Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

Beskrivelse af speciale i faget Dansk

 

[senest opdateret 4/7 2002]

 

Forfatter:     Johanne Lind Rasmussen.

 

Titel:       Kommunikation i sundhedsvæsenet -- hvordan kan man beskrive, forklare og forbedre kommunikationen mellem hospitalssygeplejersker og hjemmesygeplejersker?

 

Omfang:  95 s. Hertil 6 bilag

 

Indleveret d. 12. december 2001, karakter d. 21/2 2002.

 

Vejleder: Klaus Kjøller

 

Formålet er at beskrive, forklare og forbedre kommunikationen mellem hospitalssygeplejersker og hjemmesygeplejersker. Materialet for undersøgelsen er de 58 sygeplejerapporter som modtoges af hjemmesygeplejerskerne under et bestemt hjemmesygeplejerskekontor i Københavns Kommune gennem 3 måneder i begyndelsen af 1990'erne. En sygeplejerapport er den skriftlige information som følger en patient som udskrives fra hospital, og som derefter skal have hjemmesygepleje.

     I de første afsnit præciseres begrebet kommunikation og værdigrundlag, og målsætninger fra et stort hospital i Københavns Kommune analyseres. Med grundlag i Ploug Hansen karakteriseres der tre relevante diskurser: patientens erfaringsdiskurs, sygeplejerskens omsorgsdiskurs og lægens medinske diskurs.

     Ud fra sociologiske teorier og tidligere undersøgelser af kommunikation på hospitaler belyses interaktionen mellem hospitalssygeplejersken og hjemmesygeplejersken. Gennem analyse af sygeplejerapporterne påvises det hvilken betydning det naturvidenskabelige paradigme som hersker på hospitalet, har for formuleringen af og indholdet i sygeplejerapporteme. Ved hjælp af psykiateren og antropologen Arthur Kleinmans studier af forskellige kulturers sygdomsopfattelse forklares omsorgsdiskursens betingelser i sygeplejerapporteme. Edgar Scheins teori om organisationskultur bruges til at beskrive og forklare baggrunden for sygeplejerapporternes udformning. Sociologen Jürgen Habermas' teori  om systemverden og livsverden anvendes til at perspektivere livsverdenværdiernes betingelser i systemverdenen.

     Ved hjælp af sproglig, kvalitativ og til dels kvantitativ analyse af indholdet i sygeplejerapporterne påvises skueværdier og grundlæggende antagelser (jf. Schein), som kan forklare form og indhold i sygeplejerapporterne og forklare kommunikationen mellem de to sygeplejerskeroller. Analysen viser at rapporterne er ret entydigt præget af hospitalets systemverden og patienten som apparat-modellen.

     I sidste del af specialet foreslås hvordan kommunikationen kan forbedres, og der skitseres nogle mulige interventioner på flere niveauer: mere præcise krav til rapporterne, mere direkte mundtlig kontakt mellem de to kategorier af sygeplejersker og ændringer i sygeplejerskeuddannelsen.

 

 

kkj@hum.ku.dk