Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Tina Blicher Nielsen

You can’t stop. En analyse af formidlingen på Louisianas udstilling ’Sip My Ocean’

Kontakt: tinablicher@hotmail.com

Problemformuleringen er:

Med udgangspunkt i Louisianas udstilling ’Sip My Ocean’ undersøges formidlingsteksterne i udstillingen ved hjælp af tekstanalyse, observationer og interviews med udvalgte besøgende. Formålet med opgaven er at finde styrker og svagheder i teksterne for herigennem at komme med forslag til, hvilke overvejelser der for kunstformidlere bør ligge til grund for formidlingen til voksne museumsgæster.

Udstillingen fandt sted fra april til september 2006. Den viste museets samling af videokunst på i alt 17 stykker. Ethvert af kunstværkerne var ledsaget af en formidlende tekst som var skrevet af museets kurator. Specialeskriveren udvælger 3 af disse til nærmere studier. Det er ikke pladsmæssigt muligt at behandle alle 17 i specialet. De 3 som vælges ud, er tilstrækkeligt korte til at de overkommeligt kan bruges som grundlag for interview med besøgende. Hertil er de så forskellige med hensyn til form og indhold som muligt. Ligesom indholdet i de tilknyttede tekster er meget forskelligt.

Hensigterne og holdningerne bag de formidlende tekster afdækkes gennem interview med kuratoren som har et forholdsvist elitært publikumsbegreb. Der inddrages også presseinterview med direktøren som ønsker et bredt publikum.

Formidlingsteksterne beskrives og vurderes ud fra bl.a. Roman Jacobson, Galberg Jacobsen & Skyum-Nielsen, Galberg Jacobsen & Stray Jørgensen, Jørgensen & Onsberg, George E. Hein, Hooper-Greenhill, Kjøller, Becker Jensen, Veirup.

Der interviewes 11 besøgende, og der gøres observationer (efter Munk & Mørk) af ca. 30 besøgendes adfærd omkring og i hvert af de tre udvalgte kunstværker. De 11 som interviewes (Kvale, Bjerg, Kragh Jacobsen), er udvalgt således at de skal dække så bredt et spektrum som muligt af befolkningen og dermed potentielle gæster på Louisiana. Museet har ingen publikumsundersøgelser som kan benyttes som grundlag for udvælgelse af en repræsentativ brugergruppe.

På basis af undersøgelsen udformes forslag til alternativ formidling af de 3 udvalgte værker som tilgodeser direktørens ønske om at nå et ”ekstremt folkeligt” publikum. Den alternative formidling (Hein, Andersson) benytter computer i stedet for tekst på skilt på væg. Gennem tekstforslag illustreres det hvorledes de vidt forskellige formidlingsmæssige udfordringer ved de tre værker kan løses. Der afsluttes med en række generelle råd til Louisiana. I perspektiveringen skitseres en række opfølgende undersøgelser.

[senest opdateret 10/12 2007]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk