Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

[senest opdateret d. 17/6  2003]

 

Beskrivelse af speciale i faget Dansk

 

 

 

Specialenr.

3735

Forfatter

Erik Hansen

Titel

Et interview – to medier. En analyse og forklaring af en artikel og et tv-indslag om Kylie Minogue.

Omfang

79 s. Hertil to produkter:

artiklen ”Kylie” i Tjeck Magazine, nr. 125, april 2002, s. 24-29.

Tv-indslag bragt i Raketfart Special, TV2 Zulu, første gang d. 8. april 2002 kl. 23.25 (12 min.)

Hertil 2 bilag på i alt 5 s.

Indleveret

17. januar 2003

 

 

Eksaminator og vejleder

Klaus Kjøller

 

 

 

Specialet er et produktspeciale, dvs. det omfatter både ét eller flere produkter i ikke-akademiske genrer og analytisk-teoretisk forklaring af produkterne.

    

Formålet er

 

1)  at frembringe a) en artikel til ungdomsmagasinet Tjeck Magazine og b) et indslag til tv-kanalen TV2 Zulu, magasinprogrammet Raketfart Special. Begge produkterne skal handle om sangerinden Kylie Minogue.

2)  at forklare, herunder sammenligne, de to produkter.

 

Efter en indledning med problemformulering, afgrænsning og læsevejledning præsenteres de to medier: det gratis reklamefinansierede ungdomsmagasin, Tjeck Magazine, som begyndte i 1992, og tv-programmet Raketfart Special på TV2 Zulu som begyndte i 2000. Mediernes økonomiske fundament, profil og målgruppe beskrives.

    

Herefter beskrives det hvorledes Erik Hansen fik arrangeret et interview med Kylie Minogue. Han har tidligere flere gange bidraget til produkter til de to medier. Det praktiske arbejde bag produkterne i dette tilfælde bestod i research, udførelsen af interviewet, udformningen af det som en artikel og medvirken ved klipningen af tv-versionen. Interviewet varede 20 minutter og blev foretaget i marts 2002.

    

I det følgende, dominerende kapitel i specialet analyseres og forklares de to medieprodukter i en sammenlignende kvalitativ indholdsanalyse. Kapitlet er disponeret efter Carl Plantingas begreber (her fordansket): 1) selektion, 2) rækkefølge (komposition), 3) emfase som handler om hvad der fremhæves og vægtes, men som Erik Hansen udvider til også at omfatte layout, teknik og sprogbrug, 4) stemme, dvs. fortællervinkel eller -perspektiv. Plantingas begreber suppleres med begreber bl.a. fra Peter Harms Larsen (bl.a. faktion, A-, B- og C-niveau, præmis, berettermodel), John Chr. Jørgensen, Walter S. Campbell (”Hey! You! See! So!”), Greimas (aktantmodel).

    

I konklusionen opsummeres og suppleres. Erik Hansen betragter tv-indslaget som mere vellykket end artiklen, hvor berettermodellen burde have været bedre udnyttet.    

 

kkj@hum.ku.dk