Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

[senest opdateret 14/8 2006]

Signe Louise Geertsen

En kommunikationspolitik for BRFkredit

Kontakt: sgrm@brf.dk 

Formålet er at udarbejde væsentlige dele af en kommunikationspolitik for BRFkredit.

BRFkredit har elementer af en kommunikationspolitik, nemlig en presse- og mediepolitik, en designguide og en sprogguide, men der findes ikke i organisationen en samlet kommunikationspolitik, hverken i form af 1) et internt ledelsesdokument eller 2) en kommunikationsvejledning til de ansatte. Det er en sådan kommunikationsvejledning det er specialets formål at udforme væsentlige dele af.

De herskende tilstande i virksomheden afdækkes ved analyse af tekster (A.K. Lund, Kjøller, Jørgensen & Onsberg, Becker Jensen) og ved spørgeskemaundersøgelse og kulturanalyse (Schein, A.K. Lund) i de 3 mest eksplicit kommunikerende afdelinger: 1) Kompetence og Udvikling, 2) Marketing og 3) Presse og Produktudvikling. Der suppleres med undersøgelse af tekstanalyse fra afdelingen Team Direkte som består af kunderådgivere som i høj grad kommunikerer personligt til kunderne med breve og e-mails.

Tekstanalyserne viser bl.a. store stilistiske udsving, modsigelse mellem eksplicitte udsagn i teksten og teksten som handling, uhensigtsmæssig selektion og komposition.

De ansattes viden og holdninger afdækkes ved spørgeskemaer (A.K. Lund) til 40 ansatte i de 3 udvalgte afdelinger (25 blev besvaret). Undersøgelsen viser bl.a. at næsten ingen synes at den eksisterende, omfattende sprogguide bruges i det daglige, og næsten alle mener at en kommunikationspolitik vil være en fordel.

Analyserne og specialeskriverens egne iagttagelser under praktik i BRFkredit i foråret 2005 danner basis for kommunikationskulturanalyse (Schein, A.K. Lund) af de tre udvalgte afdelinger.

Kommunikationspolitikken (Jørgensen & Windfeld) foreslås og begrundes ud fra specialets analyser. I specialet indgår politikkens generelle indledning, ”Det fælles udgangspunkt”. Formål for og ideer til væsentlige dele af politikkens enkeltområder indgår i et bilag til specialet, men forklares ganske kort i specialet. Det skitseres hvorledes man bedst sikrer at kommunikationspolitikken bliver brugt i praksis.

 

kkj@hum.ku.dk


Tekniske oplysninger

 

 

Vedr. specialenr.

14561

 

Speciale af:

Signe Louise Geertsen

 

 

Studieretning:

Dansk

cand.mag.

+

mag.art.

 

Afleveringsdato:

28/4 2006

Titel:

En kommunikationspolitik for BRFkredit

Omfang:

90 s. (209.297 enheder = 99,7 ns), hertil ca. 1,5 sides sammenfatning på engelsk og et bind med 12 bilag.

Eksaminator:

Klaus Kjøller