Blixen-forskningen.

Det hændte, om end sjældent, at der skulle skrives kulturpolitiske ledere. Jeg har optrykt en af dem, jeg selv skrev (“Kulturpalaver” 29.8.1987), i den bog, der hedder “Kultur i avisen” (1991:88-89). Det er en historie om kampen mellem Rifbjerg og Stangerup. Selv om Politiken blev anset for at være en kulturavis, så måtte kulturen vige pladsen for politik og økonomi på lederpladsen.

Ledermøderne blev holdt i hjørneværelset på Herbert Pundiks kontor. Når han kedede sig, gik han hen til sin telefon og talte hebraisk med nogen i Tel Aviv. Det var for så vidt en lettelse, for så vidste man, at mødet lakkede mod enden. Normalt spildte man ikke tiden på avisen, men ledermøderne var undtagelsen fra reglen.

Som litteraturredaktør sad man ved en væsentlig kilde til nyheder og debat: de nye bøger. Det var uhyre vigtigt, at man kunne se potentialet i dem og hurtigt fik dem ekspederet videre til reportere eller hvem der nu skulle gøre noget ved dem. Et sekretariat med Gerd Salmark i spidsen sørgede for, at tingene blev gjort. Jeg arbejdede tæt sammen med kulturredaktøren og især de litterære reportere. I min tid var det først Ole Schierbeck, dernæst Jens Kerte og til sidst Carsten Andersen, der alle fulgte bogmarkedet tæt. De var selv i stand til at vurdere, hvornår der var nyhedsjournalistik i en bog.

Politikens eminente korps af tegnere var tidligt involveret i produktionen af bogsider og bogtillæg. Holck, Nyman, Willumsen, Saabye, Thorsen og Anne-Marie Steen Petersen ikke mindst. Deres ideer kunne redde dagen, når layouteren, Yvon Svensson, skulle placere tekstmasserne på siden. Det var endnu i papirets tid.

Også redaktøren af navnestoffet stod man i nær forbindelse med. Undertiden var det rimeligt, at det var litteraturredaktøren selv, der skrev fødselsdagsportrættet eller nekrologen på en stor forfatter. Der blev også skrevet nekrologer på forskud, men vi var forsigtige med det efter det engang skete, at en større portion nekrologer måtte kasseres, fordi nekrologernes forfatter døde før de forfattere, han havde ”slået ihjel”.

At skrive nekrologer på folk, der stadig er levende, strider imod vores instinkter. I en forskudsnekrolog over Elsa Gress kom Hans Hertel et sted til at skrive: “Hendes hidtil bedste roman er …”. Selv bøvlede jeg med at skrive forskudsnekrolog over Palle Lauring, fordi han blev ved med at komme ind på mit kontor, mens jeg skrev.

Litteraturredaktøren var arbejdsgiver for anmelderne, redigerede deres manuskripter, holdt møder med dem både på tomandshånd og som gruppe. Hvordan man end vendte og drejede det, så lå anmelderne i konkurrence med hinanden. De konkurrerede om at få de bedste bøger til anmeldelse, om at få mest plads og den bedste placering. Nogle ville helst ikke anmelde tykke bøger eller bøger af forfattere, de ikke kendte i forvejen. Andre prøvede konsekvent at overskride pladsgrænserne. Andre igen bad om at få deres anmeldelser placeret på en højreside osv. De talte heller ikke altid pænt om hinanden. Redaktørens opgave var at udnytte deres potentiale bedst muligt. Arbejdet krævede en lederuddannelse eller talent for ledelse. Det sidste havde jeg muligvis lidt af, det første ville have været nyttigt. Nå, men jeg fægtede mig frem og hældte en del vand ud af ørerne. Jeg har altid haft en vis evne til at få det bedste ud af situationen. Når der hang mere end hundrede utrykte anmeldelser på min skærm, lykkedes det mig altid at få tiltusket mig nogle ekstra sider eller et helt bogtillæg. Det sidste forudsatte, at jeg havde en ny bærende ide. Og ideer har jeg gudskelov altid haft nok af.

Når det kom til stykket, var mit afgørende problem med jobbet, at det åd al min tid og ikke tillod mig at fortsætte med at forske og skrive. Jeg var på forhånd ikke klar over, at forskningen var så vital for mig. Uanset hvor meget jeg dygtiggjorde mig som litteraturredaktør, så ville det aldrig kunne fylde mit liv på samme måde, som arbejdet med biografien om Panduro havde gjort det. Jeg savnede tid til researche, tænke og skrive.

Herbert Pundik ville meget gerne have, at jeg blev på posten og spurgte, hvad avisen kunne gøre for mig. Det lå i samtalen, at han tænkte på forfremmelse, finere titel, flottere kontor, mere sekretærhjælp, flere rejser, kort sagt alt det, der kan købes for penge. Men hvad jeg havde brug for, var tid, og det forstod han dybest set ikke.

Da han foreslog, at jeg holdt fri fra avisen for at forske om onsdagen, måtte jeg smile indvendig.

Og da han som et sidste desperat træk gjorde mig opmærksom på, at det var Politiken, der havde skaffet mig en kone, lo jeg hjerteligt. Han havde allerede spillet den variant i en lønforhandling med Teresa.

 

P.S.

Jeg skrev afskedskronik i Politiken 31.8.1996: “Det sidste øh”.

Om de breve, jeg modtog, har jeg fortalt i kapitlet “Breve til en boganmelder” i bogen “Postkassen der rødmede” (2017:14-43).

Se i øvrigt Bo Bramsens “Politikens historie set indefra 1884-1984”, bind 2, 1984:367ff.

 

©John Chr. Jørgensen