Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

[senest opdateret 2/7 2006]

Katja Drøjdahl Lomholt: Mærkbar kommunikation. En analyse af Teknologisk Instituts organisationskultur og kommunikation om en sundhedsmærkning af tekstiler og udarbejdelse af nye tekster og tiltag.

Kontakt forfatteren: lomholt@city.dk

 

 

Specialenr.

13152

 

Resumé

af speciale af:

Katja Drøjdahl Lomholt

 

 

Studieretning:

Dansk

cand.mag.

+

mag.art.

 

Afleveringsdato:

11. august 2005

Titel:

Mærkbar kommunikation. En analyse af Teknologisk Instituts organisationskultur og kommunikation om en sundhedsmærkning af tekstiler og udarbejdelse af nye tekster og tiltag.

Omfang:

86 s. (= 85 ns.), heraf 1,5 s. engelsk abstract. Hertil 9 bilag.

Eksaminator:

Klaus Kjøller

 

Formålet er at udarbejde et kommunikationsprojekt om en sundhedsmærkning på tekstiler, ØkoTex, der styres internationalt af Øko-Tex-foreningen og i Danmark varetages af Teknologisk Institut (TI). Konkret består det i at specialeskriveren udarbejder og forklarer en pjece og et netsted som er rettet mod forbrugerne, og supplerer med diverse mindre tekster og generel rådgivning til TI.

Efter afsnit om bl.a. metode og kommunikationssituation (Lemée & Lund, Kjøller, Hoff-Clausen) og organisationskulturen (Schein, Schultz) forklares den nyskrevne pjece efter en analyse og teknisk kritik af den eksisterende forældede forbrugerfolder. Tilsvarende forklares det nyudviklede www.okotex.dk på baggrund af teknisk kritik af eksisterende sider om ØkoTex på TI’s netsted.

Herefter følger kapitler med sammenfatning, diskussion og konklusion. Diskussionen rummer bl.a. refleksioner over specialeskriverens bredspektrede rådgiverrolle.

 

kkj@hum.ku.dk