Først lagt op 22-08-2020; senest opdateret 23-08-2020 10:32

Mini-essay 31

 

Erindring og humor - eftertanker

 

Alle, der udtaler sig om andres erindringer, skulle prøve at skrive deres egne. Først da får de øje på det grundlæggende problem: Man er nødt til at have en synsvinkel på stoffet. Ellers sander det hele til i detaljer.

Før man aner det, er denne synsvinkel imidlertid blevet bestemmende for valget af genre og tone.

Jeg ønskede at sammenstille nogle glimt fra en professionel løbebane, og jeg erklærede, at jeg ikke troede på nogen nødvendig indre sammenhæng i et menneskeliv. Jeg afstod således på forhånd fra at finde et biografisk organiserende princip.

Mine erindringsglimt har været holdt i en lys tone, og grundgenren har været anekdoten. Jeg kunne sikkert have ramt en lidt mindre lys tone og have været mere tilbageholdende med morskaben, men jeg kunne ikke have skrevet i en mørk tone og anlagt en tragisk synsvinkel på mit liv.

Som læseren vil have bemærket, forholder jeg mig forholdsvis sjældent til sygdomme, skilsmisser og kærestesorger. Ikke at jeg har været forskånet for disse sager. Sygdomme skriver jeg faktisk noget om, men kun mine egne, og jeg ser dem så vidt muligt helst fra den lyse side.

Skilsmisser og kærestesorger involverer per definition andre end en selv, og dermed rejses problemer af fremstillingsteknisk og moralsk art. Hvordan skal de andre komme til orde i teksten? Og med hvilken ret kan man tillade sig at inddrage andre, stadig levende personer i sine erindringer?

Jeg giver små, afrundede portrætter af afdøde venner og samarbejdspartnere - Ebon Borg, Thorkild Borup, Nynne Koch og Harald Mogensen - men jeg gør intet ud af de kvinder, jeg har været gift og forlovet med eller kæreste med, før jeg som 43-årig blev gift med Teresa Waskowska.

Det er en mangel eller skævhed ved fremstillingen, specielt, når det gælder de kvinder, jeg har udgivet bøger sammen med. Men hellere acceptere denne skævhed end at træde på andres følelser.

Jeg medgiver, at der i disse valg og fravalg kan ligge en vis konfliktskyhed og selvbeskyttelse, men ambitionen har ikke været at fremlægge den fulde sandhed om mig selv, men at fortælle om nogle interessante situationer og personer fra mit professionelle liv.

Mine erindringer er snarere memoirer end selvbiografi.

I overensstemmelse med min gamle institutkollega Johnny Kondrup, som er ekspert i disse genrer, bruger jeg erindringer som en bred betegnelse, der kan rumme både selvbiografi og memoirer. Forskellen på de to sidstnævnte genrer er, at “autobiografiens intention er rettet mod selverkendelse, som søges opnået gennem en fortolkende rekonstruktion af det levede liv”, mens “memoireforfatterens ønske er at orientere læserne om en række begivenheder, som han har været vidne til eller deltaget i.” (Kondrup: Erindringens udveje, 1994:33ff). Andetsteds skriver Kondrup, at memoireforfatterens “værk i sin mest konsekvente form er en perlerække af anekdoter” (Kondrup: Levned og tolkninger, 1982:27).

Jeg takker for de afklarende definitioner og vedkender mig med glæde, at det, jeg har skrevet, er faglige memoirer.

Hvad angår anekdoterne, så kommer de ikke af en uimodståelig trang til at underholde. Jeg oplever og husker gennem sådanne situationer. Jeg vil gå så vidt som til at sige, at min livsfilosofi er grundet på humor.

Hvis der i Kondrupsk forstand er et strejf af autobiografi i disse erindringsstykker, så er intentionen rettet mod at udvide humoren så meget, at den også kan rumme problemer og sorger. Filosofien går ikke ud på at grine ad det hele, men at forsøge at få det bedste ud af tingene ved at løfte sig over dem og se dem i et nyt perspektiv.

