Klaus Kjøller lektoral forside à Kontakt, træffetid ßà ”Blå bog” à Argumentation med det hele: emnebeskrivelse ßà Argumentation med det hele: plan for kurset

 

 

Argumentation med det hele

Manipulation, vold, indoktrinering og hjernevask

Emnebeskrivelse.. 1

Emnets kategori 1

Planen for kurset. 1

Kompendium med udvalgte tekster. 1

Spørgsmål om forhold mellem kompendieindhold og bøger på kursets litteraturliste.. 1

Tilmelding.. 2

 

Emnebeskrivelse

Se emnebeskrivelsen i fakultetets lektionskatalog. Her kan du bl.a. se undervisningstidspunkt og lokale.

Emnets kategori

Det er et enkeltstående, analytisk-teoretisk emne under kommunikationsuddannelsen.

Planen for kurset

Se den her.

Kompendium med udvalgte tekster

kan købes i Kompendiesalget på KUA.

Se antologikompendiets indhold her.

Spørgsmål om forhold mellem kompendieindhold og bøger på kursets litteraturliste

Skal vi på kurset bruge hele bøger, eller skal vi blot bruge de uddrag som findes i kompendiet?

Kompendiet er på ca. 200 sider i alt. Det rummer korte uddrag af nogle af de bøger vi vil trække på. Og det rummer de uddrag som jeg især vil sætte fokus på i form af at vi direkte behandler dem i timerne. Derfor er det væsentligt at alle deltagere har den lettest tænkelige adgang til dem, kan skrive i dem osv.

Men dette er bestemt ikke noget alternativ til at læse de bøger hvorfra disse uddrag er taget. På et overbygningsemne af 1/4 årsværks vægt = 15 ects regner man ifølge studieordningen med at der læses 2500-3000 ns. Heraf opgives der til eksamen (ved alle andre eksamensformer end fri skriftlig hjemmeopgave) 1200 ns. Disse 1200 ns. skal være ”fordelt på mindst 4 værker hvoraf mindst 1 skal være teoretisk-videnskabeligt og mindst 1 skal være primærtekst. Ved prøveformen fri skriftlig hjemmeopgave skal litteraturlisten som et minimum afspejle pensumkravet til de øvrige prøveformer. Et værk defineres som en afsluttet og sammenhængende tekst […]. Et værk skal mindst være på 100 ns. og må højst være på 500 ns.” (citat fra studieordningen).

Det er op til deltagerne om de vil købe eller låne sig frem til de nødvendige bøger. Men det er ikke nødvendigt at man inden kursets start har anskaffet alle bøger på litteraturlisten. Det kan man gøre efterhånden som vi får brug for dem på kurset.

 

Tilmelding

Deltagere bedes gå ind på UVP og melde sig til kurset dér. Husk at kontrollere på Punkt.ku at e-mail til dig fra universitetet også går til den e-mail-adresse som du faktisk benytter. Vi bruger UVP, bl.a. til at udveksle tekster internt på holdet, bl.a. eventuelle diasser til timerne og en version af den introduktion til Argumentation med det hele: manipulation, vold, indoktrinering og hjernevask som jeg i øjeblikket arbejder på.

Øverst i dokumentet

 Sidst revideret d. 9/2 2007 af kkj@hum.ku.dk