Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Charlotte Skaaning Larsen

Udvikling og implementering af en kommunikationspolitik for Ugeskrift for Læger – med perspektivering til de råd, der kan gives på baggrund af arbejdet

Kontakt: charlotteskaaning@webspeed.dk

Formålet er at udvikle og implementere en kommunikationspolitik for Ugeskrift for Læger. Desuden skal det behandles hvorledes den strategiske kommunikation skal udformes for bedst at kunne tage højde for de branchespecifikke krav og organisationsmæssige hindringer.

Specialet falder i fire dele. Første del omhandler Ugeskriftet som organisation med præsentation af organisationen, en kulturanalyse (bl.a. ud fra Schultz, Schein, Nielsen), en gennemgang af identitet, profil og image (bl.a. ud fra Mejlby, Nielsen og Schultz) og en konkurrentanalyse hvor Ugeskriftet kort sammenlignes bl.a. med visse udvalgte, internationale konkurrenter. Til kulturanalysen trækker specialeskriveren på sine erfaringer fra sin tid som praktikant på Ugeskriftet. Hun har desuden – efter hvad hun oplyser – haft uhindret adgang til lederne, deres samtaler og deres personlige noter om Ugeskriftets strategier. Til belysning af modtagerforhold omkring mediet Ugeskriftet benyttes Ugeskriftets egne læserundersøgelser og kendsgerninger som kan hentes bl.a. fra Infomedia.

Næste del behandler kommunikationspolitikken som genre (bl.a. ud fra Jørgensen & Windfeld, Hansen, Højberg, Helder & Pjetursson). Desuden ses der på en række sammenlignelige organisationers kommunikationspolitikker, bl.a. udvalgte hospitaler, et par statslige styrelser inden for sundhedsområdet og Ugeskriftets norske og svenske modpart. Den svenske redaktør interviewes.

Tredje del redegør for udviklingen af kommunikatonspolitikken (bl.a.ud fra Helder & Pjetursson, Sepstrup, Clutterbuck & Hirst). Her forklares (analyseres) også de to praktiske tekstprodukter. Det sker bl.a.ud fra Kjær Hansen, Jørgensen & Windfeld, Sørensen & Vidal (SWOT-analyse), Sepstrup, Kjøller, Jacobsen & Skyum-Nielsen.

Sidste del af specialet drager de overordnede konsekvenser af arbejdet som kan være relevante for andre organisationer end Ugeskriftet. Blandt andet gives der to råd: 1) vær strategisk, dvs. vær bevidst om dine mål og følg dem aktivt og effektivt, 2) fokusér på produktet (i modsætning til virksomheden). Rådene udformes på baggrund af en diskussion bl.a. ud fra Larsen & Schultz, Sandstrøm og Petersen.

 

   

 

[senest opdateret 29/8 2009]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk