Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Brian Viuf Christensen

Innovation that matters. En undersøgelse af IBM Danmarks kommunikation og corporate branding gennem fysiske objekter, ceremonier og historier

Kontakt: brianviuf@hotmail.com

Specialet spørger:

·              Hvordan forsøger ledelsen, via strategisk kommunikation, at brande IBM over for deres interne og eksterne interessenter?

·              Hvilke kanaler og medier anvendes i brandkommunikationen? Dvs. hvordan kommunikerer IBM Danmark igennem fysiske objekter, ceremonier og historier?

IBM Danmark er Danmarks største IT-virksomhed, etableret i 1950 og har i dag ca. 7.500 ansatte. Den indgår i det verdensomspændende IBM med ca. 330.000 ansatte. I 2004 fusionerede IBM Danmark med andre virksomheder. Det har medført en stærk fokus på branding af virksomhedskultur og –værdier hos de sammenbragte medarbejdere.

Specialets spørgsmål behandles ved analyse af 3 udvalgte såkaldte symboler:

 

1.           Et maleri af stifteren, Thomas Watson, og en udstillet computer som begge befinder sig ved receptionen i den bygning som bl.a. huser den administrerende direktør for IBM Danmark

2.           et Kick-off-arrangement som blev holdt d. 18/1 07 i Bellacentret med ca. 6000 ansatte.

3.           En videopræsentation ”IBM udstiller på DDC” som ledsagede udstillingen af en kuglehovedskrivemaskine på Dansk Design Center i forbindelse med en udstilling om designs som havde ændret danskernes hverdag markant. Videoen blev efterfølgende lagt på IBM DK’s intranet.

Analyserne trækker på en lang række teoretikere som ofte citeres fyldigt, bl.a. fra a) det funktionalistiske paradigme: Cheney, Deal og Kennedy, Trice og Beyer, Sandstrøm, Kunde; b) symbolistiske orienterede krtikere af funktionalismen, bl.a. Schultz, Hatch, Rafaeli, Bjerregaard og Lauring, Trollestad og Hofstede. Der trækkes også på bl.a. Christensens arbejde om autokommunikation. Specialets tilgang er inspireret af Schultz tredeling af symboler: fysiske, handlings og verbale (svarende til 1, 2 og 3 ovenfor). I tekstanalysen trækkes der især på retorik: Fafner, Dahl og Olesen, Møller Nielsen og på storytelling, bl.a. Lønborg.

Analyserne viser, gennem behandling af de udvalgte eksempler og medier, hvordan IBM søger at indarbejde sine erklærede værdier i medarbejderne. Ud over analysen rummer specialet en introduktion af firmaet og af de teorier som benyttes.

[senest opdateret 10/12 2007]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk