Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

[senest opdateret 18/10 05]

Pernille Glavind Olsson: Forlaget Benjamin - en empirisk undersøgelse af en organisation i vækst

Kontakt: glavindo@hotmail.com

 

 

Specialenr.

12916

 

Fælles udtalelse om speciale af:

Pernille Glavind Olsson

 

 

Studieretning:

Dansk

cand.mag.

+

mag.art.

 

Afleveringsdato:

27. juni 2005

Titel:

Forlaget Benjamin - en empirisk undersøgelse af en organisation i vækst.

Omfang:

105 s. Hertil et bind med 9 bilag.

Eksaminator:

Klaus Kjøller

 

 

Formålet er at beskrive og vurdere hvorledes kulturen og den interne kommunikation på Forlaget Benjamin har udviklet sig i de seneste syv år. I forlængelse heraf skal der opstilles en række realistiske råd til ledelsen.

Forlaget blev stiftet i 1988 som et bilbogsforlag og er siden vokset til et betydeligt foretagende som udgiver en række af landets største livsstilsmagasiner, især for den yngre del af befolkningen, bl.a. M!, Woman og Vmax. Personalet er på i alt 140, heraf en del i Oslo og Stockholm. Omsætningen var i 2004 på 220 millioner kr. 

Specialeskriveren kender forlaget fra 8 måneders ansættelse som journalist på Bolig magasinet i 2004. Erfaringer herfra suppleres med 1) tekstanalyser (bl.a. ud fra Kjøller) af hjemmeside, e-mails og presseomtale, 2) Interview (Kvale) med direktør og grundlægger, Johnny Laursen, og med afgående redaktionschef Michael Rachlin, 3) fokusgruppeinterview (Halkier) med to grupper a 6 ansatte ”på gulvet”.

På grundlag af empirien udformes en kulturanalyse ud fra især Schein. Der påvises betydelig modstrid mellem erklærede værdier (”Benjaminrecepten”) og nogle af de afdækkede 8 grundlæggende antagelser. Dette leder til opstilling af nogle råd og en plan for deres implementering (Schein, Haslebo & Nielsen).

kkj@hum.ku.dk