Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

[senest opdateret 17/3 2006]

David Schmidt

Forsvarets krisekommunikation. Analyse og rådgivning.

Kontakt: david.schmidt@vanlosenet.dk

 

Formålet er at undersøge Forsvarets centrale kommunikationsorganisation, herunder organisationskulturen, de ansattes opfattelse af krise og krisekommunikation samt organisationens krisekommunikation. Kan der her findes årsager til befolkningens opfattelse af Forsvaret som lukket? Og hvis det er tilfældet: Hvad kan der så eventuelt gøres ved det?

Forsvarets centrale kommunikationsorganisation defineres af specialeskriveren som de personer i og omkring Forsvarets ledelse som direkte eller indirekte har indflydelse på Forsvarets krisekommunikation. Den består af pressecheferne fra Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoens kommunikationssekretariat (KOMSEK) samt tre presseofficerer og en journalist fra KOMSEK, i alt 6 personer, som dog kan suppleres ad hoc med 2-3 kommunikationsmedarbejdere.

Metoderne er 1) kvalitative interview (Kvale) med 7 ansatte, bl.a. cheferne, fra gruppen ovenfor samt en ansat med ansvar for implementeringen af Forsvarets kommende mediecenter, 2) kommunikationsanalyse af 7 eksempler på organisationens krisehåndtering (Kjøller, Coombs, Seymour & Moore, Benoit, Johansen & Frandsen, Meilby) og 3) tekstanalyse (bl.a. Becker Jensen, Jørgensen & Onsberg) af 4 pressemeddelelser udsendt centralt af organisationen i forbindelse med kriser.

Afdækningen af kulturen (Schein) bygger på interviewene. Desuden trækkes der på specialeskriverens egne observationer, bl.a. som praktikant i KOMSEK, på officielle værdierklæringer og på diverse interne dokumenter, bl.a. udkast til kommunikationspolitik, til krisekommunikation og bestemmelser for håndtering af mediekriser. Konklusionen er at man er åbne og uformelle. Samtidig er der i den centrale kommunikationsorganisation en klar opfattelse af at resten af Forsvaret er mere lukket.

Analysen af de 7 kriser viser en ujævn håndtering. Også tekstanalyserne viser at man kunne gøre det bedre, bl.a. i sin sproglige stil signalere åbenhed. Med afsæt i Bitzers teori om den retoriske situation munder kritikken ud i 3 råd: 1) Undervis organisationen så åbenheden bliver reel overalt, 2) sæt fokus på kriseteksterne så de signalerer åbenhed og 3) Lav et kriseregnskab med typologisering af jeres kriser samt evaluering af jeres kommunikation og dens effekt.

kkj@hum.ku.dk


Tekniske oplysninger

                             

 

Vedr. specialenr.

13775

 

speciale af:

David Schmidt

 

 

Studieretning:

Dansk

cand.mag.

+

mag.art.

 

Afleveringsdato:

3/1 2006

Titel:

Forsvarets krisekommunikation. Analyse og rådgivning.

Omfang:

98 s. (195.028  enheder = 92,8 ns), inklusive 1 sides abstract. Hertil 11 bilag, bl.a. interviewudskrifter og interne dokumenter.

Eksaminator:

Klaus Kjøller