Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

Beskrivelse af speciale i faget Dansk

(senest opdateret 23/1 02)

 

Forfatter:     Mie Gudmundsson

 

Titel: Du bliver hvad du skriver! -- En analyse af krisekommunikation og krisehåndtering

 

Omfang:  84 s. Hertil 8 mindre bilag.

 

Indleveret d. 2. november 2001.

 

Vejleder: Klaus Kjøller

 

 

Specialet er en undersøgelse af en mediekrise som brød ud fredag d. 15. september 2000 med fokus på Det Kongelige Bibliotek og Den Sorte Diamant. Formålet er at undersøge krisens baggrund, form og håndtering for at forklare hvorfor krisen blev håndteret som den blev og vurdere hvilke imagemæssige konsekvenser krisen fik. Formålet er endvidere at forsøge at afklare om organisationen har taget ved lære af krisen og at udarbejde en kriseplatform.

     Undersøgelsen bygger på organisationens tekster, på medietekster og på specialeskriverens iagttagelser fra hendes tid som ansat bl.a. under mediekrisen, hvor hun som presseansvarlig havde reference direkte til pressechefen. Organisationsteksterne er både de offentlige: årsberetning, resultatkontrakt og strukturplaner, og ikke-offentlige: mødereferater, strategipapirer og interne breve. Medieteksterne er 78 artikler i perioden september 2000 - marts 2001 fra alle de store dagblade og en række magasiner.

     I kapitel 2-4 præsenteres udvalgte begreber og teorier som bruges i analysen. De tre kapitler introducerer og diskuterer begreberne  ’nyhed’ (bl.a. ud fra Alison Andersson, Stig Hjarvad, Timothy Cook, Denis McQuail),  ’krise’ (bl.a. ud fra Thomas Breck, Lull &Hinerman, Kjær & Kühnel, Ove K. Pedersen, James E. Grunig, Preben Sepstrup), og  ’organisationskultur’ (Edgar Schein, Majken Schultz, Bakka & Fivesdal). Kapitel 5 rummer en analyse af Det Kongelige Biblioteks struktur og kultur. I kapitel 6 analyseres mediekrisen under deloverskrifterne forperiode, akutfase og efterfase -- og organisationens håndtering af sagen karakteriseres og vurderes. Endelig gives i kapitel 7 et skitseforslag til kriseplatform ud fra en analyse af organisationens sårbare punkter -- og det antydes hvorledes organisationens stærke sider kunne bruges til at bringe den nærmere til at lære af krisen og bl.a. acceptere kriseplatformen. Der afsluttes med et kort resumerende kapitel 9.

 

kk, 23/1 2002