Vittigheder og anekdoter er små lærestykker i perspektivforskydning og fortolkningssammenstød. Jeg holder meget af denne anekdote fra det virkelige liv på Politiken: En mand havde skrevet et læserbrev, som kaldte på en uddybende forklaring. En reporter tog ud til ham for at interviewe ham. Manden fastholdt sine synspunkter. “Han må jo være vanvittig”, sagde redaktøren. “Nej, han er civilingeniør”, svarede reporteren.

I forbindelse med min stadig fremadskridende Parkinson-sygdom fik jeg for et par år siden tilbudt et talekursus. Og jeg mener ikke talerkursus, for det var ikke retorikundervisning, men bare øvelser i tydelig artikulation. Parkinson rammer desværre også taleorganerne, og hvis man ikke gør noget ved problemet ender det med, at folk ikke forstår, hvad man siger. Jeg fik nogle enetimer hos en dygtig talepædagog, som var uddannet på mit gamle institut. Et par gange var der også nogle studerende, som overværede undervisningen. Situationen var akavet: Her sad jeg, en gammel rutineret lærer anbragt i rollen som en begynder, der fik ros og ris. Der var ikke andet at gøre end at prøve at tage situationen fra den muntre side. I stedet for at læse op af de samme fraser hver gang, sammenstillede jeg fra gang til gang nogle A-4-sider med vittigheder fra mit arsenal af håndbøger (“Bevingede ord”, “Alverdens anekdoter” og Poul Malmkjærs samlede værker). Ud over at vittighederne løftede stemningen og gav mig serveretten tilbage, havde de også den fordel som pædagogisk materiale, at deres pointer for at gå hjem måtte artikuleres fuldkommen klart. Normalt taber Parkinson-patienten artikulationskraft til sidst i en passage, men her måtte jeg altså virkelig anstrenge mig for at sikre mig belønningen: smilet eller grinet.

“Ønsker du at dø med en vittighed på læberne”? spørger min læser. “Ville det være bedre med en forbandelse?” svarer jeg.

Da en god ven af mig lå på sit yderste, blev der talt hen over hans krop i hospitalssengen. Han tog iltmasken af og sagde “Jeg er ikke død endnu.” Han vidste formentlig, at det var et citat, men tiden var ikke til originale påfund.

“Én ting er nu humoren som livsholdning, men det er vel ikke den, der har drevet dig frem i livet?” spørger min læser videre. “Nej, jeg har ikke direkte orienteret mig efter vittighederne”, svarer jeg.

Er min opfundne læser ikke blot et anstrengt forsøg på efterrationalisering? Har jeg overhovedet haft nogen samlet bestræbelse i livet?

At blive selvhjulpen, altså at kunne klare mig selv økonomisk var til en begyndelse vigtigt for mig. Det skyldte jeg mine forældre, som havde holdt mig i skolen længere, end der var tradition for i mit miljø.

Jeg havde masser af småjobs i skole- og studietiden: bud for en købmand, for et renseri, for en legetøjsforretning, blomsterbud, avisbud, sommerjob på Nordisk Fjer, Solbjerg Mejeri og Grønlandske Handel, postbud i lange baner, privatlærer i dansk, tysk og latin m.m. Jeg måtte bidrage til livets ophold, og det lærte jeg meget af. I det hele taget har jeg nydt godt af den brede erfaringsbaggrund, mit miljø har givet mig.

Det var noget helt særligt at komme hjem med en lønseddel, som viste, at jeg kunne leve af det fag, jeg havde studeret. Jeg var stolt og glad. Min fars evindelige “Læser du lektier eller romaner?” var nu definitivt blevet gjort til skamme: Jeg havde bevist, at man kunne leve af at læse romaner.

Når man kom fra arbejderklassen, var det at få en fast stilling til en god løn allerede meget. Og så tilmed et interessant job, nærmest et hobby-job af en art, som sikrer én beskæftigelse livet ud.

Bestod resten af livet i andet end at klare sig godt i jobbet og realisere det almene? Jeg agerede i hvert fald sådan, giftede mig og fik et barn. Syv år efter fulgte en skilsmisse. Den havde ikke været en del af livsplanen!

