Kjøller: specialeskrivere >> resumé

 

[senest opdateret 17/3 2006]

Inge Nydal Jensen

Personalebladet Broen. En undersøgelse og analyse af hvordan Gladsaxe Kommune kan bruge sit personaleblad til at fremme følelsen af fællesskab blandt kommunens ansatte.

Kontakt: ingenydal@hotmail.com

 

Formålet er at besvare disse spørgsmål:

·         Hvordan udformer man et personaleblad til Gladsaxe Kommune som bedst muligt fremmer den fælles kultur?

·         Hvordan og i hvilket omfang kan personalebladet og intranettet indgå i et samspil?

I det år (2005) specialeskriveren har haft kontakt med kommunen, er personalebladet Broen blevet relanceret (marts 2005) som et blad for alle kommunens 6000 ansatte. Relanceringen skete som en konsekvens af etableringen af et intranet, Fokus, for de 1500 ansatte i administrationen som tidligere var målgruppen for personalebladet.

Opgaven er ikke at udforme en rådgivning om et personaleblad helt fra grunden. Da specialeskriveren begynder arbejdet, foreligger der allerede et koncept og andre formelle papirer om det nye blad. Informationsafdelingen ønskede at specialeskriveren supplerede og udfordrede disse tanker og ideer, bl.a. gennem en undersøgelse af den udvidede målgruppes ønsker og tanker.

Specialets væsentligste dele består af en undersøgelse af personalebladets muligheder som kulturfremmende artefakt (bl.a. Schein, Schultz, Hatch, Holme & Graae, Blach & Højbjerg Christensen, Sakstrup Frandsen, Grenness, Sepstrup). Derefter følger to kvalitative interview (Kvale) med repræsentanter for afsenderen af bladet: informationschefen og Broens redaktør, som samtidig er vicekommunaldirektør. Så kommer undersøgelsen af medarbejdernes ønsker (bl.a. med brug af Sepstrup) til bladet, deres reception af det og deres opfattelse af en fælles kultur i Gladsaxe Kommune. Denne undersøgelse omfatter spørgeskema (Vilstrup, Harboe) til 500 og fokusgruppeinterview (Halkier) med 7 deltagere. På denne baggrund og med inspiration fra tekstanalyse (bl.a. Kjøller) af dele af Broen bliver der udarbejdet en rådgivningsramme som kommunen kan anvende i arbejdet med bladet. Derefter følger anbefalinger om hvordan Broen kan spille sammen med intranettet, Fokus.

Endelig konklusion og perspektivering som bl.a. behandler mulighederne for eksport af specialets resultater til andre organisationer med mange filialer og en bredt sammensat medarbejderskare, og hvordan specialeskriveren i bagklogskabens klare lys ville have udført arbejdet.

 

kkj@hum.ku.dk


Tekniske oplysninger

                             

 

Vedr. specialenr.

13772

 

speciale af:

Inge Nydal Jensen

 

 

Studieretning:

Dansk

cand.mag.

+

mag.art.

 

Afleveringsdato:

29/12 2005

Titel:

Personalebladet Broen. En undersøgelse og analyse af hvordan Gladsaxe Kommune kan bruge sit personaleblad til at fremme følelsen af fællesskab blandt kommunens ansatte.

Omfang:

92 s. (209.370  enheder = 99,7 ns), inklusive 1 sides abstract. Hertil et bind med 21 bilag.

Eksaminator:

Klaus Kjøller