Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

Beskrivelse af speciale i faget Dansk

 

[Senest opdateret d. 23/2 2006]

 

 

Forfatter: Mette Elida Nielsen. Kontakt: metteelida@hotmail.com

 

Titel: Når organisationer taler med sig selv. Et speciale om autokommunikation

 

Omfang:     89 s. Hertil 12 tekstbilag.

 

Indleveret 29/12 2000, karakter d. 27/3 01.

 

Vejleder: Klaus Kjøller

 

Formålet er at skabe et teoretisk fundament for autokommunikation og at eksemplificere forskellige manifestationer af autokommunikation i forskellige medier.

     Autokommunikation defineres som kommunikation med sig selv: Hver gang en virksomhed kommunikerer eksternt, så bøjer kommunikationen af og rammer tilbage til virksomheden og dens medarbejdere.

     Der tages udgangspunkt i Lars Thøger Christensens tanker om autokommunikationens betydning for markedskommunikationen i private virksomheder. Perspektivet udvides kraftigt til at omfatte både individers kommunikation og hele samfundets måde at organisere sin kommunikation på. Der kombineres synspunkter bl.a. fra Erwin Goffman, Karl E. Weick, Niklas Luhmann som sammenstilles med Christensens bidrag til en selvstændig ramme for de 3 efterfølgende analyser.

     Der analyseres en række stillingsannoncer primært fra store danske virksomheder, Forbrugerstyrelsens hjemmeside og reklamer fra Sparbank Vest og Alm. Brand. Det vises hvorledes der indgår autokommunikative elementer i det valgte materiale. I stillingsannoncerne viser den sig i virksomhedens syn på deres medarbejdere, visioner og værdier som udtrykkes eksplicit eller implicit i annoncen. Her vurderes autokommunikationen at være nødvendig og velfungerende, fordi den ikke forstyrrer det egentlige eksterne budskab. På Forbrugerstyrelsens hjemmeside findes autokommunikationen i det juridiske fagsprog som dominerer. Den stærke jurist-kultur i organisationen finder selvbekræftelse ved at lægge sine tekster på hjemmesiden. Denne positive autokommunikative effekt opnås på bekostning af vellykket kommunikation til eksterne brugere. Reklameanalysen koncentrerer sig om reklamer som gør brug af egne medarbejdere som aktører. Disse reklamer antages i særlig grad også at interessere ansatte. Annoncernes autokommunikative element ligger i at organisationen formidler sin officielle forestilling om ”den gode medarbejder” til de ansatte. Heller ikke her konstateres nogen modsigelse mellem eksterne og interne hensyn.

     Specialet afsluttes med råd om brug af autokommunikation, dels i de analyserede genrer, dels generelt ved planlægning af organisationers kommunikation. Dér hvor der især er behov for rådgivning er Forbrugerstyrelsens hjemmeside, hvor autokommunikation og eksterne hensyn trækker i hver sin retning. Det erkendes at netop hjemmesidens fremtrædende funktion som medium for autokommunikation gør det vanskeligt at forbedre den som ekstern kommunikation.

     Der konkluderes med betragtninger over teoriens anvendelighed i strategisk planlægning af organisationskommunikation. 1) Teorien understreger vigtigheden af at anlægge et internt perspektiv på al ekstern kommunikation. 2) Den har særlige muligheder i en fremtidig fysisk set mere ”løs” organisationsform med mere IT-baseret fjernarbejde. Her kan eksterne budskaber med en stor autokommunikativ effekt være den vigtigste måde hvorpå man formidler strategiske interne budskaber, som et supplement til de sædvanlige interne kanaler. 3) Den er særlig anvendelig til at rekruttere og fastholde ansatte ved at skabe et billede af en holistisk, meningsdannende virksomhed, fx ved at bruge ansatte som ”hele mennesker” i reklamer.

 

kkj@hum.ku.dk