Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

Beskrivelse af speciale i faget Dansk  

 

Kontakt forfatteren: Randi M. Rimdal, rmr@renoflex.dk

 

 

Specialenr.

4509

Forfatter

Randi Mehrenst Rimdal

Titel

Image. Et speciale om toplederens indflydelse på organisationens image belyst gennem en undersøgelse af Flemming Østergaard og PARKEN Sport & Entertainment

Omfang

101 s. Hertil bilag: 3 årsberetninger fra Parken, Lundbeck og SAS.

Indleveret

19. december 2003

 

 

Eksaminator og vejleder

Klaus Kjøller

 

 


 

Formålet er at besvare disse spørgsmål:

 

1)     Har toplederens image betydning for organisationens image?

 

2)     Hvilken specifik rolle spiller toplederens image for organisationens image?

 

Som eksempel udvælges Flemming Østergaard som er leder af Parken Sport & Entertainment (PSE). Dette eksempel perspektiveres ved to yderligere eksempler: Jørgen Lindegaard og SAS, og Erik Sprunk-Jansen og Lundbeck.

 

Først søges image-begrebet teoretisk afklaret (kapitel 2-4). Til beskrivelse af lederes personlige image anvendes begreber fra Goffman (frontstage, backstage, impression management) og Meyrowitz (middle region). Til beskrivelse af organisationers image anvendes begreber fra van Riel og Femø Nielsen (identitet, profil, image). Hertil kommer Kjøllers dyder som i specialet anvendes både til at karakterisere organisation og leder.

 

I det store kapitel 5 kommer analysen og sammenligningen af PSE/ Østergaard’s image. Først PSE: Analysen af identitetet = kultur bygger på Scheins tredeling: artefakter, skueværdier, grundlæggende antagelser. Materialet hertil er de iagttagelser som specialeskriveren har gjort under sin ansættelse i informationsafdelingen i 2001. Analysen af profilen bygger især på årsberetningen 2001-2 og på artikler fra dagspressen som placerer PSE i profilerende historier (aktantmodellen).

 

Analysen af Flemming Østergaard bygger på en selvbiografi, en mængde portrætter og artikler fra medierne og observationer fra Randi Rimdals ansættelse. Pressematerialet i specialet er fra perioden juni 1997 hvor Østergaard tiltrådte som leder og sluttes i juni 2003. Det er udvalgt via www.infomedia.dk.

 

Det konkluderes at både PSE og Østergaard står stærkt på dyderne identitet og kompetence, men svagere på dyderne ærlighed og idealisme. PSE har stor overensstemmelse mellem profil og identitet, hvilket giver et stærkt image, men også PSE ligger forholdsvis lavere på ærlighed og idealisme. Østergaard har stor overensstemmelse mellem sin optræden frontstage og i middle region, og han har altså herved et stærkt image. Konklusionen er at Østergaards image påvirker PSE’s image positivt. Der er en høj grad af overensstemmelse og gensidig statusoverføring mellem de to og dermed et meget stærkt varemærke.

 

De to kortere perspektiverende analyser (kapitel 6) bekræfter at toplederens image spiller en vigtig rolle for den enkelte virksomheds image. Analysematerialet er her pressemateriale og årsregnskaber. I kapitel 7 forklares at påvirkningen fra lederimage til virksomhedsimage sker på forskellig vis i specialets tre udvalgte eksempler. Nogle faktorer som varierer er: 1) om status-overføringen sker fra virksomhed til leder eller omvendt, 2) virksomhedens branche (underholdning, medicin, transport),og 3) hvor bevidst lederen og virksomheden bruger impression management når lederen optræder i medierne.

 

I kapitel 8 og 9 diskuteres, konkluderes og perspektiveres specialet kort.