Kjøller: specialeskrivere à resumé

 

 

 

 

Jacob Pindstrup

Antidepressiv medicin i offentlig diskurs

Kontakt: jpindstrup@hotmail.com

Formålet er at besvare disse spørgsmål:

  • Hvordan italesættes sygdommen depression og den medicinske behandling af denne i de trykte medier?
  • Hvilke interesser ligger bag?
  • Hvilke konsekvenser har denne italesættelse for depressionspatienters image og selvopfattelse?
  • Er det muligt at påvirke mediernes sprogbrug i en – set i psykiatriperspektiv – mere gunstig retning?
  • Hvordan kan man i konsekvens af svarene ovenfor sprogligt og kommunikationsmæssigt rådgive Psykiatrifonden (en privat fond der arbejder med oplysning om og aftabuisering af psykiske sygdomme)?

Analysematerialet udgøres af materiale hentet via Informedia fra dagbladenes redaktionelle stof i december 2005, i alt 21 artikler som findes ved at søge på ordet ’lykkepille’ inklusive bøjningsendelser. Artiklerne analyseres ud fra bl.a. Grice, Fairclough, Lakoff & Johnson, Perelman & Olbrechts-Tyteca, Crosswhite, Dahl og Kjøller. Analyserne af de 21 tekster viser to tendenser: 1) depression opfattes ikke som en sygdom, 2) antidepressiv medicin opfattes som stimulans, snarere end som medicin.

Den misbrugsdiskurs som medierne sætter den antidepressive medicin ind i, perspektiveres i forhold til den internationale antipsykiatriske bevægelse, bl.a. Foucault, Shorter, Goffman og Laing. Der suppleres med temaets behandling hos udvalgte skønlitterære forfattere (Huxley, Keasy, Panduro).

Efter analysen fremlægges og forklares (bl.a. ud fra Perelman, Kock & Jørgensen & Rørbech, Kjøller, McCroskey, Jørgensen & Onsberg, Greimas) to rådgivningsprojekter: 1) en selvproduceret artikel i Psykiatrifondens blad Psykiatri-Information (artiklen har faktisk været bragt), 2) fem gode råd til fagfolk – især ansatte i Psykiatrifondens kommunikationsafdeling, psykiatere og alment praktiserende læger – som skal tale med journalister. Blandt rådene findes disse: Forsøm ingen lejlighed til at nævne ordene ’sygdom’ og ’depression’ i samme sætning – sig altid ’sygdommen depression’ eller ’depressionssygdommen’. Brug ikke ordet ’lykkepille’ men i stedet ’depressionsmedicin’. Påtal brugen af ordet ’lykkepille’.

 

 

 

[senest opdateret 29/8 2009]

Øverst i dokumentet

kkj@hum.ku.dk