KK arkiv à

Den politiske rådgiver

 

 

 

 

emnebeskrivelse

kursusplan

deltagere

opgivelser

 

Emnebeskrivelse: Den politiske rådgiver

[Sidst revideret d. 23/1 2000. Hvis du ikke ser en menu ude i venstre side af skærmen, så klik her.]

Overbygningsemne foråret 2000 på Danststudiet ved Københavns Universitet Amager: 1 sem., 2 x 3 timer om ugen, 1/4 stå.

Undervisningstider og -steder: tirsdag kl. 9.15 - 12 i lokale 16.1.32; torsdag kl. 9.15 - 12 i lokale 17.1.32. Undervisningen begynder tirsdag d. 1/2. Fra og med d. 8/2 begynder undervisningen kl. 9.30 med et kvarters pause ca. midtvejs.

Ofte omfatter arbejde som sproglig rådgiver, informationsmedarbejder og lignende direkte kontakt med det politiske niveau i en organisation: valgte politikere eller ledere som er udnævnt af valgte politikere. Her vil den humanistisk uddannede rådgiver skulle supplere de politter og jurister som traditionelt yder overordnet sparring til politikerne. Hovedformålet med kurset er at træne færdigheder i situationsanalyse og tekstfremstilling som er særligt anvendelige her. Dette vil bl.a. ske gennem arbejde med nogle typiske situationer (cases): Presseindlæg, Taleskrivning, og Strategi og sparring.

For at perspektivere det konkrete tekstarbejde og lette deltagernes udvikling af en personlig rådgivningsstil vil vi karakterisere og diskutere forskellige politiske rådgiverroller:

  1. Opdrageren: Quintilians forestillinger om den gode orator i Institutio Oratoria, Book XII (Loeb Classical Library).
  2. Den illusionsløse: Historiens kendteste politiske rådgiver, Macchiavelli (bogen "Fyrsten" foreligger i flere danske udgaver).
  3. Disciplen: Joseph Goebbels rådgivning af Hitler. (Stig Hornshøj-Møller "Førermyten" 1997, Kapitel IV og flere andre steder).
  4. Den intellektuelle: Pittelkow i Statsministeriet (Henrik Qvortrup og Niels Lunde "Nyrup" 1997, kapitel 14).

Endelig vil vi analysere og diskutere rådgiveren som en del af politikerens offentlige image, bl.a. ud fra en dokumentarisk "bag om kulisserne"-tv-udsendelse fra valget i marts 98.

Det danskfaglige udgangspunkt for kurset vil være mine "Image" 1997 (introduktion til Sproglig rådgivning) og "Få din vilje" 1996 (introducerer til pragmatisk analyse og effektiv skrift og tale). Det er dog ikke nødvendigt at man kan dem på fingrene, for at starte på kurset.

Kursets web-adresse er: www.kjoeller.dk/universitet. Her vil interesserede kunne finde flere informationer op til kursets start.


Til www.kjoeller.dk