John Chr. Jørgensen

Selvbibliografi

 

Mest læste John Chr. Jørgensen seneste uge

 

Seneste anmeldelser af Jørgensens bøger

Herman Bang – Danmarksmester i dæknavne, Artikel

 

P(arkinson) S(tatus)

Når jeg sidder koncentreret og skriver på min Mac i min lænestol, sker det, at jeg glemmer, at jeg har Parkinson, Erindringskommentar

Herman Bang og Politiken, (udkom 22/8 2019)

 

Læs forlagets præsentation

 

Læs Biografisk note Uden for nummer

 

Læs Billedtekt til forsidebilledet

 

Først lagt op 05-09-2019; senest opdateret 05-09-2019 10:23

 

Bogholderiet: 8 øre pr. linje

»det usle kryb Herman Bang«

 

Lars Bukdahl skriver om ”Herman Bang og Politiken” i Weekendavisen d. 30/8 2019 (sektion 3, s. 4) under overskriften ”Bogholderiet: 8 øre pr. linje”. Bukdahl fokuserer på bogens dokumentation af Bangs ydmyge position i medarbejderstaben, som bl.a. viste sig i lav linjebetaling, mange anonyme bidrag og yderst få anmeldelser, men mange reportager og gengivelser fra andre blade.

 

Bukdahl skriver bl.a.:

 

Oplysningerne (om linjebetalingen i Politiken, kk) stammer fra John Chr. Jørgensens lille, arkivisk entusiastiske studie Herman Bang og Politiken.”

Og:

”Anmelderi var (dengang ) finere end journalistik, Bang elskede teatret, men på det felt var Edvard Brandes, der ingen fan var af »det usle kryb Herman Bang«, enerådende.

Bang måtte nøjes med reportager fra sine ophold i Berlin og Wien, skrælninger af udenlandske aviser og en større (og effektiv) reklamekampagne for verdensudstillingen i København 1888.”

 

Læs andre anmeldelser/ omtaler af bogen

 

Se bogen på den bibliografiske liste

 

 

klaus@kjoeller.dk