Først lagt op 08-08-2020; senest opdateret 08-08-2020 11:52

Mini-essay 28

 

Læsegruppen

 

Noget af det bedste, jeg gjorde i min studietid, var at sige ja, tak, da jeg blev spurgt, om jeg ville gå ind i en allerede etableret læsegruppe. Det blev begyndelsen til et mere stabilt studium og nogle livslange venskaber.

Læsegruppen var et selvvalgt fællesskab udsprunget af forprøve-undervisningen i dansk. Gruppen bestod oprindelig af Finn Hirshals, Erik Olesen og Mogens Svendsen. Jeg blev rekrutteret efter at have holdt et par oplæg ved Mogens Brøndsteds kursus i fortolkning.

Finn og Erik havde engelsk som bifag. Mogens og jeg havde oprindelig valgt tysk, men vi skiftede til engelsk for at kunne bruge læsegruppen fuldt ud.

Ironisk nok var ingen af os tilhængere af gruppearbejde! Vi dyrkede det bare. I realiteten organiserede vi vores eget studium inde i studiet.

Vi læste og diskuterede hinandens specialer. Da mit blev udgivet i 1971 under titlen Litterær vurderingsteori og vurderingsanalyse var det tilegnet Finn Hirshals, Erik Olesen og Mogens Svendsen.

Jeg var kommet skævt ind i studieforløbet, fordi jeg aftjente min værnepligt lige efter studentereksamen. Fra august 1963 til januar 1965 var jeg i marinen, det meste af tiden som såkaldt plotter-korporal ved Mobil Base på Holmen. Herfra fik jeg i uniform lov til at cykle ind til Frue Plads og deltage i den studieforberedende undervisning, så jeg kunne aflægge eksamen i filosofikum i sommeren 1964. De forstående flådeofficerer, hvoraf flere afslørede, at de gerne ville have været historikere eller noget andet civiliseret, tillod mig også at deltage i undervisningen i oldislandsk fra efteråret 1964, så jeg kunne komme ind i et normalt studieforløb og tage forprøven i dansk i sommeren 1966. Herefter ser det ud, som om det gik slag i slag med bifagseksamen i engelsk vinteren 1969/70 og hovedfagseksamen i dansk 1970/71 og ansættelse som amanuensis i dansk litteratur i umiddelbar forlængelse heraf. Og så en automatisk oprykning til lektor i 1975.

Men vejen var på ingen måde lige og let. Undervejs måtte jeg afbryde studiet i et halvt år på grund af en depression, formentlig udløst af overanstrengelse. Jeg kom fra et miljø uden akademiske traditioner. Der var ingen, der kunne give mig gode råd. Jeg busede på, som om jeg skulle tilegne mig alverdens viden på ingen tid. En stræbsom og begavet medstuderende, Jørgen Moestrup (1943-1996), sagde, at de ting, han og jeg skrev om Georg Brandes, Henrik Pontoppidan og andre af det moderne gennembruds forfattere, altid skulle være bedre end noget, andre havde skrevet om samme emne. Ambitionerne var tårnhøje. Man kan sige, at Jørgen Moestrup indfriede forventningerne ved at skrive et videnskabeligt banebrydende speciale om Pontoppidan og Nietzsche (jf. Flemming Behrendt: Livsrusen, 2019:8). Men for mig blev det for meget. Jeg knækkede sammen. Når jeg i dag læser mine breve fra dengang, bliver jeg rystet over det maniske sprog og hele den studentikose tone. En rygsækrejse til Kreta beskrives fx sådan: “billig vin, strabadser, gamle sortklædte kællinger, homoseksuelle, politi, militær, Aiskylos, militær, politi, hitch-hike, socialdemokratiske lastbilchauffører, ouzo, rakt, masticha, himmelseng på strandbred, maveforgiftning, tysk arkitekt med folkevogn (blaf på 2 dage!), ødemark, stegende varme, lune aftener, tyrkisk kaffe, hashstudenter, gæstfrihed ud over det almindelige, cikader, chokolader, spader, gader, lader …”.

Da jeg blev indlagt på psykiatrisk afdeling på Bispebjerg, spurgte en psykolog, om jeg opfattede mig som en plusvariant. Jeg fandt spørgsmålet ubehageligt, fordi det mig bekendt refererede til noget med adfærden hos mus og rotter, men jeg forstod essensen og svarede “Ja”. Hvortil han replicerede: “Kan du ikke holde op med det?” Hvis alting var så let, som det spørgsmål implicerede, behøvede man vel knap nok psykologer. Men han havde ret i, at jeg måtte forsøge at styre min intellektuelle stræbsomhed. Og til den ende var det et godt middel at sende mig væk fra universitetet for en tid. Jeg tilbragte nogle måneder på sanatoriet Montebello i Helsingør, hvor jeg snedkererede piber, broderede puder og lyttede til klassisk musik m.m. indtil jeg igen kunne læse stille og roligt. Den ligevægtige Poul Martin Møller, ham med En dansk students eventyr, blev min redningsmand. Jeg anskaffede mig hans Efterladte Skrifter i tre bind og læste med dyb tilfredsstillelse hans livskloge tekster.

