Først lagt op 03-09-05,,senest opdateret 17-12-2018 10:44:10

 

ALLE BØGER

KOMMENTARER OG MORALER, MENU 1

KJOELLER NEWS

BREVKASSEN

PROFIL

MEST LÆSTE PÅ KJOELLER.dk

BEDST SÆLGENDE BØGER

 

FORHENV. LEKTOR KLAUS KJØLLERS STED PÅ NETTET

VEJLEDNING, ISÆR AF SPECIALER

UNIVERSITETSKOMMENTARER

 

 

Deep Impact i Praktikken eller: Universiteter og andre organisationer

Det bør altid være en meget væsentlig del af praktikken at du udelukkende skriver din opgave til universitetet – og ingen anden. Og at du derefter sørger for at praktikstedet kan nyde godt af dine indsigter i en passende form, fx et passende skriftligt resumé af udvalgte pointer eller ved en mundtlig præsentation.

 

 

Alle går ind for praktik. Med god grund. For når først du har fået dig en kandidatgrad, så er resten af dit faglige liv jo praktik – eventuelt med løbende tilbagefald til efteruddannelse. Kun tåber kan derfor være imod praktik.

Som bekendt består praktik i at du drager ud på et arbejdssted og udfører den slags arbejde som du er ved at uddanne dig til at udføre. Praktik er derfor eksport af universitetets produkter til andre organisationer.

Men når du vender tilbage til universitetet med dine praktikerfaringer, så importerer universitetet viden, holdninger og kultur fra de organisationer hvor du har arbejdet som praktikant. Både eksporten og importen af viden giver lærerige oplevelser.

Vejen ud i praktik

Når du drager ud i praktik, oplever du som regel at praktikstedet tillægger dig autoritet som fagperson, dvs. lytter til dine løsninger og råd. Men du oplever også altid at der er en klar forventning om at du kan producere noget praktisk anvendeligt inden for en bestemt tid.

Pudsigt nok er begge dele nye oplevelser for den typiske praktikant. Du har ikke i universitetskulturen lært at du er en værdifuld fagperson med autoritet. Der lægges heller ikke på universitetet vægt på at producere noget praktisk anvendeligt inden for en bestemt tid.

Universitetet lægger derimod vægt på at ingen sandhed du kommer med, bør stå uantastet. Du skal helst altid være leveringsdygtig i modargumenter og modargumenters modargumenter osv. Desuden står du nederst i det faglige hierarki hvor adkomsten til at tale med vægt er at man har ædt en bygning af videnskabelige afhandlinger – og helst også kvitteret med et par mursten selv, eller ihvertfald et par fliser til badeværelset. Enhver akademisk uddannelse er derfor også en introduktion til ydmyghed.

At producere noget praktisk anvendeligt inden for en bestemt tid, har på universitetet en meget lav prioritet. Derimod prioriteres „den faglige fordybelse“ meget højt. Den faglige fordybelse er dyrkelsen af den rene erkendelsesinteresse: fortolkningen af den faglitterære kanon og den „udtømmende“ empiriske analyse ved hjælp af fagets redskaber.

Vejen hjem med praktik

Men også når du vender hjem til universitetet for at tage eksamen i din praktik, mærker du kultursammenstødet. Det viser sig helt konkret når du skal skrive din universitetsopgave om praktikken. Ofte udtrykker praktikstedet stor interesse i at se denne opgave. Ja, det kan endda i visse praktikordninger være indbygget at praktikstedet automatisk ser opgaven fordi din vejleder på praktikstedet, typisk din chef, er medbedømmer af opgaven.

Selvfølgelig har praktikstedet en legitim interesse i at nyde godt af dine erfaringer. Alligevel bør det tilrådes at du laver en særlig version af opgaven til dit praktiksted. Det er ikke en god idé at du lader praktikstedet læse din universitetsopgave uredigeret.

Hvorfor?

Måske er din chef på praktikstedet en elendig leder. Muligvis er dine kolleger ukvalificerede på forskellige måder og samarbejdet destruktivt. De gode løsninger du er kommet med, er måske blevet skrottet eller omarbejdet til ukendelighed fordi arbejdsstedet kun har brugt dig som det man kalder „skueværdi“.

Kort sagt: Du har på universitetet fået nogle redskaber (forhåbentlig) som sætter dig i stand til at analysere, forstå og kritisere kulturen på praktikstedet. Men denne forståelse – som er så objektiv og videnskabelig som dine ressourcer giver mulighed for – vil ofte helt eller delvis stride mod den selvforståelse som ledelse og personale på praktikstedet har. Hvis nu din praktikvejleder og -kolleger skal være medlæsere på din opgave, så tvinges du til at undertrykke væsentlige dele af din videnskabelighed til fordel for en skueværdibaseret forståelse som din medbedømmer finder acceptabel. Eller som du finder hensigtsmæssig med henblik på senere ansættelse på praktikstedet eller bare for at få gode anbefalinger.

Det der foregår, er udhuling af den videnskabelige institution. I stedet for en videnskabelig opgave får man en slags konsulentrapport. Men hertil kommer at denne videnskabelige underkastelse under praktikstedet også er en helt urealistisk forberedelse til et job som rådgiver eller konsulent. For at hjælpe en organisation effektivt skal rådgiveren selvfølgelig have en mest mulig dækkende, objektiv analyse af organisationen. Men når man skal påvirke organisationen til at ændre adfærd, så er det typisk højst destruktivt bare at smække „den usminkede sandhed“ på bordet. Man er selvfølgelig nødt til at dosere midlerne efter klientens selvforståelse, behov og interesser.

Derfor bør det altid være en meget væsentlig del af praktikken at du udelukkende skriver din opgave til universitetet – og ingen anden. Og at du derefter sørger for at praktikstedet kan nyde godt af dine indsigter i en passende form, fx et passende skriftligt resumé af udvalgte pointer eller ved en mundtlig præsentation.

Læs om grunden til at mange Sprog- og kommunikationsspecialer ikke er offentligt tilgængelige

 

Klaus Kjøller, klaus@kjoeller.dk

 

 

 

 

Opdatering 29-11-2018: layoutforbedring

 

 

 

ALLE BØGER

KOMMENTARER OG MORALER, MENU 1

KJOELLER NEWS

BREVKASSEN

PROFIL

MEST LÆSTE PÅ KJOELLER.dk

BEDST SÆLGENDE BØGER

 

 

 

151217klauskjoellerDKforside.bmp