Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Lisbeth Langbein Weimann

”Gucci-Helle vil have magten” Analyse af formandsvalget hos Socialdemokraterne 2005 – argumentation og køn

Kontakt: LLW@PKA.DK

 

Formålet er at besvare disse spørgsmål:

 

  • Hvordan argumenterer Helle Thorning-Schmidt i medierne for at man bør stemme på hende frem for på Frank Jensen?
  • Hvordan argumenterer medierne omkring hende – både i forhold til hendes modstander og i forhold til hele valgkampsprocessen?
  • Hvilken rolle spiller kønnet i valgkampen?

Disse spørgsmål suppleres med nogle mere detaljerede underspørgsmål.

Det empiriske materiale for undersøgelsen er udvalgte artikler fra landsdækkende dagblade fra perioden 9/2 – 13/4 2005 og formandskandidaternes taler på den ekstraordinære kongres d. 12/3 2005.

Materialet analyseres dels ud fra danskfagets veletablerede metodiske praksis (Galberg Jacobsen & Skyum-Nielsen), kønsforskning (Dorte Marie Søndergaard, Bourdieu, Ulrikke Moustgaard),  litterær analyse (bl.a. aktantmodellen, dvs. Greimas, og berettermodellen), argumentationsanalyse (Jørgensen & Onsberg, Kjøller). Som grundlag for overblik over den politiske situation anvendes Hans Mortensen, Qvortrup & Lunde, Hjortnæs. Til analyse af den politiske valgkamps aktører anvendes bl.a. Ove K. Pedersen m.fl., Niels Krause-Kjær, Hans Jørgen Nielsen, Jønsson & Larsen, Trent & Friedenberg.

De mest centrale begreber både i analysen af HTS’ argumentation og af mediernes argumentation er agent- og handlingsargumentation (Kjøller).

Det konkluderes bl.a. at HTS’ køn i høj grad bliver hægtet sammen med hvad dagbladene mener HTS mangler af erfaring, idealisme osv. Og generelt at det kønslige tema spillede en stor, eksplicit rolle i valgkampen, dog ikke i HTS’ egen argumentation.

 [senest opdateret 8/2 2007]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk

 

Tekniske oplysninger

 

Speciale af:

Lisbeth Langbein Weimann

 

 

Studieretning:

Dansk

cand.mag.

+

mag.art.

 

Afleveringsdato:

27/10 2006

Titel:

”Gucci-Helle vil have magten” Analyse af formandsvalget hos Socialdemokraterne 2005 – argumentation og køn

Omfang:

100 fysiske sider. (211.376 enheder = 111 ns), hertil ca. 1,5 sides sammenfatning på engelsk og 3 bilag.

Eksaminator:

Klaus Kjøller