Da jeg kom tilbage til studierne, hjalp læsegruppen mig med at strukturere stoffet. Vores ambitioner bestod ikke i at være den bedste verden, men i at leve op til de krav, fagene stillede til beståede eksaminer. Vi lavede små kompendier til hinanden, skrev noter til forelæsningerne, så ikke alle fire behøvede at gå til det hele. Undervisningen i engelsk var sølle i sammenligning med det, der foregik på dansk. Vi gjorde det lettere for os selv og skaffede på den måde tid til de litterære diskussioner, som for os var det egentlige. Vi gik i biografen sammen, og vores diskussioner om filmene var så interessante at filmene ved gensyn har haft svært ved at leve op til dem.

Erik og Mogens arbejdede på at udvikle min musikkultur. De fik mig til at gå med til torsdagskoncerter, hvor de sad på hver sin side af mig for at kunne stoppe ethvert tilløb til klappen mellem satserne.

Vi spillede også bold - og kort! En uge på Bornholm, hvor vi skulle læse til eksamen i svensk, var nær gået i vasken, fordi opdagede, at vi havde en fælles interesse i whist.

Med læsegruppen kom der balance i tingene. Jeg ragede et par middelmådige karakterer til mig i engelsk. Det ville jeg tidligere have takseret som en plet på min ære, nu var det et fnug på mit ærme.

Læseklubben blev et venskabsforhold, hvor vi efter bedste evne hjalp hinanden. Da Mogens Svendsen på et tidspunkt var ved at gå kold i sit speciale om Thorkild Hansen, trådte vi alle til med råd og dåd.

Mogens og hans kone Bodil købte mine forældres andelslejlighed i Viborggade 15. Det var en slags bornholmsk byttehandel: Bodil og Mogens kom fra Bornholm. Mine forældre var som pensionister på vej til Bornholm, hvor min mor egentlig stammede fra.

De købte et husmandssted i Olsker for de penge, de havde fået for lejligheden i Viborggade.

Når Mogens og Bodil holdt fester, kunne Bodil finde på at vise gæsterne det sted i soveværelset, “hvor John blev født.”

Mogens var en alsidigt begavet fyr. Hænderne var skruet godt fast på ham. Han sagde altid i spøg, at hans skulle have været pedel som bifag. Han hjalp sine naboer med at sætte reoler op eller fastgøre et løst håndtag, og så snuppede de lige en bajer bagefter.

Mogens manglede fremdrift og i sidste ende også livsvilje. Han blev lektor på Rønne Gymnasium, men begyndte at drikke. Det endte med skilsmisse mellem ham og Bodil. De delte børnene, således at sønnen Anders blev hos Bodil, mens Mogens fik ansvaret for datteren Lotte. Det var i praksis snarere Lotte, der fik ansvaret for Mogens. Hans selvdestruktivitet førte til en alt for tidlig død. Men på det tidspunkt havde jeg helt mistet forbindelsen med ham. Lotte klarede sig imponerende flot videre i tilværelsen og blev kendt som filminstruktør (“Bornholms stemme”) og debattør.

Vi andre tre fra læsegruppen har været venner for livet. Vi har fulgt hinandens op- og nedture i arbejdslivet og i familien. Vi mødes stadig og “taler om Billeskov”, som min kone formulerer det.

Erik Olesen, et unikum af litterær entusiasme, blev seminarielektor i Holbæk. Han og jeg lavede i fællesskab Omkring Den kroniske Uskyld i “Værkserien”, der blev redigeret af min universitetsven Hans Hertel. Erik bidrog senere med velskrevne artikler til Dansk Forfatterleksikon, som jeg redigerede under medvirken af en anden universitetsven, Thomas Bredsdorff.

Finn Hirshals, som har et oplagt talent for at styre og organisere, blev gymnasielektor i Ballerup og fik mange administrative hverv i opgavekommissioner og lign. Finn, Erik og jeg redigerede i fællesskab antologien Velkommen i de voksnes rækker.  Bogen blev ikke nogen salgssucces, men vi havde det sjovt, mens vi lavede den. Finn med falkeblikket blev min faste manuskriptkritiker.

 

 

©John Chr. Jørgensen