KK arkiv à

SR: Sprogbeskrivelse 00-01

 

 

 

 

emnebeskrivelse

kursusplan

deltagere

opgivelser

Sprogbeskrivelse: opgivelser

[senest revideret 22/3 2001]

Reglerne

Der er mulighed for to eksamensformer: Fri skriftlig hjemmeopgave og fri mundtlig med materiale. Kun ved den sidste skal der afleveres opgivelser. De skal være på 1200 ns., hvoraf 50-60 ns. skal være tekstprøver som eksemplificerer de problemer emnet har behandlet. Opmærksomheden henledes på at de 50-60 siders tekstprøver, hvoraf en del vil være selvproduceret materiale, takket være studienævnets omregningstabel, § 3.5. i Grundfagsordningen: Normalsideberegning, i praksis vil udgøre halvdelen af opgivelserne.

Hvis emnet tages som sprogligt emne på Dansk overbygning (1/4 STÅ), skal opgivelserne være på 800 sider, suppleret med 60 sider tekstprøver og andet materiale som eksemplificerer de problemer emnet har behandlet.

 

Godkendelse af opgivelser

De folk der har meldt sig til fri mundtlig eksamen med materiale, skal aflevere opgivelser i 3 eksemplarer på instituttets skrankeekspedition. Blanket hertil kan fås på instituttets hjemmeside, www.nordisk.ku.dk. Opgivelserne skal underskrives af læreren.