Kjøller: specialeskrivere >> resumé

 

[senest opdateret 18/10 05]

Anne Kathrine Høybye Westerholm: ...Men Kasper slap heldigvis billigt - Analyse af udvalgt materiale fra Rådet for Større Færdselssikkerhed - et speciale med receptionsorienteret og formidlingsetisk fokus

Kontakt forfatteren: annekathrine76@hotmail.com

 

 

 

Specialenr.

13249

 

Resumé

af speciale af:

Westerholm, Anne Kathrine Høybye

 

 

Studieretning:

Dansk

cand.mag.

+

mag.art.

 

Afleveringsdato:

17. august 2005

Titel:

...Men Kasper slap heldigvis billigt - Analyse af udvalgt materiale fra Rådet for Større Færdselssikkerhed - et speciale med receptionsorienteret og formidlingsetisk fokus

Omfang:

87 s.  = 83 ns. + abstract in English, 2.s. Hertil bilag med bl.a. analysemateriale og webpublicerede referencer.

Eksaminator:

Klaus Kjøller

 

Formålet er at undersøge et udvalgt kampagnemateriale for Rådet for Større Færdselssikkerhed. Materialet er tv-spottet Dead Man Walking og webstedet www.dropdet.nu som begge henvender sig til en målgruppe – unge mænd på 18-24 år – der  forventes at være meget imod det formidlede budskab. Spørgsmålet er om kampagnematerialet går længere end etisk forsvarligt. TV2 mente ja og ville derfor ikke bringe tv-spottet, mens TV Danmark, TV3 og landets biografer viste det – og spottet blev senere prisbelønnet af reklamebranchen efter en publikumsundersøgelse som udpegede det som årets bedste reklamefilm. Specialet tager stilling til det etiske spørgsmål ud fra Mikkelsens formidlingsetik. I forlængelse heraf skal formidlingsetikkens praktiske anvendelighed kort diskuteres.

I kapitel 2 redegøres for Mikkelsens formidlingsetik. Der inddrages også i dette og de følgende analysekapitler elementer fra bl.a. Jørgensen & Onsberg, Grice og Harms Larsen. Kapitel 3 og 4 rummer æstetiske og pragmatiske analyser af tv-spottet og webstedet. Her trækkes yderligere bl.a. på Højbjerg, Fausing, Walton, Austin, Kjøller, Jens Jensen, Aronson & Pratkanis og Jakob Nielsen. Hvert kapitel afsluttes med delkonklusion hvor analyseresultatet vurderes ud fra Mikkelsens fire grundnormer. Tv-spottet vurderes til at være etisk i orden. Webstedet vurderes til at være ”måske formidlingsetisk uacceptabelt”. I kapitel 5 diskuteres formidlingsetikkens anvendelighed. Det foreslås bl.a. at Mikkelsens etik gøres tekstlig tilgængelig for praktikere, og at den justeres på et par punkter. Kapitel 6 rummer konklusion med resumé og refleksioner over formidlingsetikken i fremtiden.

 

kkj@hum.ku.dk