Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

[senest opdateret 2/5 2006]

Tine Louise Jørgensen

En analyse af kommunikation og værdier på www.topdanmark.dk

Kontakt: tinelouisej@hotmail.com

 

Formålet er at besvare disse spørgsmål:

1)     Hvilke objektive krav stilles der til den gode kommunikation på et virksomhedssite, og bliver kravene opfyldt på Topdanmark.dk?

2)     Lever Topdanmark.dk op til Topdanmarks nedskrevne, erklærede værdier?

Det empiriske grundlag for undersøgelsen findes i specialeskriverens praktikophold i selskabets eBusiness-afdeling i foråret 2004, og i virksomhedens site, især de dele af sitet som er henvendt til private kunder.

Ud fra især Schultz og Schein analyseres virksomhedskulturen. Som perspektiverende baggrundslitteratur trækker der desuden bl.a. på Fjord Jensen, Weber, Åkerstrøm & Born, Fornäs, Månsson. Sitet analyseres og kritiseres dels strukturelt (Barner-Rasmussen), dels pragmatisk-retorisk (bl.a. Sonne, Kjøller, Jensen & Lund & Lemée, Hoff-Clausen, Becker Jensen, Lakoff & Johnson).

Det konkluderes at sitet stort set lever op til kravene til god webkommunikation og til de erklærede virksomhedsværdier. Forbeholdet skyldes at sitet ikke lever helt op til den ene af de 5 erklærede værdier: at fremstå ukompliceret og uformel.

kkj@hum.ku.dk


Tekniske oplysninger

                             

 

Vedr. specialenr.

14055

 

speciale af:

Tine Louise Jørgensen

 

 

Studieretning:

Moderne kultur og kulturformidling. (v. Institut for Kunst- og Kulturvidenskab)

cand.mag.

+

mag.art.

 

Afleveringsdato:

10/2 2006

Titel:

En analyse af kommunikation og værdier på www.topdanmark.dk

Omfang:

83 s. (151.424 enheder = 75,7 ns), hertil 1 sides sammenfatning på engelsk og 6 bilag.

Eksaminator:

Klaus Kjøller