Men livet gik videre. De civiliserede aftaler omkring min søn Torsten gav tilværelsen struktur. Jeg kunne forelske mig, men jeg skulle ikke nyde noget af at gifte mig igen.

Jeg kastede min energi ind i arbejdet og var privilegeret derved, at jeg kunne lide det hele, både at undervise, forske og at skrive i avisen. Når folk af og til spurgte, om jeg ikke var arbejdsnarkoman, blev jeg træt i ansigtet. De burde jo kunne se, at det ikke var en sygdom eller et narkotisk stof, men en lyst og en leg.

Jeg syntes, det var morsomt at sætte gang i de unge studerende. At se lyset i deres øjne, når der gik en prås op for dem.

Jeg nød at kulegrave stofområder, løse problemer og skabe nyt udsyn i min forskning.

Og avisen var det rene frikvarter. Jeg var kommet ind i en slikbutik, og kunsten bestod i at vælge fra. Dér havde jeg et problem.

Når jeg havde involveret mig i noget, havde jeg svært ved at komme ud af det igen. Selv om jeg ifølge Bettina Heltberg så “lige så dæmonisk ud som en siciliansk mafialeder”, så var jeg en pæn dansk dreng, som nødig ville skuffe nogen.

Jeg havde siddet på første række i flinkeskolen, og jeg kom aldrig helt ud af den. Nogle alvorlige advarsler – depression, rygsmerter og mavesår – fortalte mig at kroppen havde sine grænser og at jeg ikke måtte anbringe mig i positioner, hvor jeg belastede mig over evne.

Hellere operere med overskud i anden række end fægte fortvivlet i første række. Det var en overlevelsesstrategi, som blev en livsfilosofi.

Der ligger en indrømmelse af svaghed i den. Jeg kan godt lide de karakteristikker af mig, som har denne svaghed med.

Min desværre nu afdøde forskerven fra Det kongelige Bibliotek, Lars Peter Rømhild, har kaldt mig “Humanisten uden albuer”. Et handicap set i gunstig belysning.

Tidsskriftet “Standard” har i en leder udnævnt mig til “Boulevardernes dr.phil.” Inkommensurable størrelser. Jeg indrømmer, at jeg skræver, så bukserne er ved at revne. Engang da jeg skulle holde foredrag om Sven Hazels krigsromaner på Frederiksberg Bibliotek, revnede bukserne faktisk, da jeg satte mig ind i taxaen. Jeg var hermed advaret.

Hans Hertel har i en fødselsdagsartikel anskueliggjort min virksomhed som underviser i kulturformidling med dette litterære billede: “Og når man i tiderne har set dr. Jørgensen belejret af studerende og specialeskrivere, har det kunnet ligne Gulliver og lilleputterne. Bortset fra at mange af eleverne er groet op til talent- og magtfulde skribenter og redaktører, der nu rådgiver og redigerer deres gamle lærer.”

***

Jeg indser nu – og først nu, mens jeg skriver det – at der under disse anekdotiske memoirer løber en selvbiografisk bestræbelse i retning af en selverkendelse, forstået som evnen til at justere sine kræfter i forhold til virkeligheden. Jeg er et privilegeret menneske, som på min bane gennem livet har modtaget en række tilbud, som jeg kunne tygge på – og sluge eller spytte ud, som jeg nu ville. Som tv-manden Poul Nesgaard siger det: ”Livet er fuldt af foræringer – bare man ved, hvad man vil og har tålmodighed til at vente.“

Det gjaldt bare om ikke at overbelaste systemet. Et par gange, hvor jeg sad med særligt fristende tilbud, har jeg nydt godt af min kones og min søns unisone råb ind over middagsbordet: “Det gør du ikke!” Det sker, at man behøver andres hjælp til at forstå sig selv.

Som Boulevardernes dr.phil. bestræber jeg mig for at sige tingene så kort som muligt. Jeg ville undersøge om mit liv ikke kunne sættes på en formel, et motto, og foreslog “Et jævnt og muntert liv”. Min kone kiggede smilende på mig og sagde “jævnt?”

 

John Chr. Jørgensen

 

©John Chr. Jørgensen