Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

[senest opdateret 18/10 05]

Trine Andreassen: Effektiv kommunikation på nettet.

Kontakt forfatteren: trine_andreassen@hotmail.com

 

 

Specialenr.

13134

 

Resumé af speciale af:

Trine Andreassen

 

 

Studieretning:

Dansk

cand.mag.

+

mag.art.

 

Afleveringsdato:

4. august 2005

Titel:

Effektiv kommunikation på nettet.

Omfang:

102 s. (= 90,5 ns), heraf 1 s. tysk resumé. Hertil 4 bilag, heraf 1 CD med to producerede netsteder.

Eksaminator:

Klaus Kjøller

 

 

Formålet er at svare på spørgsmålet: Hvordan skaber små virksomheder effektiv kommunikation på nettet? Specialet udformer og forklarer to netsteder og en kort vejledning til små virksomheder som ønsker at etablere et netsted.

Det ene netsted, www.k-s-t.dk, skal skaffe flere kunder til en kranio-sakral-terapeut (en særlig alternativ behandlingsform). Det andet, www.lesbasetes.dk, skal skaffe lejere til en spansk feriebolig. K-s-t.dk skal opbygges fra grunden. Lesbates.dk eksisterer i forvejen, men skal forbedres.

De to netsteders struktur, layout og indhold forklares ud fra rekvirentens krav og behov, målgrupper og de tekniske og juridiske rammer. Der trækkes her på Sepstrup, Kjøller, Mørk & Munk, Snitker, Nielsen, Dahl m.fl. Begge netsteder underkastes brugervenlighedskontrol i form af ”tænke højt-test” (Rose & Sørensen, Molich).

På basis af erfaringerne med de to konkrete netsteder, udformes en meget generel, kort vejledning i form af en ”inspirationskilde” som fx kan lægges på en brancheforenings netsted.

Specialet slutter med resumerende konklusion og overvejelser om hvorvidt de nye netsteder har haft målelige effekter.

 

kkj@hum.ku.dk