Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

[senest opdateret 14/8 2006]

Natasja Hove-Frerst

Strategisk kommunikation i forandringsprocessen - en kulturanalytisk undersøgelse af den værdibaserede forandringsproces i Akademikernes a-kasse med fokus på sammenhængen mellem ekstern og intern kommunikation.

Kontakt: natasja.h-f@mail.dk

Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK)  er en a-kasse for akademiske lønmodtagere og selvstændige primært inden for DJØF’s område. Den har ca. 73.000 medlemmer og 129 ansatte, heraf 39 sagsbehandlere (HK’ere). Siden lovændringer i 2002 har fagforeningerne konkurreret mere intenst om medlemmerne. Ledelsen i AAK har siden 2003 forsøgt at gennemføre en række ændringer for at få virksomheden til at fremstå mere serviceminded.

Specialets formål er at analysere og kritisere den hidtidige forandringsproces (frem til marts 2006), den nuværende kultur og udvalgte faktiske tekster – og give råd om forandringsprocessens videre forløb.

Kulturanalysen (bl.a. Schein, A.K. Lund) hviler på 1) specialeskriveren som ”participant observer” – først som praktikant, siden som ansat kommunikationsmedarbejder, 2) på interview (Kvale) med en afdelingschef og kommunikationschefen og 3) spørgeskemaundersøgelse (inspireret af Petersen, A.K.Lund) blandt alle sagsbehandlere og blandt de 5 gruppeledere (laveste mellemlederniveau). Der trækkes også i kulturanalysen på væsentlige værditekster i organisationen.

I tekstanalysen undersøges og kritiseres (Kjøller, A.K. Lund, Jensen) 5 standardbreve som er udvalgt blandt de typer som oftest udsendes. Tre af brevene foreligger i en gammel og en ny, forbedret form som sammenlignes i kategorierne selektion, komposition og stil.

Den hidtidige forandringsproces i AAK karakteriseres og kritiseres især ud fra Kotter, Hildebrandt & Brandi, Sørensen, Senge og Petersen. Der gives fremadrettede råd (Haslebo & Nielsen, Eriksen m.fl., Kjøller) om hvordan man bedst virkeliggør den nødvendige forandring bl.a. ved hjælp af Kotters otte trin på forandringsskalaen. En væsentlig pointe er at bedre eksterne breve forudsætter bedre intern kommunikation.

 

 

kkj@hum.ku.dk


Tekniske oplysninger

 

 

Vedr. specialenr.

14599

 

Speciale af:

Natasja Hove-Frerst

 

 

Studieretning:

Dansk

cand.mag.

+

mag.art.

 

Afleveringsdato:

9/5 2006

Titel:

Strategisk kommunikation i forandringsprocessen - en kulturanalytisk undersøgelse af den værdibaserede forandringsproces i Akademikernes a-kasse med fokus på sammenhængen mellem ekstern og intern kommunikation.

Omfang:

99 s. (209.509 enheder = 99,8 ns), hertil ca. 1,5 sides sammenfatning på engelsk og et bind med 15 bilag.

Eksaminator:

Klaus Kjøller