Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Tina Rigborg Jørgensen

Informationsarkitektur.dk. Informationsarkitektur i hypermedier

Kontakt: tinjrg@stud.ku.dk

Formålet er at at besvare følgende spørgsmål:

Hvilken betydning har en række meget udbredte retningslinjer for navigation, layout og design i hypermedier for internetbrugeres subjektive tilfredshed med henholdsvis den navigations-, layout- og designmæssige informationsarkitektur på websteder?

De meget udbredte retningslinjer finder specialeskriveren i en række monografier og artikler  på internettet (bl.a. Nielsen, Englund & Guldbrand, Munk & Mørk, Farum Jensen, Lazar, Rosenmeier, McGovern & Norton, Rose & Sørensen, Jonsby & Müller, Pedersen, Bear, Christensen, Grandahl & Simon, Brown, Rehe, Ellis & Kurniawan). Der udvælges 10 kommunale websteder som materiale der testes på 15 erfarne webbrugere (5 mænd og 10 kvinder). Argumenterne for antallet af informanter hentes hos Nielsen, Calderón, Schaffer og Hudson. Der er valgt kommunale websteder fordi man herved i høj grad kan regne med at kommunikationssituationen omkring webstederne er den samme, således at det er muligt i høj grad at sikre at det udelukkende er de informationsarkitekturmæssige faktorer der adskiller dem.

Webstederne indgår i forsøgsscenariet på den måde at 1-2 websteder som i særlig grad overholder en gængs regel, stilles over for 1-2 websteder som i særlig grad bryder samme gængse regel. Herefter bedes tekstpersonerne besvare en række spørgsmål som viser deres vurdering af webstedernes brugervenlighed. Metoden hentes bl.a. hos Molich, Munk & Mørk, Kristiansen, Frary, Krosnick & Fabrigar, Olsen, Leung og Burgess.

Undersøgelsen viser at flere af webarkitekturdogmerne ikke gælder i praksis. Et af dogmerne, Navigationen bør optage under 20% af en webside, er ifølge undersøgelsen direkte i modstrid med sandheden. Andre er helt uden signifikant betydning for brugernes subjektive opfattelse. Det gælder fx Ubenyttede links bør være blå og understregede, Alle vigtige oplysninger bør være synlige på det første skærmbillede, Skriftstørrelsen bør være enten 10 punkt eller 12 punkt.

[senest opdateret 10/12 2007]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk