Klaus Kjøller lektoral forside à KK vejledning à ph.d.-vejledning

 

 

Ph.d.’er

 [omvendt kronologisk rækkefølge]

 

 

Ph.d.’er 1

Anne Kjærgaard 1

Helle Petersen 1

Mie Femø Nielsen 2

 

 

 

Anne Kjærgaard

e-mail: akjaergaard@dsn.dk

Projekttitel: Fra tekst til effekt – en undersøgelse af en organisations sprogpolitik fra udarbejdelse og implementering til effekter

Indskrivningsperiode: 1. juni 2007 – 31. maj 2010. Ph.d.-stipendiium finansieret af Dansk Sprognævn. Vi har haft direktør Sabine Kirchmeier-Andersen fra Nævnet som bivejleder.

Afhandlingen blev afleveret medio juni 2010. Titel:

Sådan skriver vi – eller gør vi? – en undersøgelse af de tekstlige effekter af to sprogpolitiske projekter i Danmarks Domstole og Københavns Kommune og af årsagerne til projekternes gennemslagskraft

Bedømmelseudvalget bestod af

Lektor, ph.d. Dorthe Duncker (formand), Københavns Universitet, Institut for nordiske studier og sprogvidenskab (formand)

Universitetslektor, docent Catharina Nyström Höög, Uppsala Universitet - Institutionen för nordiska språk.

lektor, phd. Margrethe Hansen Møller, Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab, Syddansk Universitet.

Udvalget indstillede afhandlingen til forsvar for ph.d.-graden primo oktober. Det mundtlige forsvar foregik d. 2/12 2010.

 

 

Helle Petersen

e-mail: post@hellepetersen.dk

Jeg har vejledt sammen med lektor John E. Andersen (Nordisk Filologi, KUA) og direktør Anne Marie A. Skov (Novo Nordisk).

Afhandlingens titel er:

Forandringskommunikation. En organisations- og kommunikationsteoretisk analyse af værdibaserede forandringsprocesser. 

162 sider. Hertil fyldigt bilagsbind med interview- og spørgeskemaundersøgelse samt en række baggrundspapirer fra den analyserede virksomhed (Novo Nordisk). Afhandlingen er udkommet som bog.

Graden tildelt efter forsvar tirsdag den 13. marts 2001 kl. 13.00 - 15.35 på Novozymes A/S, Auditorium 8X øst, Krogshøjvej 36, 2880 Bagsværd.

Bedømmelsesudvalg: Professor Frans Gregersen, KU, Institut for Nordisk Filologi, Lektor Anne-Marie Søderberg, HHK, Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse, Professor, ph.d. Steen Hildebrandt, HHÅ, Institut for Organisation og Ledelse.

Netsted: www.hellepetersen.dk

 

 

 

Mie Femø Nielsen

e-mail: femoe@hum.ku.dk

Afhandlingens titel:

Afdelingsmøder som middel til organisationskulturel socialisering. En kvalitativ undersøgelse af formelle lederes sproglige strategier ud fra konversationsanalytisk og diskursanalytisk perspektiv med særligt henblik på deres korrektion af medarbejderne, herunder other-correction

486 s. Hertil bilag: 18 videobånd, 10 kassettebånd, 10 udskrifter og 1 blandet kompendium.

Graden tildelt efter forelæsning d. 27. november 1998 i lokale 11.2.8, kl. 14.00 - 14.45, med emnet Fortolkningsledelse, belyst ved eksempler fra materialet. Forelæsningen efterfulgtes af diskussion på ca. 15 minutter.

Bedømmelsesudvalg: Klaus Kjøller (formand), lektor Anne Holmen (Nordisk Filologi, KUA), lektor Hans Arndt (Lingvistik, Aarhus Universitet).

Netsted: www.femoe.dk

 

 

 

[sidst revideret d. 18/9 2012]

Øverst i dokumentet