Forside Sproglig rådgivning à Alle kommentarer à Kommentar: Den øverste, autoritative diskurs

 

[senest opdateret d. 4/1 2003]

 

Den øverste, autoritative diskurs

 

Ingen virksomhed kan handle direkte på hårde kendsgerninger. Dels er der altid for mange af dem, dels kan man ikke overskue konsekvenserne i detaljer. Derfor må enhver virksomhed have en slags religion som sætter den i stand til at få øje på vigtige detaljer, analysere dem frugtbart, fortolke dem perspektivrigt – og handle overbevisende. Det kræver alt sammen én ting: et potent sprog.

 

Hårde kendsgerninger alene kan ikke bruges som grundlag for handling. De skal analyseres og fortolkes før man kan træffe beslutning om handling. At samle en stor mængde data til en fortolket helhed kræver anlæg for syntese og – hvilket er det samme – anlæg for at tale generelt og abstrakt. Denne måde at tale på, kan man kalde ”den øverste, autoritative diskurs”. ’Øverste’ fordi den rummer alle de andre diskurser i sig, og selv ikke kan rummes af andre. ’Autoritative’ fordi den fremstår som selve den autoriserede udlægning af virkeligheden.

 

Det er en elementær indsigt i den sproglige rådgivning at enhver mængde hårde kendsgerninger kan bruges til at fortælle vidt forskellige historier med. Fx kan forskellige medier lave reportager fra samme begivenhed hvor helte-, offer- og skurkeroller er fordelt forskelligt på de samme aktører. Også subjektet, den aktør som modtageren især skal identificere sig med, kan vælges vidt forskelligt. Der brygges forskellige historier på samme hårde kendsgerninger, dels ved selektion, dels ved udnyttelse af ordenes store medbetydningspotentiale. Det er snarere reglen end undtagelsen at der for ethvert ord med en given denotation, findes flere andre med samme denotation, men med andre medbetydninger: mand, fyr, stodder · hund, følgesvend, køter · nydansker, 2.generationsindvandrer · debat, hetz · folkelighed, populisme · afslørende journalistik, personforfølgelse.

 

Denne elementære indsigt fører til skepsis over for enhver ’øverste, autoritativ diskurs’. Realiteten er at der findes mange helheder som kan dannes over de samme hårde kendsgerninger. Det er jo ikke mindst de forskellige religioners daglige, og ofte blodige, sammenstød et klart bevis på. Enhver religions mest iøjnefaldende produkt er en øverste, autoritativ diskurs, som – ofte  ret eksplicit – direkte forbander alle andre øverste, autoritative diskurser som forskellige udgaver af kætteri.

 

Hvor uforenelige øverste, autoritative diskurser mødes, opstår der stridigheder. Målet med disse stridigheder er at skaffe flere tilhængere til sin egen diskurs og mest muligt at begrænse konkurrerende diskurser, helst helt udrydde dem.

 

I alle virksomheder er der brug for en øverste, autoritativ diskurs. Hvis man ikke har en sådan, kan man heller ikke have en strategi, men er henvist til ren brandslukning. Der trækkes på den øverste, autoritative diskurs ved enhver overordnet beslutning. Da væsentlige bidrag til denne diskurs typisk ligger i ledertaler, årsberetninger og i kommunikations- og sprogpolitik, så er etablering, vedligeholdelse og udbygning af virksomhedens øverste, autoritative diskurs et væsentligt arbejdsområde for den sproglige rådgiver.

 

På danskfaget er der meget træning i at sammenfatte iagttagelser til helheder. Det gøres fx når der analyseres og fortolkes romaner, dramaer og lyrik. Og når man behandler de litteratur- og kulturhistoriske perioder. På sproglig rådgivning er det mest konkret træningen i kulturanalyse som leder frem til en øverste, autoritativ diskurs. Kun en sådan diskurs kan rumme et bud på en sandhed bag kulturens åbenbare manifestationer (artefakter), og dens officielle værdierklæringer (skueværdier). Men pointen i denne træning kan aldrig være at der findes én og kun én sandhed, dvs. én øverste, autoritativ diskurs, som enhver virksomhed så skal anlægge. Tværtimod: enhver virksomheds øverste, autoritative diskurs er denne virksomheds konstruktion af sin egen øverste, autoritative virkelighed. Rådgiverens udfordring er at gøre denne konstruktion så frugtbar som muligt for virksomheden.

 

kkj@hum.ku.dk