Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Karen Axelsen Warming og Maria Lee Berndt

Industriens Pensions skriftlige kommunikation til medlemmerne – analyse, kritik og rådgivning af et årligt medlemsmateriale

Kontakt: kmspeciale@hotmail.com

Formålet er at besvare spørgsmålet:

·         Hvordan ser Industriens Pensions skriftlige kommunikation til medlemmerne ud?

Undersøgelsen ser på Industriens Pensions (IP) årlige medlemsmateriale som består af et pensionsbrev, et pensionsbevis, en årsoversigt, en medlemsavis, en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. De to pjecer udgør aftalegrundlaget i IP, og nye medlemmer får medlemsmaterialet tilsendt når de har været medlemmer i tre måneder.

Der ses på disse delspørgsmål:

·         I hvor høj grad lever medlemsmaterialet op til Industriens Pensions erklærede strategi om god kommunikation til medlemmerne?

·         Hvilke dilemmaer opstår der i mødet mellem fagperson og lægmand når fagtekster skal formidles?

Ud over at beskrive og vurdere vil specialet også give råd til organisationen.

I organisationsanalysen trækkes der bl.a. på Schein. Specialeskriverne har deltaget i to medlemsmøder hvor de også fik interviewet nogle få medlemmer. Desuden har de gjort iagttagelser i organisationen på deres vej til og fra forskellige møder med direktøren, kommunikationschefen, ansatte i kommunikationsafdelingen og i den juridiske afdeling.

Der analyseres bl.a. ud fra Galberg Jacobsen & Skyum-Nielsen, Becker Jensen, Rosenmeier, Harms Larsen, Kjøller, Femø Nielsen, Hansen, Meilby, Sepstrup. Analyserne viser at IP generelt lever op til en af sine erklærede værdier, ”vi siger tingene, så de er til at forstå”. Men tre af de udvalgte analyseobjekter: pensionsbrevet, medlemspjecen og især forsikringsbetingelser, er i klar modstrid med erklæringen. Medlemsavisen lever derimod fint op til kravet om forståelighed.

Hver af analyseafsnittene rummer forslag til forbedrede tekster, som forklares ud fra samme teoretikere som blev brugt i analyserne. Inden specialets konklusion og perspektivering kommer et kapitel om specialeskrivernes rolle som sproglige rådgivere i organisationen og et kapitel med kommunikationspolitiske råd til organisationen.

   

 

[senest opdateret 29/8 2009]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk