Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Erling Lynggaard Fisker

Arla i Muhammedkrisen. Hvordan Arla håndterede sin troværdighed i Danmark under Muhammedkrisen

Kontakt: erlingfisker@hotmail.com

Formålet er at besvare spørgsmålet: Hvordan håndterede Arla sin troværdighed i Danmark under Muhammedkrisen?

Det empiriske grundlag er tekster som er udsendt af Arla i perioden ultimo januar 2006 til og med 6. april 2006. Muhammedkrisens begyndelse sættes til Jyllands-Postens offentliggørelse af en række Muhammedtegninger 30. september 2005, men først i slutningen af januar 2006 udsender Arla tekster om sagen. Tekstanalysen består dels af en overordnet, såkaldt ”teksthistorisk analyse” som behandler forløbet samlet, dels af dybtgående analyser (bl.a. ud fra Grice, Brown & Levinson, Thomas) af de tre mest afgørende tekster i forløbet: 1) Arlas telefax til Landbrugsraadet, Dansk Eksportråd og statsministeren d. 25. januar, 2) Arlas anden telefax til statsministeren d. 30. januar og 3) Arlas annonce d. 19. marts i 25 arabiske aviser og denne annonces modtagelse i den danske offentlighed. De to første tekster har specialeskriveren fået adgang til ved aktindsigt hos Statsministeriet.

Inden tekstanalyserne præsenteres udvalgte organisationsteoretiske begreber (bl.a. Leavitts, Scott, Mejlby, Sandstrøm; Schultz, Hatch & Holten Larsen) og kommunikationsbegreber, især image og troværdighed (bl.a. Lund, Petersen, Helder & Kragh, Bordum & Wenneberg, McCroskey, Kjøller, Aristoteles). Endvidere gives der en præsentation af Arla og et overblik over hele Muhammedkrisen især på basis af danske mediers behandling.

Konklusionen er at Arla med de to telefaxer håndterer sin troværdighed i Danmark godt, men at annoncen i de arabiske medier virkede meget skadeligt i den danske offentlighed.

[Hele specialet kan downloades fra www.Kommunikationsforum.dk:

http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=12672.]

  

[senest opdateret 22/3 2007]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk

 

Tekniske oplysninger

 

Speciale af:

Erling Lynggaard Fisker

 

 

Studieretning:

Dansk

cand.mag.

+

mag.art.

 

Afleveringsdato:

22/2 2007

Titel:

Arla i Muhammedkrisen. Hvordan Arla håndterede sin troværdighed i Danmark under Muhammedkrisen

Omfang:

97 fysiske sider (209.567 enheder = 100 ns), heri ca. 1 sides sammenfatning på engelsk. Hertil et bilagshæfte med 6 bilag og underbilag.

Eksaminator:

Klaus Kjøller