Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Malene Alexandersson & Lone Andersen

Kulturmøder i C:ntact – en undersøgelse af muligheder for at ændre ved fordomme gennem filmlinjen i Betty Nansen Teatrets integrationsprojekt, C:ntact

Kontakt:

Malene Alexandersson: malalexa@hotmail.com

Lone Andersen: lonemade@hotmail.com

Formålet er at undersøge om Betty Nansen Teatrets integrationsprojekt, C:ntact, opfylder sit mål om at ”ophæve grænserne for hvad der er dit og mit, sådan at vi sammen kan rykke ved indgroede opfattelser, fordomme og værdier”.

C:ntact støttes bl.a. af BG Fonden, Integrationsministeriet, Undervisnings­ministeriet, Kulturministeriet, Politikenfonden og Frederiksberg og Københavns Kommune, foreløbigt i perioden 2005-8. Formålet er at give unge mennesker med udenlandsk eller dansk baggrund redskaber til selv at fortælle deres egne historier. Det sker gennem teater, film, radio eller trykte medier. Specialet fokuserer på filmlinjens to første hold som hver var på 8-12 deltagere. De unge undervises af professionelle film- og teaterfolk i forløb over 3-6 måneder. Forløbene munder ud i film som vises for publikum, dels på teatret, dels ved arrangementer rundt i landet, fx på skoler. Som kilder til viden om projektets rammer og intentioner benyttes bl.a. projektets hvidbog og hjemmeside.

Specialets overordnede spørgsmål konkretiseres i to delspørgsmål:

 

a)     Hvordan virker den kreative proces omkring filmproduktionen i C:ntact­­projektet i forhold til at rykke ved forudfattede forestillinger hos de unge?

b)     Kan C:ntactfilmene ændre holdninger hos modtagerne?

Svarene findes ved interview med udvalgte deltagere og analyser af udvalgte film. Der interviewes i alt 6 deltagere (ud fra Kvale, Spradley) og analyseres 5 film med perspektiverende inddragelse af flere andre film. De 5 film er valgt fordi de tematisk eller formmæssigt er velegnede til at kaste lys over specialets problemstilling. I analyserne trækkes der især på Grodal, Jerslev, Harms Larsen, Plantinga, Kjærland & Blankholm, Bill Nichols, Bordwell, Iben Jensen, Skovholm, Horsdal og Eriksen.

I analysen af den kreative proces bygges der bl.a. på Horsdal, Giddens, Mezirow, Drotner, Kolb, Liep & Olwig, Skovholm, Iben Jensen, Elg og Mørck.

Til at perspektivere projektet som et bidrag til demokratisk integration trækkes der på Højskolernes europæiske projekt om aktivt medborgerskab (Johansen). Videnskabsteoretisk placeres specialet i diskursteorien som ud fra Jørgensen & Philips karakteriseres som en radikal konstruktivisme. Nøgleord er endvidere med inspiration fra Giddens bl.a. ’postmodernisme’ og ’refleksivt samfund’.

Konklusionen er at filmlinjen har gode muligheder for at rykke ved indgroede opfattelser, fordomme og værdier. Men flere af filmene er fortælleteknisk så dårlige at det hæmmer eller direkte modarbejder hensigten om nedbrydning af fordomme. Specialets analyser har også vist at de unge sagtens i arbejdsprocessen kan have udviklet sig og reflekteret konstruktivt over deres egne og andres fortællinger uden at det har resulteret i en film der fungerer.

I konsekvens af den tekniske kritik af filmlinjen foreslår specialeskriverne nogle ændringer: færre, mere engagerede deltagere i et mere langvarigt forløb. Dette vil bl.a. give deltagerne en reel uddannelsesmæssig kompetence og gøre læreprocessen mere bevidst og kritisk reflekteret. Det vil også mindske risikoen for at de unge føler sig som objekter eller som brikker i en markedsføringsstrategi. 

[senest opdateret 8/2 2007]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk

 

Tekniske oplysninger

 

Forfattere

Malene Alexandersson

Lone Andersen

Titel

Kulturmøder i C:ntact – en undersøgelse af muligheder for at ændre ved fordomme gennem filmlinien i Betty Nansen Teaterets integrationsprojekt C:ntact

 

Omfang

179 fysiske sider (367.500 enheder = 175 normalsider). Hertil 1 sides resumé på engelsk og et bind med bilag: film, transkriberede interview og interviewguide

 

Individuelle ansvarsområder

Malene Alexandersson hæfter for kapitel 4 ”Fortællinger og læring”, kap. 5 ”Forestillede fællesskaber”, kap. 6 ”Medievirkelighed og den intime dokumentar” og kap. 7 ”Fra filmproduktion til demokratisk kompetence” s. 40-92 (i alt 63 ns);

Lone Andersen hæfter for kap. 8 ”Når virkeligheden optræder på film” s. 93-137, samt afsnittet ”Mødesteder i kulturmødet Josefine 2900 i kap. 9, s. 142-154 (i alt 67 ns)

 

Indleveret

29/11 2006

 

Eksaminator og vejleder

Klaus Kjøller